Mapování hodnotových toků, 2. část: Přehled symbolů pro mapování

Při tvorbě mapy toku hodnot se většinou využívají standardizované symboly… nebo tomu alespoň většina lidí věří. Na jedné straně existují symboly, které jsou využívány víceméně univerzálně, na druhou stranu další prvky mají v každé organizaci různý symbol nebo se využívá symbolů z různých zdrojů. Dále se také stává, že jsou stejné symboly v různých organizacích využívány různými způsoby. A navíc si lidé každý den vymýšlejí symboly nové. V tomto příspěvku se zaměřím (nebo se pokusím zaměřit) na vytvoření přehledu využívaných symbolů a přidám i svůj osobní názor – vyberu symboly, které sám často využívám a naopak i ty, jejichž použití se obvykle vyhýbám.

(Přeloženo z originálu “Overview of Value Stream Mapping Symbols”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Symboly

Vzhledem k tomu, že se materiálový a informační tok vizualizuje, potřebujeme různé symboly pro zobrazení těchto toků. Některé z nich jsou používány téměř univerzálně napříč průmyslem. Nicméně mnoho symbolů má několik variant a jejich rozdíly jsou interpretovány různým způsobem v jednotlivých organizacích. Pokusím se vytvořit základní přehled symbolů s některými (osobními) preferencemi.

Tento seznam nebude v žádném případě kompletní. Pokud zpracováváte VSM, dříve nebo později dojdete do bodu, kdy bude obtížné zobrazit toky pouze s použitím existujících symbolů. V tomto případě se mnoho organizací uchyluje ke tvorbě „nových“ symbolů. Kvůli jednoznačnému a jednoduchému pochopení mapy bych se ovšem raději držel společných symbolů a pouze pod ně přidal malou poznámku. Symboly, které často používám, mají bílé pozadí. Méně často používané varianty mají šedé pozadí. Lze si stáhnout PowerPoint soubor s přehledem VSM symbolů, i když raději doporučuji mapy zpracovávat ručně na papír.

Takto vypadá základní procesní box. Pouhý čtverec a v něm jméno. I když je ostatními LEAN experty někdy odsuzován, používám ho velmi často, a to v případech, že nepotřebuji podrobnější informace o procesech. Někdy jsou tyto boxy také v šedé barvě, to v případech, kdy jsou sdíleny s jiným tokem hodnot. V další verzi může být použito stínování, které představuje procesy přepracovávání, a sdílené procesy jsou pak znázorněny dvojitou čarou. Někteří praktici také používají trojúhelník pro procesy využívající dávky a „U“ pro One Piece Flow. Další možností je využití druhého rámečku pro paralelní procesy. Možnosti jsou nekonečné, nevyužívá se zde žádný jednotný standard.

Data lze vložit do „pole“ (boxu). Údaje závisí na vašich potřebách, ale mohou zahrnovat např. doby cyklu, časy přehozů, počet pracovníků u strojů, počet strojů (pokud toto políčku reprezentuje více paralelních boxů), počet směn, míru chybovosti, a cokoli, co budete potřebovat. V jedné mapě jsem viděl dokonce CO2 stopu stroje.

Pro procesy správy dat, jako je např. centrální MRP nebo logistický systém, se využívá nepatrně odlišný box (ačkoliv může být použit také box pro klasický proces).

Mírně odlišné boxy se využívají pro zákazníky – objekt s pilovitou střechu, která je typická pro mnoho průmyslových staveb. Tento zákazník může být externí nebo interní, ale vždy představuje konečný bod toku hodnot, který zpracováváte. Obvykle je zobrazen pouze jeden zákazník, ale může jich být samozřejmě více.

Symbol dodavatele je podobný symbolu pro zákazníka, kromě toho, že jsou vstupem do vašeho hodnotového toku. Opět platí, že byste měli mít alespoň jednoho, ale může jich být samozřejmě více.

Tento obrázek představuje pracovníka nebo osobu. V mapě toku hodnot se používá jen zřídka, protože informace o pracovních bývá obsažena v infoboxu, pokud je potřeba. Nicméně, tento symbol bývá často používán pro účely rozvržení.

Tento trojúhelník s „I“ pro zásoby představuje základní nekontrolované zásoby (tj. zásoby, které nemají pevnou horní hranici). Pozorovanou výši zásob můžete zapsat pod tento symbol, ale závisí to na důvodu tvorby mapy. Pokud potřebujete číslo, napište ho dolů. Pokud ho nepotřebujete, stačí pouze zakreslit trojúhelník. Některé společnosti vykreslují tyto symboly v červené barvě, což znamená, že tento způsob řízení zásob není optimální.

