Dodávání materiálu pro montáž (2)

Dodávání materiálu pro montážní operace může být celkem náročným úkolem. V minulém příspěvku jsem se zaměřil na jednotlivé aspekty týkající se montážních operací a v rámci dalších dvou příspěvků se chci podívat na to, co všechno musíte zvážit při tvorbě montážní linky. Jedná se o jakýsi strukturovaný přístup, dle kterého můžete nastavit dodávání materiálu pro montážní operace.

Společně se tedy podíváme na jakýsi seznam metod a nápadů. Ne všechny však budou vhodné pro váš konkrétní případ, ale i přesto se jimi můžete inspirovat a určitě zvážit ty, které vám vyhovují. Tentokrát ovšem nepůjde o přístupy k rozvržení montážního procesu mezi jednotlivé pracoviště či stanice, protože by to mnohonásobně překročilo rozsah nejen tohoto příspěvku, ale podíváme se pouze na jednu stanici, jedno pracoviště. Především berte v potaz, že se nejedná o jednoduchý checklist, který byste si celý museli projít. Jednotlivé kroky jsem sice seřadil tak dobře, co to jenom šlo, ale počítejte se tím, že čas od času se budete muset vracet k předchozím krokům a něco upravit tak, abyste tento přístup upravili vaší situaci.

 

Jaké díly potřebujete?

Nejprve musíte zjistit, jaké všechny díly potřebujete pro montážní pracoviště a mít k dispozici seznam, který musí být zcela kompletní. A co především mějte na paměti – nejedná se pouze o seznam jednoho výrobku nebo nějaké varianty, ale všech výrobků a variant, které daným montážním pracoviště prochází, a to včetně balení apod. Ve finále získáte seznam dílů, které musí mít k dispozici operátor obsluhující dané montážní pracoviště, aby mohl dělat svou práci.

 

Jaké nástroje potřebujete?

Málokdy se stane, že by operátor montoval díly bez použití různých nástrojů. A současně musíte všechny nástroje umístit vhodně na pracoviště. Především se zaměřte na těžké či naopak strašně lehké či drobné a citlivé díly, protože pro všechny takové budete potřebovat i nějaké speciální nástroje a vybavení, ať už se bude jednat o ramenový jeřáb či jiné zvedací zařízení nebo pinzetu na drobné díly.

 

Kolik dílů potřebujete?

Dále byste také měli vědět, kolik jakých dílů potřebujete a na jaký časový horizont. Opět se nejedná pouze o jeden výrobek, ale o díly na všechny výrobky na daném pracovišti. A především je důležité, kolik takových dílů potřebujete např. v rámci jedné hodiny. Musíte mít představu o tom, kolik a jakých dílů musíte udržovat na montážním pracovišti, abyste zajistili nepřetržitou výrobu a současně také pravidelné dodávky materiálu. Dejte si však pozor! Při určování množství byste měli zohlednit nejvyšší možnou potřebu, nikoli jen průměrnou. Pokud průměrně potřebujete osm nějakých dílů denně, tak při osmihodinové směně to bude jeden díl na hodinu. Avšak za předpokladu, že vyrábíte v dávkách, budete všechny tyto díly potřebovat dostat během jedné hodiny.

Nyní ještě musíte zohlednit frekvenci dodávek dílů. Pokud budete potřebovat deset dílů jednoho typu za hodinu a dodávka materiálu chodí každých 30 minut, musíte si na pracovišti držet pět dílů (plus něco málo navíc), abyste mohli nerušeně pracovat. Pokud by vám ale materiál chodil každé dvě hodiny, musíte mít možnost držet na pracovišti dvacet dílů. Dodávky dílů navíc můžete naplánovat s jistou pravidelností, např. formou milk run rozvozů. Pokud byste však využívali systém dodávání na požádání, měli byste zajistit propojenost a blízkost dodavatele dílů (např. skladníka) k danému montážnímu pracovišti. Pokud byste pro tyto účely využívali např. kteréhokoli řidiče vysokozdvižných vozíků, mohli by se stát, že by vám chyběly díly pro výrobu.

Celkově vzato musíte zajistit, aby operátoři na montážních pracovištích dostávali díly, aby je nevyčerpali a následně neměli z čeho vyrábět.

 

Jak charakterizujete jednotlivé díly?

U všech dodávaných dílů musíte mít přehled o dalších jejich vlastnostech a charakteristikách. Důležitými jsou například:

  • Typ balení: V jakém balení jsou díly dodávány? Jedná se o plastový box, který vracíte, nebo přichází k papírové krabici, kterou můžete zničit? S díly musíte zacházet odlišně s ohledem na typ balení.
  • Velikost dílů: Jak velký je jednotlivý díl, resp. jaký prostor zaberou všechny díly i s balením? Všechno tohle vám určuje prostor, který musíte dílů na pracovišti vymezit.
  • Hmotnost dílů: Kolik váží jednotlivé díly? Lehké díly jsou obvykle bezproblémové, ale s těžšími díly je to vždy složitější. Musíte brát v potaz, že operátor s takovými díly nemanipuluje pouze jednou, ale hned několikrát. Každý je navíc jinak silný, takže co se může zdát jednomu lehké, nemusí být vůbec lehké pro jiného. V tomto případě rozhodně doporučuji zapojit odborníky na ergonomii.
  • Manipulace s díly: Je vhodné zohlednit i jiné aspekty při montáži. Je nějaký díl špičatý nebo má ostré hrany? V takovém případě by měli mít operátoři ochranné rukavice. Je díl umytý a odmaštěný? Zde by opět měly být využity rukavice, ale kvůli povrchové ochraně dílů. Jsou některé díly citlivé na statické výboje? Měli byste na pracovišti zajistit ESD oblečení. Jsou některé díly velmi malé? Připravte na pracoviště pinzety a zvětšovací skla. Mimo to se můžete setkat i s jinými požadavky na pracoviště, takže je nejlepší do tohoto procesu zapojit lidi zaměřené přímo na shop floor, kteří se těmito věcmi budou zabývat. Samozřejmě byste takové lidi měli zapojit do celého procesu, nejen přímo do vybavenosti pracovišť.

 

V dalším a také posledním příspěvku z této mini série budu pokračovat s tím, jak zakomponovat díly na pracovištích a jak nakládat s materiálem. Mimo materiálových toků byste však nikdy neměli zapomínat na velmi důležité toky informační a také na bezpečnost na pracovišti. Nyní můžete jít zlepšovat vaše procesy!

 

Přeloženo z příspěvku: Structured Approach to Material Supply for Assembly – Part 1

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

 

Přeložil: Pavel Ondra

Christoph Roser je profesor výrobního managementu na Karlsruhe University of Applied Sciences. Jako autor zakládá na mnohaletých zkušenostech implementace, výzkumu a výuky štíhlé výroby. Věnoval se 5 let výzkumu a práci pro Toyotu v Japonsku.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct + 5 =