Jaká je budoucnost Lean managementu, když někteří z jeho předních zastánců vytvoří jakousi alternativní realitu, ve které je Lean transformace prohlášena za zcela bezproblémovou a neinklinující k selhání? Možná je Lean na rozdíl od všeho ostatního, co známe, utvořen nějakým magickým nebo okultním způsobem a díky tomu nepodléhá selhání. Realita je taková, že Lean v tomto podlehl podnikatelské logice, která říká, že když vynaložíte úsilí, abyste dosáhli úspěchu, bude úspěch zaručen už jen proto, že jste k tomu vynaložili ono úsilí. Leanu založený na faktech nyní vstoupil do filosofické říše a veškeré smysly byly utlumeny ve prospěch vyobrazení přijatelnější vidiny reality, kde každé zlepšení pod křídly Lean znamená jistý úspěch. Otázka zní, proč tomu tak je?

Takové zkreslení reality se běžně vyskytuje v podnikání. Vůdci, orientovaní na úspěch, ignorují možné problémy. Má to v podstatě už dlouholetou tradici, se kterou se nejeden člověk již setkal. Asi každý z nás už někdy byl součástí katastrofálního zlepšovacího projektu, programu, iniciativy nebo jiné činnosti, kterou management podniku prohlásil za úspěch. A stejně tak jsme se smáli oné absurditě tohoto tvrzení, protože fakta říkala něco zcela jiného. Pokud takové smýšlení nebude změněno, povede tato předpojatost k obrovským problémům v reálném světě. Pod kouzlem předpojatosti je možné dosáhnout reálných zlepšení, ale bohužel až po několikátém pohoření.

Taiichi Ohno si uvědomoval možná selhání TPS, a tedy v podstatě Leanu, protože vyžaduje revoluci ve vědomí, změnu postoje a pohledu podnikatelů. Jinými slovy, podnikatelé musí opustit své tradiční smýšlení a dosavadní status quo. Společnosti dělají velkou chybu, když implementují výrobní systém Toyota a domnívají se, že jde pouze o nástroj ve výrobě. TPS nebude fungovat, pokud nebude chápán a implementován jako celkový systém řízení výroby a ti, kteří se rozhodnou jej implementovat, musí k tomu být plně odhodláni. Taiichi Ohno tvrdil, že pokud se pokusíte osvojit pouze nějakou, pro vás výhodnou část, neuspějete. V tomto se však do jisté míry mýlil. Drtivá většina společností využívá totiž pouze ty pro ně výhodné části TPS, resp. Leanu a řadě z nich se to velmi úspěšně daří.
Současně to ale také znamená, že jejich úsilí učit se a praktikovat Lean přeci jen tak trochu zaostává. Již dříve jsem tento fenomén označil jako Fake Lean (falešný Lean). Proč se zavádí jen ty co, se každému podniku individuálně nejvíc hodí? Je to jednoduché. Vedoucí představitelé podniků dávají přednost tradičním hodnotám a současnému stavu, na který jsou zvyklí a protože Lean transformace neslouží zájmům daného podniku nebo jeho manažerům. O jaké zvyklosti se však jedná, proč jsou pro ně tak důležité a proč se jich těžko zbavují? Tyto otázky jsou komplexně analyzovány a zodpovězeny v knize The Triumph of Classical Management Over Lean Management: How Tradition Prevails and What to Do About It.

Bylo mi však několikrát řečeno, že při neúspěchu nějaké Lean projektu či zlepšení nemám říkat, že došlo k selhání, protože to neprokazuje respekt k lidem, kteří se vážně snažili něco zlepšit. Samozřejmě respektuji veškeré úsilí těchto lidí, kterým jejich nadřízení nařídili se něčím takovým zabývat a dostali je tak do složité situace, ale i přesto usilovně pracovali na zlepšení. Faktem je, že když se management takhle rozhodne, tak lidé v podniku pak mají jisté, že budou nuceni, aby zaváděli nějaká ta zlepšení. Je potřeba si říct, že se v důsledku toho pravděpodobně zhorší jejich morálka, lidé by mohli být propuštěni nebo přeřazeni kvůli nedosažení požadovaných výsledků, a že prostředky na zlepšování budou vyčerpány. Pravdou je, že znalosti nashromážděné za posledních 40 let nijak významně nepomohly lidem zmírnit jejich trápení při zlepšování procesů a dosažení Lean transformace. Neschopnost prozkoumat, proč tomu tak je, je sama o sobě neúctou k lidem.

V posledních několika letech opravdu nabralo na síle říkat, že Lean nemůže selhat. Je to ale prostě podvod. Vypadá to, že to má za cíl udržet naživu cokoli týkající se Leanu a propagovat ho, než abychom se místo toho raději snažili porozumět příčinám všech možných selhání v průběhu procesu Lean transformace, učili se z nich, zlepšovali sami sebe a respektovali lidi. Někteří lidé si prostě nejsou schopni připustit, že to, co prodávají, ve většině případů nemohou přinutit k tomu, aby to fungovalo tak, jak si někdo představuje, jde přece jen o Lean.

Čas od času, se naučíme od politiků, že získání a udržení moci je důležitější než zastávané hodnoty a zásady, nebo od podnikatelů, rostoucí prodeje a zisky jsou důležitější než zastávané hodnoty a zásady, což obdobně platí i v Leanu, protože marketing a „prodej“ Leanu podnikům je mnohem důležitější než cokoli jiného. Měli bychom být překvapeni? Možná ani ne. Měli bychom být zklamáni? Ano.

Je ironické, že ti, kdo propagují učení a řešení problémů, se chtějí vyhnout řešení tohoto problému a ignorovat učení nových informací, které mohou tento problém vyřešit. Ať už si člověk uvědomuje či nikoli, že Lean může selhat, všichni sdílíme stejný zájem o rozvoj Leanu. Ten se však liší v tom, jak je daný problém viděn, do jaké hloubky jej studovat a učit se z něj, aby to mělo prospěch i pro ostatní. Možná se vyhneme zájmu o pochopení problému a důslednému analyzování, protože budeme mít strach z toho, co bychom mohli odhalit – komplikovaný problém, který nemá snadné řešení. Skoro jako otevřít Pandořinu skříňku. Ale no co, skříňka nebo ne, musíme jít vždy kupředu, jinak bychom s žádnou Lean transformací nezačali.

Dalo by se očekávat, že ti nejlepší, kteří natolik propagují Lean, se poučí a vyzkouší něco nového. Opak je však pravdou. Upírají své naděje na další generaci lídrů a přejí si, aby byli lepší než předchozí generace. Není vhodné žádat další generaci, aby čelila stejným problémům, které ta minulá generace nemohla vyřešit. Jejich myšlení pak pracuje na základě falešného předpokladu, že neexistují žádné nové informace, které by mohly pomoci k většímu úspěchu. Už dávno jsme se od Toyoty dozvěděli, že nedostatky a problémy jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. Pokud ale budeme stále jen tvrdit, že Lean znamená jistý úspěch a žádné selhání nemůže nastat, co se z toho tedy máme naučit?

Přeloženo z příspěvku: Lean Can’t Fail!
Autor: Dr. Bob Emiliani

Přeložil: Pavel Ondra

Post your comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sixteen + 19 =