Tento symbol se jen mírně liší od předchozího. Jedná se o typ symbolu původně zobrazovaného pro „Learning to See“, ale osobně většinou ho většinou nepožaduji.

Význam tohoto symbolu je stejný jako o symbolu výše. Tento se používá v Toyotě pro analýzu materiálového a informačního toku (MIFA). V závislosti na výkladu představuje hromadu materiálu nebo normálního rozdělení. Význam je stejný jako výše, symbol má pouze jiný design.

Fronta FIFO – některé firmy ji znázorňují zeleně, aby ukázaly, že FIFO je obecně dobrý způsob pro řazení materiálu. Můžete připsat maximální kapacity, stávající kapacity nebo obě pod symbol.

Alternativní verze FIFO fronty, jak byla původně představena v „Learning to See“, i když pro mě osobně představuje zbytečně mnoho kreslení a dopisování dalších informací. Nicméně šipky zde jsou dobrá připomínka toho, že materiálový tok přes FIFO obsahuje také informační tok!

Symbol pro supermarket (tzn. koncový bod Kanban okruhu). Pro úplný supermarket z něj musí informační tok vycházet a dovézt Kanban zpět do jednoho z předcházejících procesů.

Tento symbol se někdy používá pro bezpečnostní zásobu, i když dle mých zkušeností to není příliš běžný symbol.

Další verze bezpečnostního skladu, při použití trojúhelníku. Podobné symboly s „X“ místo „S“ jsou také někdy používány pro blokované zásoby, které nemohou být použity.

Cross Dock, kde je materiál přeskupený z příchozí nebo odchozí zásilky.

PUSH šipka – představuje tok materiálu, který není řízen systémem PULL. Často se nachází v kombinaci s trojúhelníky zásob, které bývají umístěny nad šipkou. Osobně tento symbol nesnáším. Kreslit ho ručně je za trest (ale možná je to záměr – kvůli tomu, že se snažíme vyhýbat kreslení tohoto symbolu, nevyužíváme systém PULL J). V každém případě se obvykle používají jednoduché šipky podobně jako u manuálního toku dat, viz níže.

Obdobná PUSH šipka, která představuje dopravu k zákazníkovi nebo od dodavatele. Obecně se označuje jako „šipka dodání“.

Toto je sekvencovaný „PULL ball“. Je součástí původní sady symbolů v „Learning to See“. Používá se jako druh Kanabanu pro zásobování systému, který může produkovat díly potřebné v krátkém časovém období. Tato rychlá „just in time“ produkce nevyžaduje supermarket. Symbol pochází z barevných golfových míčků používaných jako Kanbanové signály. Může být užitečný, ale je málo známý a ještě jsem ho neviděl v reálné mapě.

Symbol odebrání dílů. Reprezentuje PULL systém a je obvykle používám po supermarketu.

Symbol pro transport nákladními automobily. Obvykle se vyskytuje v kombinaci s bílou šipkou, i když je používán jen zřídka.

Milk run představuje cyklický transport materiálu.

Vysokozdvižný vozík. Další podobné ikony pro letadla a další snadno vymyslíte.

Symbol pro Kanban kartu. Je obvykle zakreslený na horní části informačního toku vracejíce se ze supermarketu do předchozího procesu. Technicky vzato, bílá karta ukazuje pouze výrobní Kanban, i když já rozdíl nedělám.

Alternativní symbol MIFA pro výrobní Kanban.

Symbol pro Kanban, který nespustí produkci, ale pouze bere materiál z předcházejících zásob. Myslím si, že je tento symbol nadbytečný, protože mi koncový bod běžného výrobního Kanbanu říká, odkud materiál pochází. Z tohoto důvodu přeskakuju stínování. Některé společnosti také používají různé barvy pro klasickou výrobní Kanban kartu a tuto Kanban kartu.

Alternativní MIFA symbol pro Kanban, který nespouští produkci.

Symbol pro Kanban, který přichází v dávkách. Já obvykle tento symbol nepoužívám, preferuji jednoduchý Kanban a udělám pod nebo nad něj malou poznámku.

Trojúhelník představující speciální druh systému Kanbanu pouze s jedním Kanbanem. Pracuje s volitelnou změnou pořadí bodů objednacího množství. Vídávám jej pouze zřídka a osobně ho pro VSM nepoužívám vůbec, přestože si myslím, že jsou tyto symboly obecně celkem použitelné.

