Cesta za zlepšováním výroby nikdy nekončí. Na této cestě se dle Toyoty setkáte v každém výrobním systému se třemi zly, které jsou označovány také jako 3M. Tím prvním zlem je plýtvání (muda). Druhým zlem je nerovnoměrnost, nepravidelnost, nevyrovnanost či nevyváženost (mura). Třetím a posledním zlem je přetěžování dostupných zdrojů (muri). V tomto příspěvku vám postupně objasním tyto jednotlivé pojmy.

Na počátku byl bojovník…

Pojmy muda, mura a muri ve skutečnosti nejsou výmyslem společnosti Toyota. Byly používány v japonských bojových uměních dávno před vznikem této společnosti. V bojových uměních totiž platí, že jakýkoli nadbytečný pohyb je plýtváním, jelikož bojovníka unavuje a nechává ho odhaleného pro případný útok protivníka. Podobně i jakékoli nerovnoměrné nebo nepřirozené pohyby či myšlení nebo nepřirozený postoj bojovníka omezují. A nakonec jakákoli snaha dělat víc věcí najednou nebo zkoušet techniky, které zatím bojovník dostatečně dobře neovládá je pro něj akorát přítěží. Dobrý bojovník však tyto tři problémy umí odstranit s využití tří pilířů bojových umění, kterými jsou Kihon (trénování základních pohybů), Kata (opakované cvičení předdefinovaných pohybů) a a Kumite (volné bojové cvičení). Nicméně se jedná stále jen o techniky, které je potřeba uplatnit v praxi. Bojovníci ještě navíc posilují své tělo cvičením (hojo undo a taishou). A samozřejmě také cvičí svou mysl budováním bojového ducha (seishin tanren). Tyto všechny aspekty bojového umění dohromady pomáhají vytvářet způsob boje (budō), aby bojovníkovi pomohly na jeho cestě (bushidō). A i když cesta bojovníka vede ke zničení protivníka a štíhlá výroba vede k vytváření hodnoty, přístup bojového umění k dosažení dokonalosti je použitelný i pro výrobu.

Muda

Muda znamená plýtvání, marnost, zbytečnost nebo také bezúčelnost. Jedná se o nejznámější zlo ve výrobě z uvedených tří. Obvykle se dělí na sedm druhů plýtvání.

 • Transport
 • Zbytečné pohyby
 • Čekání
 • Nadbytečné zpracování
 • Vady a opravování
 • Zásoby
 • Nadprodukce

Od vzniku tohoto konceptu bylo specifikováno mnoho dalších druhů plýtvání. Takovým nejznámějším plýtváním je pravděpodobně nevyužití lidské tvořivosti a lidského potenciálu. Mimo to jsem objevil minimálně dalších 24 druhů, které se občas mezi různými organizacemi používají k rozlišení plýtvání. Podle mého názoru je však spousta těchto druhů plýtvání samo o sobě plýtváním. Západní svět se navíc až příliš soustředí na odstranění plýtvání a zanedbává odstranění zbylého zla ve výrobě. Takhle to ale dělat nejde, protože nikdy nedosáhnete plného potenciálu, pokud se zaměříte pouze na jedno zlo ze tří.

Mura

Mura znamená nestejnoměrnost, nerovnoměrnost, nevyrovnanost, nepravidelnost, nevyváženost či nedostatek jednotnosti. Jedná se o jakoukoli nestejnoměrnost nebo nepravidelnost. A i když se často dává do souvislostí především s materiálovým tokem, jedná se o problém mnoha dalších případů i mimo materiálový tok. Níže je uveden seznam příkladů, kdy se můžeme setkat s mura a kdy může způsobit problémy.

 • Nerovnoměrná poptávka zákazníků
 • Výkyvy zásob – příliš moc až příliš málo
 • Nerovnoměrná výrobní rychlost nebo změna objemů výroby
 • Nepravidelnosti v kvalitě dobrých kusů
 • Nepravidelný pracovní rytmus
 • Nevyvážené školení pracovníků
 • Nerovnoměrné rozložení pracovní zátěže

Vyrovnávání zásob nebo Just in Time mohou být často považovány za opatření vůči nerovnoměrnostem. Podle mého názoru je to však dáno přílišným zaměřením na materiálový tok. Navíc vyrovnávání zásob samo o sobě může ve skutečnosti danou situaci ještě zhoršit. Po nerovnoměrnostech se budete muset dívat i v jiných oblastech. A bohužel na ni neexistuje žádné standardní řešení. A i když třeba takové nastavení pracovních standardů je často užitečným nástrojem, vždy se musíte dívat na typ nerovnoměrnosti a systému, ve kterém k ní dochází, protože jen tak budete moci určit nejlepší opatření. Některé nástroje a metody ke snížení nerovnoměrností s sebou nesou různé vedlejší efekty. Jednou z prvních možností je nastavení výrobního rytmu a taktu.

