Co drží Lean zpátky?

Existuje pouze několik málo vzácných případů Lean transformací, u kterých došlo k naplnění vize, jako je tomu třeba u společnosti Toyoty. Po desetiletí převládala domněnka, že díky lepšímu objasnění Leanu, od nástrojů k strategii, a většímu množství pozitivních příkladů o úspěšnosti Leanu, bez ohledu na rozsah úspěchu, dojde k rostoucímu zájmu o transformování podniků. Ale to se nestalo, a tak se ukázalo, že tato domněnka je špatná.

V rámci svého působení v oblasti Leanu jsem se snažil rozluštit problém, proč vedoucí pracovníci nemají zájem o přijetí systému řízení společnosti Toyota, případně Leanu, i přesto, že oboje s sebou přináší nesporné výhody. Zajímal jsem se o to velmi hluboce a ve svém úsilí jsem vytrvale vydržel, protože to má význam pro lidské životy a živobytí lidí.

Můj výzkum jasně ukazuje, že minulost omezuje pokrok a praktiky Leanu. Konkrétně se jedná o různé ekonomické, sociální, politické a historické artefakty, především „de jure“ myšlení a praktiky.. Tyto mají velkou moc nad „de facto“ myšlením a praktikami, které převládají mezi techniky, inženýry, vynálezci a vědci. „De facto“ znamená myšlení a praktiky založené na skutečnostech, realitě, kauzalitě, logice, objektivitě a vědeckých metodách. „De jure“ znamená myšlení a praktiky založené na pravidlech, zvycích, návycích, sentimentu, předpokladech, zákonech nebo i víře. To je důvod, proč se setkáváme s tak malým počtem Lean transformací. Dávná minulost v nás stále zůstává, až do současnosti. Je škoda, že jsme to nevěděli před 35 lety. Teď už to ale víme.

Následující obrázek odhaluje zásadní rozdíly mezi převážně „de facto“ myšlením a praktikami managementu společnosti Toyota a „de jure“ myšlením a praktikami managementu.

Stavební pilíře „de facto“ a „de jure“ (Bob Emiliani, www.bobemiliani.com)

Současně existuje zásadní rozdíl mezi „de jure“ lidmi a pracovníky, kteří se zabývají řešením problémů v rámci podniku a „de facto“ lidmi a pracovníky,  kteří se zabývají řešením technických problémů. V tomto rozdílu je skryta odpověď na otázku, proč vedoucí pracovníci vždy delegují Lean na nižší úrovně organizace. Existuje zde totiž hluboce zakořeněný mentální model rozdělení na ty, kteří se zabývají podnikáním a ty, kteří se zabývají procesy a technickými věcmi. Tento model však funguje jako silná překážka. Manažeři považují „de facto“ princip za neúplný a často nevhodný pro rozhodování. Proto je „de facto“ systém řízení (tj. TPS / Lean) považován za podřadný a zjevně nevhodný. Pro většinu vedoucích pracovníků je „de facto“ vždy odsunuto na druhé místo, v nejlepším případě bez ohledu na to, kdo to má na starosti.

Přeloženo z příspěvku: What’s Holding Lean Back?

Autor: Bob Emiliani

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 − 3 =