Když se zvrhne 5S v kanceláři

V praxi se můžete setkat se zaváděním různých nástrojů Leanu a průmyslového inženýrství, kdy lidé dostatečně nemysleli, k čemu daný nástroj vlastně je v čem může pomoci. K takové bezmyšlenkovité implementaci může dojít v podstatě u kteréhokoli z nástrojů, např. u 5S. Pomůže vám k něčemu, když si na pracovním stole vyznačíte, kde máte mít telefon a kde klávesnici? Řekl bych, že ani moc ne.

Nástroje a pomůcky mají mít na pracovišti sice své místo, ale přesně toto je příklad toho, když při implementaci nějakého nástroje prostě všechny kroky postupu provádíte bezmyšlenkovitě a neuvažujete nad skutečnou podstatou využití daného nástroje. A samozřejmě je rozdíl zavádět 5S ve výrobním provozu nebo v kanceláři, protože to, co platí pro výrobní provoz, nemusí platit pro kancelář, a naopak. A pracovníky taková nepromyšlená implementace jenom zbytečně naštve.

Proto se podívejte na následující video, které paroduje implementaci nástroje 5S v kanceláři. A i když se jedná o video ne zrovna kvalitního zpracování, má dobrou myšlenku a můžete si z něj odnést řadu podnětů pro praxi.

 

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.