Dvousekundový LEAN v praxi #1

Podívejte se na to, jak můžete s využitím dvousekundového LEANu provést řadu jednoduchých úprav pracoviště a tím minimalizovat plýtvání, zvýšit produktivitu a zlepšit ergonomii pracovní a pohodu pracovníků.

Podíváme se do společnosti FastCap na část výrobního procesu jednoho pomocného nástroje, přesněji na operaci vsunování magnetů do tělesa tohoto nástroje. A co se na začátku mohlo zdát nepřekonatelné bylo díky šikovným rukám lidí a vytvořeným přípravkům překonáno. Posuďte sami.

Dvousekundový LEAN je hmatatelným ztělesněním principů LEANu. Je to velmi praktický způsob zlepšování každodenních činností, kterého se dosáhne opravdu jednoduchými a postupnými zlepšeními v rozsahu dvou sekund. Je rychlý, efektivní a přináší s sebou spoustu hodnot. Nejsou to žádné plané řeči, jako vedou někteří konzultanti, aby si získali důvěru oslovených firem. V tomto případě jde o jasnou koncepci se skvělými a doložitelnými výsledky. Dvousekundový LEAN je hlubším uchopením LEANu. V důsledku jeho využívání se vám obrátí svět vzhůru nohama.

 

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.