Jidoka, 3. část: Příklady

Najdete různé příspěvky a články o tom, co je to Jidoka, ale téměř bez příkladů. Bez příkladů je však těžké opravdu pochopit tento pojem.

Automatický tkalcovský stav

Skvělým historickým příkladem je automatický tkalcovský stav Toyoda Model G z roku 1925. Tento stav mohl běžet téměř bez dozoru. Rutinní úkoly, jako je doplňování příze, bylo možné provádět za běhu stavu kdykoli předtím, než došla příze. Tkalcovský stav byl také schopen detekovat problémy a mohl se vypnout. Nekvalifikovaný pracovník tak mohl snadno dohlížet na třicet až padesát takových tkalcovských stavů. Tento stav byl pravděpodobně nejpokročilejším stavem své doby. Model byl tak úspěšný, že jej vyrobili i další výrobci na základě licence od Toyody.

Jedinečnou vlastností tohoto stavu bylo automatické zastavení osnovy. Osnova je sada rovnoběžných vláken, skrz které je tkaný útek. Pokud se osnova zlomí, musí být rychle opravena. A narušení osnovy a vláken má samozřejmě vliv na kvalitu výsledné tkaniny. V dřívějších dobách musel pracovník na stroje neustále dohlížet, a pokud se osnova pokazila, musel ji rychle spravit. Model G měl však novou funkci. Každá osnova měla na sobě visící kus plechu. Napnutá osnova zvedala plech nahoru. Pokud se však osnova pokazila, plech klesl o několik centimetrů dolů. Pod plechem byla lišta, která byla spojena s kývavým pohybem člunku (pohyboval se rytmicky tam a zpět). Dokud byla osnova v pořádku, byl pod osnovou dostatek prostoru pro pohyb této lišty. Když však osnova praskla, zablokoval se pohyb lišty. Toto zablokování pohybu okamžitě zastavilo celý tkalcovský stav a znemožnilo mu vyrábět vadnou látku.

Model G měl také automatické vyměňování člunku. Člunek obsahuje útek a pohybuje se tam a zpět skrz vazbu. Dříve platilo, že pokud byl člunek prázdný, musel být tkalcovský stav zastaven, aby se člunek nahradil novým. Model G toto nahrazení provádí automaticky. Obsluha musela jen naplnit zásobník člunků, a to kdykoli, i během chodu stavu. Jakmile se člunek spotřeboval, stav automaticky nasunul nový člunek, čímž se ze stroje vytlačil člunek prázdný. Proces mohl pokračovat bez přerušení a nebyla nutná pozornost operátora. Možná si říkáte, jak může být automatické doplňování příkladem Jidoky?! Podstatou Jidoky je přece automatické zastavení stroje v případě abnormalit. Nesmíte ale zapomínat, že se v rámci Jidoky také snažíme přijít na to, jak eliminovat výskyt abnormalit a zabránit opětovnému výskytu. Dřív se musely stavy často zastavovat, aby mohl být člunek vyměněn. Tímto automatickým doplňováním už nedocházelo k opakování manuální výměny. Tou nejvyšší formou Jidoky je tím pádem mít takový stroj, který může běžet bez zastavení.

Tiskárna

Další příklad aplikace Jidoky se můžeme ukázat na běžné tiskárně. Jakákoli moderní tiskárna se automaticky zastaví, pokud dojde toner (nebo inkoust). V důsledku nedostatku toneru existuje (malé) riziko vadných výtisků. Pokud se tiskárna nezastaví automaticky, budete plýtvat papírem. V nejhorším případě byste vytiskli dokument, u které byste měli první stránky dobré, ale následující stránky by byly vytištěné v horší kvalitě. Pokud by tento dokument směřoval k vašemu zákazníkovi nebo šéfovi, vypadalo by to neprofesionálně.

Dalším příkladem automatického zastavení tiskárny je uvíznutí papíru. Pokud tiskárna zjistí, že se s papírem děje něco neobvyklého, zastaví tisk a upozorní vás na problém, často s určitým náznakem, která část tiskárny má potíže. Po odstranění uvíznutého papíru pokračuje tisk dál. V obou případech jde o ukázku Jidoky. Pravda, nejedná se o kdo ví jak úchvatné řešení, protože to považujete za samozřejmost. Ale zkuste si představit, že by se tiskárna v takových případech nezastavila. Zvykli jsme si na jisté pohodlí, a i když nám občasné zastavení může vadit, šetří nám to čas a peníze.

Dalším příkladem je automatické podávání papíru ze zásobníku. Kdysi hodně dávno totiž bylo nutné vkládat každou stránku jednotlivě do tiskárny, zatímco byl pozastaven chod tiskárny. Postupem času toto bylo vyřešeno a pomocí zásobníku papíru můžete tisknout stovky stránek, než bude nutné papír doplnit. Opět to není nijak fantastický příklad, ale i tak vám to ušetří spoustu času. Díky štíhlým principům nepotřebujete nutně žádná pozlátka, pokud vám to usnadní práci.

Shrnutí

Stejně jako mnoho věcí v Leanu, i Jidoka je nekonečný proces. V případě tiskárny byste určitě našli ještě něco, co způsobuje její zastavení. Mohli byste snížit pravděpodobnost zaseknutí papíru? Mohli byste snížit pravděpodobnost zničení osnovy u stavu? Neustálé zlepšování nikdy nekončí! Teď již můžete jít, nechte stroje automaticky zastavovat při problémech a zlepšujte vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Examples of Jidoka
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twelve − 6 =