7x příprava na Industry 4.0

„Držet krok s dobou!“ Tímto heslem jsem byl vždy konfrontován v rámci školních let. A myslím si, že jsme tím byli postrkováni ke zvídavosti a soustavnému poznávání nových věcí. Dnes bych toto moudro posunul dál: „Být o krok napřed!“ Mnoho společností dnes řeší, jak se stát součástí Industry 4.0. Je to nový trend, nový pojem, další směr vývoje.

Není to o okamžité proměně. Je to evoluce. I když to mnozí nebudou připouštět, vše co se pod tímto pojmem skrývá, nás postupně obklopuje a stává se realitou. Jde to pomalu, ale děje se to – cloudy, internet věcí, big data, online servis, automatizace, robotizace, aditivní technologie, neuronové sítě, umělá inteligence a propojení všech těchto věcí do jednoho systému. Nejde tomu uniknout. Od každého máme zatím střípky, ale tyto nástroje budou přibývat, až se stanou standardem. Budeme s tím nekompromisně konfrontováni, a kdo tuto transformaci nezvládne, zanikne. Stejně se to stalo v historii již mnohokrát.

 

Jak se tedy připravit a být o ten „krok napřed“?

 

1. Připravit dlouhodobou strategii

Šipky, Šipka, Hra, Býčí Oko, Cíl, Tím Svým DebilnímNeustálé změny priorit nikam nevedou. Strategie musí nastavit stabilitu. Transformace společnosti ve smyslu 4. průmyslové revoluce má strategický charakter a je potřeba sladit současnou strategii společnosti s potřebami nových nástrojů. Musí se připravit lidé, infrastruktura, vybrat vhodné technologie, nastavit nové procesy atd. Tvorba strategie je proces. Je potřeba do něj zapojit klíčové lidi a s nimi spolupracovat na dlouhodobém záměru. Je potřeba tomu věnovat čas a vytvořit si postup a systém pro práci se strategií. Je potřeba využít nástrojů pro efektivní a jednoduchou práci s cíli např. Hoshin Kanri a jeho X-Matrix. A je také potřeba nastavit si pravidelný proces zpětné vazby a hlavně neměnit strategii s prvním neúspěchem.

 

2. Budovat robustní kapacitu v manažerských a technických pozicích

Každý den jsem v podnicích konfrontovaný s nedostatkem technických pracovníků a kvalitních vedoucích pracovníků. Je to alfa a omega úspěchu. Jestli současné systémy generují denně desítky podnětů (problémů) k řešení, budou nové systémy, založené na neustálé analýze velkých objemů dat plynoucích ze všech podnikových procesů, generovat „tisíce“ podnětů (problémů) denně. Z pohledu dnešní doby to však není výhra. Už dnes nám současné kapacity techniků a manažerů na řešení problémů nestačí. A to pomíjím jejich kompetenci, zda jsou problémy vůbec schopni řešit, což je ještě ožehavější otázka vzhledem k současné situaci na trhu práce. V tomto kontextu potřebujeme mít robustní a kompetentní management a technický personál, který je připraven efektivně a rychle řešit problémy, které budou nové systémy generovat ve velkém.

 

3. Vychovávat zaměstnance k odpovědnosti a lídrovství

Mít za něco odpovědnost znamená ručit za výsledek. K tomu potřebuji kompetenci a přidělenou odpovídající pravomoc. Odpovědnost, kompetence a pravomoc musí být v rovnováze. Je na nás, abychom tuto rovnováhu zajistili. Klíčem k tomu může být leadership a týmová práce.

Pro budoucnost potřebujeme více lídrů, kteří vědí, co chtějí, umějí o tom přesvědčit své lidi a vedou je k aktivitě a odpovědnosti. Abychom v podniku vychovali více lídrů, musíme se lídry sami stát. Lidé potřebují vzory, od kterých přebírají správné postoje, hodnoty a postupy vedení a práce. Klíčová je v tomto duchu týmová práce. Schopnost týmů reagovat na změny, realizovat změny, převzít odpovědnost za změnu, proces, práci patří mezi jejich základní vlastnosti. Týmy a týmová práce jsou pro realizaci Industry 4.0 základním předpokladem.

 

4. Schopnost vést lidi při změně

Změna, Ruční, Prst, Ponechat, Současnost, SpustitPři přípravě a realizaci myšlenek Industry 4.0 stojí před každou společností množství změn. Alfou a omegou úspěchu těchto změn je naše schopnost řídit tyto změny a zajistit jejich přijetí lidmi, kterých se změny týkají. Měli bychom naplnit 3 základní podmínky pro řízení změny:

  • Mít znalosti – znát metody, teorii procesů, chování lidí
  • Zavádět chytře – respektovat aktuální podmínky v podniku a zavádět dle nich, dotahovat věci do konce, postavit správný tým, otevřeně změnu komunikovat, nezakrývat problémy
  • Být vytrvalý – nevzdávat se po prvním neúspěchu, být připravený změnit přístup, rychle řešit odhalené problémy

Především je nutné si uvědomit, že každá změna ovlivňuje nás samotné. Změna musí proběhnout nejprve u nás, v naší mysli a teprve potom může nastat i skutečně.

 

5. Mít zvládnutý proces designu a přípravných etap výroby

Doba vývoje se zkracuje a to se bohužel často odráží na kvalitě projektů a následných problémech ve výrobě nebo u zákazníka. Je potřeba se zaměřit na disciplínu, týmovou práci, efektivní komunikaci a standardizaci. Jakýkoliv nový projekt, který bude realizován ve smyslu Industry 4.0, bude o to náročnější, protože přinese změny v konceptech, sloučené technologie, vysokou míru komplexnosti a nároků na stabilizaci, přesnost a precizní zpracování.

