Just in Time: Jak na zavedení? #2

O Just in Time (JIT) už víme několik základních a také důležitých informací z předchozích příspěvků. A jelikož je mnoho věcí, kterými je možné se v případě JIT zabývat, podíváme se dnes na další opatření pro dosažení JIT ve výrobě. Ale pozor, opět upozorňuji, že ne všechno je snadno proveditelné.

Stabilizujte výrobu

Vaši dodavatelé potřebují k naplnění vašich požadavků spolehlivé informace. Pokud se na poslední chvíli rozhodnete změnit výrobní plán, tak bude dodavatel jen horko těžko schopný se této změně přizpůsobit, hlavně pokud budete chtít zásoby dříve oproti požadavku. Takové informace musíte poskytovat ještě předtím, než díly potřebujete. Takže pokud se rozhodnete dělat změny, když už budou zásoby na cestě, bude to už pozdě. A pozdě může být třeba, i když je bude dodavatel teprve nakládat, jelikož bude potřebovat nějaký čas na provedení změn. Z toho je patrné, že byste neměli na poslední chvíli měnit objednávky, protože vám to stejně nezajistí, že požadované zásoby dostanete včas. K tomu nejprve musíte udělat několik změn ke stabilizaci vlastního výrobního procesu.

Vyrovnejte výrobu

Ve vazbě na spolehlivé informace, které předáte dodavateli, je současně důležité mít stanovenu stabilní poptávku po zásobách. Tím pádem musíte synchronizovat a vyrovnat výrobu, což se mnohem snadněji říká, než dělá. Čím je výroba stabilnější, tím je pro dodavatele snazší dodávat zásoby na čas. Vhodné je využívat malé výrobní dávky a také Lean nástroje jako jsou SMED nebo Heijunka, které dokáží pomoci.

Pokud to je jenom trochu možné, vyhněte se jakýmkoli změnám ve struktuře vyráběných produktů. Čím méně měníte výrobní mix, tím je to lepší nejen pro vás, ale i pro dodavatele. Pokud často zvyšujete nebo snižujete objemy výroby, i když o tom dodavatele informujete den před expedicí, bude dodavatel potřebovat dodatečné zásoby k pokrytí těchto fluktuací.

Vyrovnávání procesu (Christoph Roser, AllAboutLean.com)

 

Využijte interní „Milk Run“

Už byla řeč o výhodách externího Milk Runu a dodavatelských trasách s více zastávkami a více dodavateli. Stejný princip je možné aplikovat i interně v rámci prostoru výrobní haly. Častý a pravidelný Milk Run dodávající díly na pracoviště bude oproti standardnímu způsobu zásobování pracovišť potřebovat mnohem méně materiálu. Tento způsob doporučuji využívat minimálně alespoň pro materiálové toky mezi sklady a výrobními pracovišti.

Symbol pro Milk Run (Christoph Roser, AllAboutLean.com)

Zaveďte tahový systém pro výrobu a dodávky

Jedním z hlavních zdrojů fluktuací jsou lidé. A obzvláště když plánují dodávky nebo výrobu. Mohou totiž podhodnotit nebo nadhodnotit poptávku a plán se tak stává čím dál tím méně stabilní, než by bylo vhodné. A jelikož jsem sám člověkem, zřejmě by se mi to občas podařilo taky. Pokud bych ale mohl, tak bych určitě zavedl tahový systém pro výrobu a současně také pro dodávky zásob, protože tahový systém vám v tomto neskutečně pomůže. Pokud nevíte, co všechno se pod tahovým systémem skrývá, podívejte se na některé starší příspěvky, ve kterých jsem se tahovým systémem zabýval. Na další opatření při implementaci JIT se podíváme příště. A teď již můžete jít a zlepšovat vaše procesy!

 

Přeloženo z příspěvku: How to Make “Just in Time” Work – Part 1 & Part 2

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

 

Přeložil: Pavel Ondra

Christoph Roser je profesor výrobního managementu na Karlsruhe University of Applied Sciences. Jako autor zakládá na mnohaletých zkušenostech implementace, výzkumu a výuky štíhlé výroby. Věnoval se 5 let výzkumu a práci pro Toyotu v Japonsku.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 − dva =