Tom je milovník technologií, který se nebojí učit ostatní, jak technologie využít ve svůj prospěch. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a baví ho tento obor propojovat s informačními a komunikačními technologiemi. Je to taky naše spojka, pokud potřebujeme upravit web, nebo si nevíme rady s počítačem. Je zodpovědný za chod veškeré techniky. Zároveň je to taky velký týmový hráč a smysl tohoto projektu vidí v tom, že se vytvoří jednotný informační zdroj pro všechny, který bude sloužit jako prostor pro sdílení přístupů, výměnu zkušeností a best practice a komunikaci.

Tom je milovník technologií, který se nebojí učit ostatní, jak technologie využít ve svůj prospěch. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a baví ho tento obor propojovat s informačními a komunikačními technologiemi. Je to taky naše spojka, pokud potřebujeme upravit web, nebo si nevíme rady s počítačem. Je zodpovědný za chod veškeré techniky. Zároveň je to taky velký týmový hráč a smysl tohoto projektu vidí v tom, že se vytvoří jednotný informační zdroj pro všechny, který bude sloužit jako prostor pro sdílení přístupů, výměnu zkušeností a best practice a komunikaci.

SMED analýza z videa

Šablona na snímek SMED (údržba, seřizování, přetypování). Snímek je prvotní analýza procesu a je možné ji provést z videa i v reálném čase. Důležité je vyhodnocení jednotlivých aktivit a činností do kategorií (logických celků) a určení zda se jedná o interní nebo externí činnost. V šabloně je prostor i pro poznámky a určení dalšího postupu z analýzy (například když se rozhodneme že nynější interní činnost bude do budoucna prováděna jako externí).

Jízdní řád SMED

Základní šablona a ukázka jízdního řádu SMED standardu ke stažení. Pomocí šablony v excelu je možné vytvořit podobu standardů a mít jednotně určený vzhled. V ukázce je zpracování časů a jednotlivých kroků. Poté je načrtnuta i grafická podoba standardu pro snadnou orientaci v tom, co daný krok obsahuje.