Zlepšení řízení s využitím nástrojů a znalostí

Docela často se setkávám s tím, že lidé znevažují nástroje a koncepce řízení (např. PDSA cyklus, chybovzdornost, vývojové diagramy, plánování experimentů, gembu aj.). Často slýchám, že tyto nástroje nijak nepomáhají ke zlepšení řízení v organizacích. Mně se ale zdá, že díky využívání právě takových nástrojů dochází opět k prosazování již osvědčených postupů zlepšování. Uznávám, že ignorování základních principů (během aplikace nástrojů a konceptů) dramaticky snižuje úspěšnost organizace při zlepšování systému řízení (a omezuje výsledky, kterých může organizace dosáhnout), ale přesto využívání těchto nástrojů není žádný problém. Využití těchto nástrojů nutným, nikoli však postačujícím krokem procesu zlepšování. Číst dále Zlepšení řízení s využitím nástrojů a znalostí

Co měříme, to řídíme?

Bohužel většina lidí bezmyšlenkovitě věří tomu, že co měříme, to také řídíme. Můžeme však snadno dokázat, že to není pravda. Stejně jako můžeme dokázat nepravdivost dalšího tvrzení, které říká, že pokud se pracovník nic nenaučil, instruktor nic neučil. Taková tvrzení musí být nejprve ověřena, než jsou vyřčena, protože následně vedou k špatným rozhodnutím a nechtěným následkům.

Abych prokázal, jak absurdní je si myslet, že co měříme, to řídíme, uvádím zde jeden z úkolů, který jsem zadal svým studentům v kurzu. Úkolem bylo definovat tři až pět ukazatelů v daném oddělení podniku ke sledování výkonnosti. Součástí úkolu bylo identifikovat požadovaný výsledek v hlavách vyššího managementu, aby bylo možné z jejich strany podpořit používání zvolených ukazatelů. Jak se ve výsledku nepříznivě projevilo využívání některých ukazatelů na chování a schopnostech pracovníků?

Výsledky jsou celkem pozoruhodné. Například v případě sledování úrovně tržeb, kdy je zájem managementu, aby tržby daného roku byly vyšší než tržby roku minulého, mohou pracovníci nutit zákazníky k tomu, aby nakupovali více produktů, a to bez ohledu na skutečné zákaznické potřeby. V případě sledování nákladů na kvalitu, resp. nekvalitu výrobků je zájmem managementu, aby tyto náklady byly co nejnižší, takže mají pracovníci tendence skrývat zjištěné problémy s kvalitou, aby všechny výrobky vypadaly jakoby kvalitní. Nebo pokud by management chtěl sledovat úrazovost na pracovišti, opět aby byla co možná nejnižší, ideálně nulová a zraněním a úrazům se předcházelo, mohlo by to vyústit k nehlášení a zakrývání pracovních úrazů.

Rozdílnost mezi tím, co manažeři očekávají od daného ukazatele (plán) a výsledným chováním (skutečnost), vede v důsledku k neúmyslným následkům, jako jsou chaos, zmatečnost, podřízení se atd. Výsledky ukazují, že vedoucí pracovníci musí věnovat pozornost příčinným vztahům u jednotlivých ukazatelů. Často se můžete setkat s tím, že sledování některých ukazatelů v důsledku nevede k eliminaci plýtvání, nerovností a nepřiměřeností, a navíc ani nemá vliv na zlepšení spokojenosti zákazníků či pracovníků.

Vyšší management tím pádem musí být velmi ostražitý při nastavování ukazatelů výkonnosti a musí chápat efekty, které mají některé výkonnostní ukazatele na pracovníky. Až příliš často dochází k tomu, že věří ukazatelům, které jsou již dlouho využívány, nebo které byly určeny nějakým počítačovým systémem, a spoléhají se na to, že musí být dobré a vhodné. Jedná se však o špatný předpoklad, který jen ilustruje neochotu zpochybňovat některé věci a ptát se „Proč?“. Vedoucí pracovníci nesmí jen slepě souhlasit se všemi ukazateli, které mohou mít tak zásadní vliv na každodenní činnosti pracovníků.

Tato rozdílnost demonstruje nedostatečné povědomí managementu o tom, co se skutečně děje, a také to, že se nezajímá současně o neustálé zlepšování a respekt k lidem. Tento problém by měl být u managementu napraven. Manažeři nesmí nikdy obviňovat pracovníky.

 

Přeloženo z příspěvku: What Gets Measured Gets Managed

Autor: Bob Emiliani

 

Přeložil: Pavel Ondra

Andon: Jak jej používat a jak nikoli

V předchozím příspěvku o Andonu jsme se podívali na to, jak takový Andon systém funguje, a to včetně šňůr/kabelů, tlačítek a tabulí. Tyto aspekty Andonu obvykle fungují celkem dobře, ale samotné nakládaní s Andonem a fungování celého systému už je o něco horší. Proto si tentokrát řekneme něco k tomu, jak s Andonem nakládat a na co si dát pozor. Číst dále Andon: Jak jej používat a jak nikoli

Andon: Základy

Andon je systém, který upozorňuje operátory a manažery na současné problémy ve výrobě. Tento systém jistým způsobem automatizuje informační tok v případě problémů. Andonový systém se obvykle skládá ze skutečného Andonu, jinak nazývaného také jako Andon tabule. Často je možné použití dalších zařízení, z nichž tím nejznámějším je pravděpodobně Andon šňůra (kabel), což je šňůra, za kterou můžete zatáhnout, když chcete upozornit na vzniklý problém. Číst dále Andon: Základy

Co dělat pro vytvoření kultury neustálého zlepšování?

Kultura v podniku má být výsledkem, nikoli vaším cílem. David Heinemeier Hansson řekl, že kultura je to, co dělá kulturu kulturou. Kultura není něco, co chcete mít, ani v co doufáte nebo o co usilujete, aby se stalo. Je to to, co děláte. Číst dále Co dělat pro vytvoření kultury neustálého zlepšování?