Muri

Muri znamená přetěžování zdrojů, nepřiměřenost, nemožnost, přehánění, nad něčí síly, přílišná obtížnost. Muri je jakékoli přetěžování a provádění čehokoli, co je příliš obtížné. Hlavní pozornost je zde samozřejmě věnována lidem. Muri se však může vztahovat i na materiály, stroje a organizace.

Lidé

 • Práce trvající moc dlouho
 • Zvedání těžkých objektů
 • Nevhodné držení těla nebo nedostatečná ergonomie
 • Hluk
 • Příliš náročné úkoly
 • Příliš snadné úkoly (mohou být nudné nebo mentálně únavné)
 • Nadměrný stres
 • Cokoliv, co vede k vyhoření, vyčerpání nebo opakovanému poranění
 • Nedostatek tréninku
 • Ponížení (možná i nadměrná chvála)

Organizace

 • Chceme, aby dodavatel dodával to, co chceme, kdykoli to chceme, a to bez jakékoli signalizace od nás, že to chceme
 • Zneužívání tržní síly vůči dodavatelům nebo zákazníkům

Stroje a materiály

 • Hnaní výkonu strojů a nástrojů do maximálních mezí jejich možností, což vede k většímu opotřebení
 • Vynechání údržby (zkuste ji vynechat, strojům se to rozhodně nebude líbit)
 • Špatné zacházení s materiály, ukládání dílů v nevhodných podmínkách
 • Naložení kamionu nebo kontejneru nad jeho hmotnostní limity

Podobně jako u nerovnoměrností, ani v tomto případě neexistuje žádné opatření, které by fungovalo proti veškerému přetěžování najednou. Opět je potřeba najít řešení v závislosti na typu přetěžování a systému, v kterém k němu dochází, a opět platí, že tato řešení budou různá. Někdy je odpovědí nastavení 5S na pracovišti, jindy zase lepší ergonomie anebo prostě jen stará dobrá úcta k lidem. Historicky bylo dáno, že zaměstnavatelé chtěli dostat ze svých zaměstnanců co nejvíc, ale postupně se přišlo na to, že při omezení práce roste produktivita. Dnes se ví, že nejproduktivnějšímu pracovníky jsou ti, kteří dělají na částečný úvazek.

Ještě máme 4M a 5M, ale že je něčeho více ještě neznamená, že je to lepší

Mimo již známých 3M existuje také 4M a dokonce i 5M. Těmito dalšími „M“ jsou Muchi představující nevědomost a Mushi představující ignorování. Obecně vzato jsem toho k nim moc nenašel a řekl bych, že je můžete s klidem ignorovat, pokud nechcete zapůsobit na lidi se znalostí víc než 3M.

Shrnutí

Teď když dobře znáte tyhle tři zla, určitě vás bude zajímat, jak se jich ve výrobě zbavit. To by však bylo na víc jak jeden příspěvek. Dokonce by to bylo i na víc jak celou sérii. Navíc se tím zabývá celý výrobní systém Toyoty. S trochou nadsázky tedy můžeme říct, že všechno na této naší platformě se zabývá tím, jak se zbavit těchto zlých 3M ve výrobě, a ani tak by to nestačilo. Upřímně jsem toho názoru, že je nemožné úplně odstranit všechny tři zla. Čím více toho odstraníte, tím těžší pak bude bojovat se zbylými kousky. Pokud je však přestanete odstraňovat, budou se znovu rozrůstat. A pokud se zaměříte pouze na jedno zlo a ostatní zanedbáte, výkonnost vašeho výrobního systému se nezvýší. Tak a teď jděte zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Muda, Mura, Muri The Three Evils of Manufacturing
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Post your comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 + sixteen =