Největší problém nezvládnutého designu a přípravy výroby vidím v nedůsledně vymáhané disciplíně. Většina společností má poměrně detailně zpracované procedury, ale v konečném důsledku pod tlakem termínů se předepsané kroky nestanou nebo se odfláknou. Projektový vedoucí musí být skutečně nezávislou osobou s vysokou mírou pravomocí tak, aby nemohl podléhat různým tlakům ať už ze strany vedení společnosti, tak ze strany zákazníka. Jeho primárním úkolem je sestavit kompetentní tým, který dané úkoly zvládne v předepsaných termínech a kvalitě. Klíčové pro to je opět vedení lidí a vysoká míra odpovědnosti. Abychom zajistili skutečné fungování těchto týmů, musíme učit jejich pracovníky otevřené komunikaci, principům spolupráce, rychlému řešení problémů, time managementu, řízení změn apod.

V neposlední řadě je nutné v maximální možné míře standardizovat práci, činnosti a použité metody. Není to obvyklé, ale i v procesu designu a přípravy výroby je množství činností, které se neustále opakují a je nežádoucí je stále dokola vymýšlet a objevovat.

 

6. Schopnost stabilizovat základní procesy a z toho plynoucí osvobození od operativy

Málokdy se setkávám s tím, že by se v podnicích zabývali tím, proč je tak zaměstnávají i ty úplně elementární procesy. Standardní výroba, nákup, logistika, reporting, mzdy a spousta dalších elementárních procesů vytěžuje naše vedoucí nebo technické pracovníky na 100 % a již nám nezbývá mnoho kapacit na koncepční práci, zlepšování, rozvoj a řešení problémů. Často se tomu zasmějeme, ale vtipy typu: „Nemáme čas brousit kosu, musíme kosit.“ v konečném důsledku vůbec nejsou vtipné.

Abychom zvládli a připravili se na budoucí procesy, musíme hravě zvládat ty současné. Je potřeba masivně využít nástroje LEANu jako jsou standardizace, vizuální management, Shop floor management, TPM, jidoka, poka yoke, týmová práce a další, které mají sloužit k tomu, abychom se vymanili z operativy a získali čas na rozvoj a koncepční práci. Zde získává LEAN nový rozměr a stává se, pokud je správně uchopený, stabilizačním prvkem organizace.

 

7. Nastavené robustní procesy pro řešení problémů a z toho plynoucí schopnost řešit opakující se problémy

Semafor, Problém, Analýza, Řešení, Červená, ZelenáKolik jste vyřešili problémů za poslední týden? Jednoduchá otázka, která v mnoha podnicích vyvolá pozdvižená obočí a krčení ramen. Z formálního hlediska desítky a stovky, ale jsou „odstraněné“ problémy skutečně odstraněné? Ve většině případů ne. V podnicích chybí standardizované procesy řešení problémů a jejich řešení spadá pod operativu. Ta je však neodstraňuje. Pouze nastaví přechodné opatření. Problém zmizí krátkodobě, ale chybí příčinné šetření a jeho skutečné řešení, které problém eliminuje „na vždy“. Je potřeba nastavit standardní procesy pro řešení problémů a správné eskalační scénáře, plánovat čas na tyto procesy a především v tom trénovat lidi. Bez důkladného tréninku tyto procesy nefungují. Můžeme využít například Shop floor management. Jde především o to, aby se z řešení problémů stala rutina, která nás jinak zatěžuje v plánovaném čase a neokrádá nás o čas na ostatní povinnosti.

Když to shrnu, je třeba budovat stabilní podnikové prostředí, schopné učit se, řešit problémy a implementovat nové myšlenky bez negativního dopadu do současných procesů, s podporou silných leaderů, kteří převezmou za nové průmyslové myšlenky, nástroje a metody odpovědnost.

Příprava na Industry 4.0 není jednoduchá, ale využívá jednoduchých a dávno objevených nástrojů, které všichni známe. V principu si myslím, že je potřeba stále prosazovat myšlenky LEANu, svobodného myšlení, týmové spolupráce, inovací, neustálého zlepšování, ale především respekt k lidem a kultuře každého podniku.

 

Ing. Tomáš Stöhr je zakladatelem a jednatelem společnosti Escare, garantem za průmyslové inženýrství a LEAN a auditorem Komory logistických auditorů. Pracoval pro společnosti, jako jsou DURA Automotive, Linet a API a získal tam významné profesní i životní zkušenosti. „Profesně se cítím jako průmyslový inženýr a průmyslový moderátor. Realizoval jsem projekty v mnoha společnostech a institucích, což mě umožňuje objevovat stále nové pohledy na to, jak zlepšovat a inovovat. I po létech mě to stále baví. V práci mě nejvíc baví si s lidmi hrát (nejen interaktivní hry) a tím se učit, jak na to! Rád učím lidi, že změny jsou možné, jen je potřeba sundat klapky z očí a najít odvahu vůbec něco měnit. Možná už jsem vyhynulý druh, ale mám stále v zásobě dost triků a zkušeností, abych ukázal, že LEAN není mrtvý.“ Krédo – Vím, že nic nevím (neustále se přesvědčuji o tom, že to co už vím, neplatí 🙂 )

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři − 1 =