Kreativní provokace, reverzní brainstorming a analogie

Po několika základních kreativních technikách se nyní dostávám k těm trochu pokročilejším, ale za to úspěšnějším, kterými lze podpořit mnohem větší kreativitu při řešení problémů.

Reverzní brainstorming

Technika reverzního neboli obráceného brainstormingu jednoduše převrací iniciační otázku. Místo toho, abyste se ptali, jak řešit problém, zeptejte se, jak ho zhoršit. Například pokud je vaším cílem snížit náklady, zeptejte se, jak zvýšit náklady. Základní přístup je podobný brainstormingu, ale je zde však několik důležitých rozdílů:

 1. Nemělo by se jednat o tu první kreativní techniku, kterou využijete. Zjistil jsem, že je nejlepší začít s klasickým brainstormingem a v druhém kole zkusit jeho obrácenou alternativu pro větší kreativitu.
 2. Můžete se setkat s doporučením, že byste tomu měli věnovat cca 60 minut. Podle mých zkušeností to je příliš dlouhá doba. Je naprosto v pořádku se touto reverzní technikou zabývat po dobu několika minut, ale pokud to bude trvat příliš dlouho, lidé z toho začnou být nevrlí a budou si stěžovat, že stráví tolik čas nad tím, jak dělat věci horší, než aby řešili daný problém. A mají pravdu. Takže pouze krátce! Cílem není mít mnoho nápadů, jak změnit věci k horšímu, ale spíše získat další nápady pro zlepšení. Je těžké říct, jak dlouho by to mělo přesně trvat. Obvykle sleduji skupinu a na základě chování se rozhodnu, zda reverzní přístup ukončit nebo v něm pokračovat. Někdy je to po pěti minutách, jindy po patnácti, ale rozhodně to stačí k tomu, aby se skupina dostala z konvenčního myšlení a byla mnohem kreativnější.
 3. Nemělo by se jednat ani o tu poslední kreativní techniku, kterou využijete. Reverzní brainstorming pomáhá osvěžit mysl, a toho byste měli využít pro další kreativní techniku.

Reverzní brainstorming je podobný klasickému brainstormingu, ale je kratší. Jakmile vyřknete reverzně formulovanou otázku, nápady byste měli shromáždit během několika minut. Možná budete muset překonat určitý odpor ve skupině, protože vydat se na opačnou stranu je cesta špatným směrem. Je tedy vhodné všem vysvětlit, proč to děláte, že to  budete takhle dělat jen chvilku a poté se vydáte zase tím správným směrem. A znovu připomínám, zkraťte to a po krátké době opět položte „normální“ otázku a zeptejte se, zda se některý z těch „negativních“ nápadů může obrátit i do pozitivních nápadů.

Analogie

Další technikou, kdy přeformulujeme původní otázku, je analogie. Původní otázka se při této technice mění na podobnou otázku akorát v jiné oblasti. Například pokud plánujete vybrat novou lokaci pro továrnu, můžete použít podobnou otázku zaměřenou na výběr jiného město, kde byste mohli získat novou práci. Nebo pokud vyvíjíte nový výrobek, použijte podobný výrobek jako analogii. Samotná analogie a její kvalita je základem této techniky, protože na ní tato technika stojí a padá současně. Věnujte tedy dostatek času přemýšlení o vhodných analogiích.

Pokud nebudete mít dobrou analogii, zkuste se této technice raději vyhnout. A i když najdete dobrou analogii, neinvestujte do této techniky příliš mnoho času – platí to obdobně jako u reverzního brainstormingu a stejně tak se tato technika nejlépe používá mezi dvěma jinými technikami. Největším přínosem je zaměření mysli na jiné než běžné způsoby řešení, čímž umožňuje přicházet s novými nápady. S největší pravděpodobností nepřijdete na zcela novou myšlenku založenou na analogii, ale stačí, aby alespoň jeden člen týmu měl myšlenku, kterou inspiruje někoho dalšího k řešení původního problému.

