Andon: Základy

Andon je systém, který upozorňuje operátory a manažery na současné problémy ve výrobě. Tento systém jistým způsobem automatizuje informační tok v případě problémů. Andonový systém se obvykle skládá ze skutečného Andonu, jinak nazývaného také jako Andon tabule. Často je možné použití dalších zařízení, z nichž tím nejznámějším je pravděpodobně Andon šňůra (kabel), což je šňůra, za kterou můžete zatáhnout, když chcete upozornit na vzniklý problém.

Původ

Termín Andon pochází z japonského označení svítidel používaných k osvětlení od období Edo. Konkrétně představuje papírovou lucernu; papír přilepený přes dřevěný nebo kovový rám, který uvnitř skrývá (olejovou) lampu. Toto označení bylo použito společností Toyota pro signální systém zlepšující reakční dobu. Tato myšlenka je však starší. Velmi podobný systém byl použit již v továrnách společnosti Ford před rokem 1930. V té době mohl každý pracovník zastavit výrobní linku pouhým zatažením za Andon kabel.

Zrychlení informačního toku

Hlavním účelem Andonu je zlepšit tok informací v případě problémů. Všechny továrny mají problémy, které mohou zpomalit nebo zastavit výrobu, dokonce i Toyota. V dobré továrně je méně problémů, mohou být rychleji opraveny a bývá snahou eliminovat kořenovou příčinu problému. Andon v takovém případě může pomoci tento proces zlepšit tím, že standardizuje a zrychluje tok informací, a tím umožňuje rychlejší reakci při současném snížení vynaloženého úsilí na sdílení informací.

Jakou cestou raději nejít…

Než se podíváme na fungování těch dobrých továren, podívejme se nejprve na ty normální. Snad nejběžnějším způsobem bojování s problémy ve výrobě je jejich klasické hašení, tzn. musíte najít někoho, kdo je schopný odstranit příznaky takového problémy, aby práce mohla pokračovat. Často však bude chvíli trvat, než si operátor všimne problému nebo jej bude eskalovat. A ještě více času strávíte hledáním někoho, kdo vám s tím problémem pomůže. A v závislosti na schopnostech a možnostech onoho hasiče může být problém vyřešen dříve, ale bohužel také i později. Samozřejmě v tomto případě stále platí, že nedochází k vyřešení celého problému, ale pouze vyřešení symptomů a klíčová příčina zůstává neobjasněna a neřešena. Říká vám to něco? Zřejmě ano, protože je tento přístup bohužel ještě stále hodně rozšířený. Skoro to až vypadá, jako by se lidé v hašení problémů našli a neměli zájem mít hladce probíhající procesy. Někteří lidé prostě chtějí být za hrdiny, ať to stojí, co to stojí.

Jak Andon funguje

Andon zrychluje tok informací, který souvisí se zpomalením a zastavením výrobního systému. Informace o problémech se dostávají do systému, například ručně. Nejznámějším nástrojem je zřejmě Andon šňůra/kabel (nebo také lano). Jedná se o šňůru zavěšenou ze stropu, za kterou operátor zatáhne, setká-li s nějakým problémem, čímž dává jasný signál o tom, že došlo k problému. Systém je obvykle nastaven tak, že druhé zatáhnutí zruší původní signál, což znamená, že problém je vyřešen.

Andon šňůra (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Princip Andon šňůry/kabelu je zřejmě neznámější, ale nutně se nemusí jednat jen o šňůru. Může mít také formu Andon tlačítka. Šňůra má tu výhodu, že i na prostorově větší montážní lince mají v podstatě všichni pracovníci relativně snadný přístup k této signalizační šňůře, zatímco k tlačítku bude muset s největší pravděpodobností pracovník dojít, než ho stiskne. Samozřejmě, že pro menší pracovní prostory bude řešení formou tlačítka v pořádku, jelikož ho pracovník nebude mít moc daleko.

Andon tlačítko (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)
Andon na více pracovištích (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

V ideálním případě by měla mít každá stanice své vlastní tlačítko nebo šňůru. Tímto způsobem systém nejen ví, že došlo k problému, ale současně také přesně ví, kde se problém vyskytl. Je dokonce možné mít více než jednu šňůru nebo jedno tlačítko. Například byste mohli mít žlutou šňůru pro případy, kdy došlo k problému, ale operátor si není jistý, jestli ho může vyřešit včas, aniž by zastavil výrobní linku. Pokud nedokáže problém vyřešit včas a musí zastavit výrobní linku, zatáhne za červenou šňůru, aby signalizoval zastavení linky. Jednou z možností pro zastavení linky je také udržet linku v pohybu tak dlouho, dokud vyráběný díl nedosáhne konce dané stanice, dokud neuplyne čas, který je stanoven pro danou operaci v této stanici. Teprve po uplynutí daného času je linka zcela zastavena. Díky tomu máte možnost sehnat pomoc ještě v průběhu chodu výrobní linky a neomezujete tím chod ostatních pracovních stanic linky. Navíc díky tomu budete moci mnohem rychleji začít opět pracovat po vyřešení problému, protože další díl vám přijde z předchozí stanice téměř okamžitě.

