Just in Sequence (1) – Co to vlastně je?

Just in Sequence (JIS) je vhodný přístup k řízení materiálových toků v případě, kdy máte velké portfolio výrobků a jejich různých variant, které přitom vyrábíte v malých objemech. Je možné jej kombinovat s Just in Time (JIT) a Ship to Line (STL), ale ani jeden z těchto přístupů není předpokladem pro využívání JIS. V následující minisérii příspěvků bych vás rád seznámil s tím, co je to JIS, jak funguje a čemu se raději vyvarovat. A začneme hned od začátku.

Co je to Just in Sequence?

Základní myšlenka je celkem jasná. Všechny pro výrobu potřebné díly a komponenty jsou dodávány přesně v té správné sekvenci, jak je to potřeba. V ideální situaci by montážní pracovník vůbec neměl mít příležitost si vybrat z několika různých dílů, ale pouze odebrat ten, který mu přijde jako další.

Příklad JIS při montáži dveří auta. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Ukázkovým příkladem využití JIS je automotive. V automobilovém průmyslu totiž dochází k přesně oné popsané situaci, kdy má výrobce velké portfolio výrobků a jejich různých variant, které přitom jednotlivé varianty vyrábí v malých objemech. Každý automobil je jiný. Proto musí jednotlivé součástky pasovat do hlavního výrobku. Běžnou praxí jsou dveře automobilů. Je přirozené, že barva dveří odpovídá barvě zbytku auta. Za předpokladu, že jsou dveře dodávány dle JIS, pracovník vždy přimontuje k dalšímu autu ty další dveře, které mu přijdou, a všechno je v pořádku.

Ve stejném duchu je možné JIS převést i na podsestavy. Jinými slovy, máte základní sekvenci karosérií a k této sekvenci vyrábíte správné dveře přesně odpovídající sekvenci karosérií. K sekvenci dveří následně můžete přiřadit sekvenci dílčích komponentů, ze kterých se dveře skládají, např. dveřní kliky apod. Avšak je potřeba zohlednit, že čím delší bude sekvence s napojením na další produktu, které se vážou pouze ke konkrétnímu produktu a žádnému jinému, tím bude komplexnější a složitější. A jelikož JIS není úplně snadným přístupem, který se můžete rozhodnout využívat, doporučuji se vyhnout nepřímým sekvencím, alespoň do té doby, než budete mít zcela podchycenou hlavní sekvenci.

Jen tak mimochodem, auta jsou obvykle lakována spolu s dveřmi, ale ty jsou následně odmontovány, aby se usnadnil přístup do auta pro další montážní procesy. Dveře jsou zpět přimontovány k autu až ke konci celého procesu. V podstatě zůstávají až do konce ve stejné sekvenci, jako když byly lakovány společně s karosérií. A obdobně jsou na tom i sedačky, palubní deska a mnoho dalších komponentů. A například sedačky jsou dodávány JIS od blízko sídlícího dodavatele.

Jaké jsou alternativy k Just in Sequence?

Existují dvě alternativní možnosti. Tou první je využití supermarketu místo dodávek dle JIS. Tenhle přístup však bude fungovat jen za předpokladu, že máte omezené množství variant výrobku. Čím více variant máte, tím složitější bude je mít všechny připravené v supermarketu. Vezměte si zmíněný příklad dveří k autu. Ano, existuje několik řekněme standardních barev, které jsou běžné, ale současně je také řada jiných barev, které až tak běžné nejsou. A všechny je prostě nemůžete držet zásobou v supermarketu. Tím pádem je možné toto aplikovat pouze v případě malého počtu variant a u dílů menších rozměrů.

Alternativa k JIS – princip supermarketu. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Mnohem běžnější je mít k dispozici větší zásobu (nikoli v supermarketu) a z té si jednoduše vybírat díly, které potřebujete. Tento přístup bude fungovat jak pro menší, tak i pro větší objemy dílů. V zásobě byste tak měli mít řadu dílů oblíbených barev, ale také jistou, i když menší, zásobu dílů méně oblíbených barev, které jsou však dány poptávkou. Stinnou stránku tohoto přístupu je ale větší míra chození, příp. dovážení, a hledání správných dílů. Ale funguje to.

Alternativa k JIS – udržování zásoby. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

 

„Pick to Sequence“ (Výběr pro sekvenci)

Jedná se v podstatě o skoro to stejné, jako je již zmíněno výše, kdy máte k dispozici velkou zásobu dílů. Z této zásoby je pracovníkem nebo počítačem vybírán správný produkt a řazen do sekvence. Pracovník nebo počítač však samozřejmě musí vědět, jaká je hlavní sekvence výroby. Pak už stačí jen přiřadit odpovídající díly ve správném pořadí k této hlavní sekvenci. Občas se mezi místo výběru a reálnou montáž přidává menší zásoba, která by měla vyrovnávat čekací časy na obou dvou stranách – v případě výběru (pokud je montáž pomalejší) a v případě montáže (pokud je výběr pomalejší). Výhodou je jistá flexibilita, protože pokud máte v zásobě díly, tak je mnohem snazší se přizpůsobit krátkodobým změnám sekvence.