Box pro sběr Kanban karte, tzv. „Kanban pošta“. Obvykle se nachází v blízkosti supermarketů a naznačuje, že Kanban je shromažďován a vyzvedáván pouze periodicky. Někdy tento symbol používám, ale pouze v případě, že je tento detail důležitý pro informační tok.

Load leveling nebo obecněji leveling (vyrovnání či srovnání dávky) je součástí informačního toku v Kanban okruhu.

Heijunka tabule nebo také leveling board. Tento symbol není součástí Learning to See, ale spíše se využívá v MIFA. Přesto plní podobnou funkci, ačkoli ho vidím v praxi jen zřídka.

Tato šipka označuje ruční tok informací. Lze ji kombinovat s textem. 

Tato šipka označuje digitální tok informací. Domnívám se však, že většinou stačí použít ruční tok informací pro všechny, pokud není důležité, že je tok v digitální podobě.

Tyto „Go and See“ brýle znázorňují pozorování jako součást informačního toku, např. pokud nadřízený kontroluje zásoby a pak rozhodne, co se bude vyrábět dalšího. Velké množství těchto brýlí obvykle nevěstí nic dobrého, protože indikují nestrukturovaný typ výroby „hasící požáry“.

Zřídka používaný symbol pro dokument.

Symbol používaný pro označení problémů a problémových míst, která byla identifikována v toku hodnot.

Symbol používající se k označení řešení, nápadu nebo zlepšovacího návrhu.

Časová osa pod tokem hodnot, používá se k výpočtu procenta času přidávajícího hodnotu. „Žlábky“ obvykle představují čekací doby a „kopce“ představují čas zpracování. Ve většině toků hodnotu tento symbol není nutný, ale může být užitečný. Délka symbolu závisí na počtu procesů nad ním, s jedním „důlkem“ v lince na jeden proces.

O symbolech

Jak jste viděli výše, existují spousty různých symbolů. Často najdeme několik různých symbolů pro stejnou činnost, v závislosti na tom, v jaké organizaci se nacházíte. Mnohé z nich jsou velmi složitě nakreslitelné (např. PUSH šipka nebo nákladní vozy). V jiných případech zjistíte, že uvedené symboly nejsou dostatečné k vyjádření podrobností o vašem hodnotovém toku a že vám chybí symboly, které potřebujete pro popis vašeho systému.

Zatímco výše uvedené symboly mohou vypadat jako celosvětový standard, nejsou. Často nacházím spoustu mezer, zbytečné symboly (PUSH šipka a nestrukturované zásoby) a setkávám se s nejasnostmi, jak daný symbol správně nakreslit. Často máme s kolegy rozdílný názor, přičemž většinou se dopracujeme k závěru, že obě možnosti jsou použitelné. Každopádně – VSM mapy mají být srozumitelné pouze pro tým, který pracuje na zlepšení. Pro všechny ostatní, zejména na vyšších pozicích, jsou pouze pastvou pro oči. Z tohoto důvodu můžete beze strachu přidávat, vynechávat nebo upravovat výše uvedené symboly, aby co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám. Není to jako na základní škole, kde vás paní učitelka zkoušela z hláskování. Já se obvykle držím základní sady symbolů. Většinou vynechávám nebo ignoruji jiné, protože je nepotřebuji, nelíbí se mi a myslím si, že mohou mást ostatní členy týmu.

Často také zjišťuji, že existující symboly nejsou dostačující. Tu a tam narazím na situaci, kdy mi existující symboly plně nevyhovují. Prosím vás, snažte se nevymýšlet nové symboly, už jich máme víc než dost. Pokud je potřeba, připište krátký text k symbolu nebo na zvláštní dokument, který vysvětluje, co potřebujete popsat. Nicméně, občas mám pocit, že sada symbolů prostě není dostatečná. Jsem jediný nebo máte tento pocit někdy také?

Shrnutí

Symboly uvedené výše představují pouze špičku ledovce. Existuje mnoho dalších sad symbolů – např. pro vývojové diagramy a nákresy, z nichž jsou mnohé pro tvorbu map toku hodnot jistě používané.

V každém případě, mapa toku hodnot může být velkým přínosem při řešení některých problémů, ale také pouhá zátěž, pokud je zpracovávána bez řádného účelu. Dělejte, co je nutné, ale zbytečně nekomplikujte činnosti při zlepšování vašich procesů!

Přeloženo z příspěvku: Overview of Value Stream Mapping Symbols
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložila: Kateřina Gálová

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

seventeen − 14 =