Multi Andon (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Ujistěte se však, že jste nepoužili až moc šňůr a obecně také vstupů informací. Jedna šňůra je dobrý základ, ale více než tři je mít nechcete, protože jinak by operátor zdlouhavě přemýšlel nad tím, kterou šňůru zvolit místo skutečného řešení problému, a to nechcete. Pro zjednodušení však můžete použít automatizovaných vstupů pro Andon systém. V případě montážní linky by systém mohl například zjišťovat, zda byly dokončeny všechny nezbytné operace. Jsou-li stále ještě nějaké nedokončené operace, i když už vypršel čas dané stanice, znamená to, že operátor buď nestíhá, nebo na něco zapomněl. V každém případě je to problém a signál může být odeslán automaticky. Stejně tak mohou senzory u automatických nebo poloautomatických strojů rozpoznat aktuální nebo dokonce potenciální nadcházející zpomalení či zastavení stroje. Tyto informace pak mohou být také předány do Andon systému.

Multi Andon (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Navíc mnoho Andon systémů současně také automaticky měří některé parametry, např. rychlost výroby, skutečný objem výroby, plánovaný objem výroby a další ukazatele výkonnosti výrobní linky. Data o výkonnosti výroby je možné v těchto systémech přijímat z různých zdrojů, např. snímačů, programů nebo různých manuálně zjištěných dat. Tato data se pak obvykle vizualizují, i s využitím světelných signálů, nejčastěji formou čísel, případně i audio signálů nebo pomocí mobilních zařízení připojených k podnikové síti. Jako takový tedy může být Andon součástí vizuálního řízení.

Pravděpodobně nejjednodušším Andonem je klasický semafor na vrcholu stroje, kdy jedno nebo více světel indikuje aktuální stav daného stroje. Stejně tak jsou možné i kombinace světel (zelená kontrolka svítí, žlutá bliká). Nejčastěji se používají barvy jako zelená pro průběh operace, červená pro problémy nebo závady (případně jako výzva o nutnou pomoc), oranžová pro varování, modrá pro žádost o pomoc a bílá, pokud všechny ostatní barvy nestačí.

Andon semafor

Úzce spojené s Andonem jsou také Andon tabule. Ty zahrnují informace o stavu výrobního systému na jednom místě. Takovou tabuli si můžete vytvořit sami pomocí různých světel a displejů s čísly, nebo můžete jednoduše použít velkoplošnou obrazovku a naprogramovat všechny funkce pro jednotlivá zobrazení přes software. Na Andon tabuli by měly být zobrazeny příslušné informace z Andon systému. Obvykle zobrazuje stav různých procesů v systému a skutečný a cílový objem výroby. Dále zde mohou být zobrazeny také informace o zmetkovitosti, efektivnosti nebo o problémech s materiálem. Ale v podstatě můžete vizualizovat cokoli, co si myslíte, že je užitečné. A můžete k tomu také přidat i zvukové signály. Opět ale platí, že byste to neměli přehánět, a to jak s vizuálními, tak i zvukovými signály. Snažte se zaměřit především na ty důležité věci.

Andon tabule

Jednou z výhod Andon systému je, že vás neomezuje k použití pouze jedné tabule. Vím o jedné továrně, kde si nechal jeden manažer nainstalovat několik menších Andon tabulí přímo do své kanceláře. V jiné továrně Andon nadstavili systémem automatické eskalace problémů, která automaticky posílala SMS při dlouhých odstávkách strojů, takže po dvouhodinové odstávce dostal SMS shop floor manažer, po čtyřech hodinách dostal SMS manažer výroby a po osmi hodinách dostal SMS manažer celého závodu, a to bez ohledu zda byl den či noc.
A ještě dodám, že pokud dojde k problému, který nelze vyřešit během cyklového času výrobní stanice, Andon systém by měl být schopný automaticky zastavit celou linku nebo minimálně danou část procesu. Operátor má v takovém případě zatáhnout za Andon šňůru a zastavit linku, dokud nebude problém vyřešen. Jedná se o jeden z výstupů Andon systému a také jednu z reakcí, kterými by měl dobrý Andon systém disponovat pro případy problémů. Samozřejmě je potřeba, aby Andon systém disponoval i možností jiných reakcí, ale bohužel většina z nich není řešena automaticky, nýbrž člověkem. A proto se příště podíváme na to, jak Andon používat a jak nikoli. Do té doby jděte zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: All About Andon
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + 15 =