Pick to Sequence. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

 

„Ship to Sequence“ a „Receive to Sequence“ (Dodání v sekvenci)

Dále je také možné nechat si dodávat výrobky v sekvencích. Dodavatel naloží díly na kamion v té správné sekvenci a dodá je do místa potřeby. Zde jsou díly vyloženy a předány přímo k lince, přičemž se neustále dodržuje stanovená sekvence po celý čas dodání k lince.

Ship to Sequence. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Mějte však na paměti, že zde hraje velkou roli typ kamionu – někdy bude potřeba kamion naložit v obráceném pořadí, takže díl, který budete potřebovat jako poslední, bude naložen jako první a uložen úplně na konci kamionu. Tím pádem je lepší, když kamion umožňuje naložení ze strany. Toyota a jiní japonští výrobci běžně využívají kamiony, které jsou vybavené sklápěcími systémy bočních stěn, což umožňuje snadný a rychlý přístup k celé dodávané zásobě. Takovým nákladním vozům se říká „gull wing trucks“. Většina jejich konstrukce je tvořena hliníkem, takže jsou dražší než běžné kamiony, ale vykládka za to probíhá snadno a rychle.

Typy kamionů (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

 

„Build to Sequence“ (Vytvořit v sekvenci)

A posledním přístupem je „Build to Sequence“, nebo také jinak známé jako „Make to Sequence“ (Udělat v sekvenci), „Assemble to Sequence“ (Smontovat v sekvenci), nebo „Produce to Sequence“ (Vyrobit v sekvenci). Předcházející výrobní procesy produkují díly přesně v tom správném pořadí, jak je potřebuje hlavní výrobní linka. A to bez ohledu na to, zda je předchozí proces prováděn hned vedle hlavní linky, nebo je prováděn v úplně jiné továrně, klidně i několik hodin vzdálené. Samozřejmě pokud by byl tento proces prováděn na druhé straně Země, vynaložené úsilí by nestálo za získané přínosy. V podstatě jde pouze o udržování sekvence mezi předchozím výrobním procesem a hlavní výrobní linkou.

Build to Sequence. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

 

Jaké z toho plynou výhody?

Pokud byste se podívali na Just in Sequence na Wikipedii, tak tam někdo píše, že JIS pomáhá zredukovat zásoby. S tím si dovolím nesouhlasit. Udržovat sekvenci můžete i s velkým množstvím zásob. Bude to ale o něco složitější. A i když jsou pro JIS výhodné malé zásoby, nejedná se primárně o malé zásoby. Zásoby sice můžete snížit, což je dobře, ale jde spíše o vedlejší efekt z hlavního přínosu, kterým je dle mého názoru, snížení manipulace. V ideální situaci by totiž pracovník už vůbec nikdy nemusel hledat ten správný díl, ale pouze by si vzal ten, který mu přijde jako další v pořadí, dle sekvence. Pokud se budete držet Build to Sequence, tak veškerý materiálový tok by mohl být řízen pouhým FIFO přístupem.

A i když se budete držet jen Pick to Sequence u finální montáže, i tak vám to přinese výhody, protože od sebe oddělíte odlišené pracovní aktivity. Pracovník montáže se bude věnovat montáži a nebude muset hledat díly, zatímco pracovník „výběru“ bude hledat a připravovat díly, a oba budou pracovat efektivněji.
Koneckonců JIS redukuje čas potřebný k přeskupení a koordinování materiálových toků. Čím jste dále v materiálovém toku a celém dodavatelském řetězci schopni udržovat sekvenci, tím více můžete snížit hledání a uspořádání celého materiálového toku. V důsledku toho vám zkrácený čas manipulace umožní další redukci materiálu, který byste jinak potřebovali k pokrytí tohoto (nyní odstraněného) času manipulace.

Doufám, že tento úvod do Just in Sequence vám byl nebo někdy bude nápomocný. V dalších příspěvcích se podíváme více na detaily toho, kdy a jak dělat sekvence, a jak se vypořádat s problémy v sekvencích. Do té doby nám zůstaňte věrní. A teď již můžete jít a zlepšovat vaše procesy!

 

Přeloženo z příspěvku: Just in Sequence Part 1 – What Is It?
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Christoph Roser je profesor výrobního managementu na Karlsruhe University of Applied Sciences. Jako autor zakládá na mnohaletých zkušenostech implementace, výzkumu a výuky štíhlé výroby. Věnoval se 5 let výzkumu a práci pro Toyotu v Japonsku.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × 4 =