Kreativní provokace

Kreativní provokace je pokročilou technikou kreativního řešení problémů, zejména pro moderátora. Vyžaduje úplné soustředění se moderátora na dosažení úspěchu. Zatímco normální brainstorming můžete absolvovat, i když vám není třeba zrovna dvakrát dobře, kreativní provokace vyžaduje vaši plné zapojení a alespoň minimální pochopení řešeného problému. Tato technika nemůže být provedena jako první, vždy musí následovat po jiné technice. Může být provedena jako poslední, ale je vhodné, aby byla prováděna minimálně dvakrát k dosažení konečného řešení.

Na základě provedení jiné kreativní techniky musí moderátor pochopit, s čím má tým problém, co je drží zpátky. Při kreativní provokaci je takový problém výslovně zakázán a vyloučen z jakékoli diskuze či řešení. Je tedy nesmírně důležité, aby moderátor věděl, co přesně má týmu zakázat. Jednou jsme například řešili nové uspořádání montážní linky. Tým si nevěděl rady, jak dostat nosič výrobku z konce linky zpět na její začátek. Tak jsem jim řekl, že v rámci linky nesmí používat žádné nosiče. Některým se to sice nezdálo, ale pustili se do řešení a nakonec přišli s nápadem, na který byli velmi pyšní. Nebo jiným příkladem může být prostorové řešení dílny, kdy měl tým problém s tím, že obousměrná cesta zabírá příliš mnoho prostoru. Tím pádem ji bylo zakázáno využívat dvou směrů a mít pouze jeden. A i v tomto případě tým přišel k řešení, ze kterého byli všichni skoro až v extázi. Jakmile tým přijde s řešením, které neobsahuje problémovou část, můžete ukončit kreativní provokaci a odstranit omezení a znovu jim povolit použití dříve zakázané části. Kreativní provokaci je možné opakovat s různými omezeními v závislosti na aktuální potřebě.

Modifikační slovesa či otázky

Jedná se o další přístup ke zlepšení kreativity při řešení problémů. Tyto modifikační slovesa či otázky je možné použít v rámci využití jakékoli kreativní techniky řešení problémů pro dosažení větší míry kreativity. Jedná se o seznam sloves či otázek, pomocí kterých můžete modifikovat původní otázku pro řešení problému.

 • Přizpůsobit: Mohu použít něco podobného? Co bych mohl napodobit?
 • Upravit: Mohu změnit význam, barvu, chuť, tvar, pohyb, zápach, formu nebo jiné věci?
 • Zvětšit: Co mohu přidat? Mohu to dělat častěji, silněji? Může to být vyšší, delší, větší, těžší?
 • Zmenšit: Co mohu zmenšit? Mohu to dělat méně často? Může to být slabší, nižší, kratší, menší, lehčí?
 • Nahradit: Co nebo kdo jiný může být užitečný? Ostatní složky, části, materiály, techniky, místa…
 • Přeskupit: Mohou být součásti nově uspořádány? Může být layout, vzor, sekvence, místo nově uspořádáno?
 • Obrátit: Mohu změnit směr, roli, orientaci? Můžu to udělat naruby nebo vzhůru nohama?
 • Kombinovat: Mohu sloučit věci? Mohu spojit věci dohromady?

Tento seznam může být použit k oživení kreativity. Samozřejmě, že všechna slova se nevztahují na všechny situace. Moderátor musí být schopný si vybrat, které modifikace by bylo vhodné provést.

Všechny uvedené techniky jsem již někdy využil, takže vím, že mají své využití a opodstatnění. Nutno uznat, že jsem však většinu času na workshopech strávil kreativní provokací, obvykle s ohromujícími výsledky. Je na vás, kterou techniku zvolíte, protože všechny vám mohou pomoci. Teď už ale můžete jít, dejte co proto svým šedým buňkám mozkovým a zlepšujte vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Creative Provocation, Reverse Brainstorming, and Analogy

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 − 11 =