Používat fyzické nebo digitální Kanban karty?

Kanban a podobné tahové systémy jako CONWIP nebo POLCA jsou základem štíhlé výroby. Omezují maximální počet dílů navázáním určitého tokenu, v případě Kanbanu jde o Kanban karty. Tyto Kanban karty mohou být fyzické nebo digitální, takže se podíváme na to, kdy byste měli použít fyzickou kartu a kdy tu digitální.

Kanban karty opakovaně obíhají v Kanban smyčkách či okruzích. Příchozí karta signalizuje začátek výroby. Informace na kartě pak putují s dílem napříč výrobním procesem a s odpovídajícími zásobami. Když je část zásoby odebrána, karta se vrátí na začátek a proces začne znovu.

Kanban okruh (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

 

Rychlost karet

V průběhu výrobní části okruhu je informace připojena přímo k dílu a pohybuje se s ním. Z tohoto důvodu nemůže být informace rychlejší než daný díl. Bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou kartu nebo digitální informaci, je rychlost stejná jako odpovídající díl. Proto nemůžeme ovlivnit rychlost volbou dat nebo fyzických informací. Při návratové části okruhu jde však o kartu samotnou. Cestou zpět by informace měly jít co nejrychleji. Čím rychlejší je pohyb informací, tím kratší je doba doplňování. Jakmile se informace vrátí do výrobní fronty, musí informace počkat a rychlost již není relevantní.

Digitální informace se mohou pohybovat mnohem rychleji než informace na fyzické kartě. Digitální informace tedy budou vždy rychlejší, jakmile jsou v systému. Bez ohledu na to, zda je systém fyzický nebo digitální, informace začínají odebráním dílu.

Fyzickou kartu někdo musí přepravit zpět na začátek. Karty se obvykle sbírají ve schránce a v pravidelných intervalech se přepravují zpět do prvního stroje. V digitálním systému je vyžadováno skenování (čárový kód, čipy RFID apod.) nebo psaní. K tomu může dojít, když je odebrán jeden nebo vícero dílů. Jakmile se data vrátí do kyberprostoru, data nabírají (téměř) světelnou rychlost. Bohužel se ale také může stát, že budete muset kartu vytisknout a opět ji někam přenést.

Digitální a fyzická karta (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

 

V závislosti na způsobu sběru a distribuce těchto digitálních informací mohou být digitální informace pomalejší než fyzické informace. Na krátkých vzdálenostech však rozhodně nebude žádný velký rozdíl. Fyzicky to může trvat jednu nebo dvě hodiny a digitálně to může trvat (v závislosti na nastavení) třicet minut až dvě hodiny, což není příliš velký rozdíl pro doplnění, když vezmeme v potaz, že obvykle měříme tyto časy ve dnech.

Na delších vzdálenostech už však dochází k velkým rozdílům. Digitální přenos informací zde výrazně předstihuje fyzické řešení. Za předpokladu, že zboží v USA berete od dodavatele z Číny, zašlete informace o objednávce poštou? Lodí by se čas doplnění navýšil o týdny. Letecky by to přidalo několik dní. Digitální přenos by na druhou stranu byl téměř okamžitý. Tudíž je dost dobrý důvod pro využití digitálních přenosů na velké vzdálenosti. Nemusí jít zrovna o vzdálenost mezi USA a Čínou, protože i když váš dodavatel je v sousedním městě, může být digitální přenos informací výhodný. Než však rozhodnete na základě rychlosti toku informací, vezměte prosím na vědomí, že je třeba vzít v úvahu více faktorů.

 

Pochopení situace

Dalším důležitým faktorem je schopnost porozumět současné situaci. Zde je důležité rozlišovat mezi pohledem manažera z kanceláře a pohledem operátora z dílny. Takový manažer si chce kliknout na počítači a všechno o současné situaci chce vidět v ERP systému. To funguje kdekoli na světě, pokud má spojení s databází. Jedná se o často preferovaný způsob, jak manažer přistupuje k datům. Pracovník na druhé straně chce vidět situaci ve výrobním závodu, aniž by to vyžadovalo přihlášení do systému, se kterým by mohl nebo nemusel být obeznámen, nebo pro který by nemusel mít ani přístupová práva. Proto preferuje fyzickou verzi informací.

Manažeři mají někdy tendence se považovat za důležitější a myslí si, že pokud je něco pro ně dobré, bude to dobré pro každého. Bohužel to není nutně pravda. Zejména u údajů souvisejících s shop floorem mají výrobní pracovníci mnohem častější a mnohem naléhavější potřebu pochopit situaci než manažer, který se nemusí na data ani dívat, ale trvá na tom, že musí být k dispozici. To úzce souvisí s vizuálním managementem.

Souhrnně řečeno, fyzická reprezentace dat je často mnohem výhodnější pro dílnu, kde pracovníci často potřebují znát připravované zakázky kvůli připravení materiálu a naplánování obsluhy strojů. Na druhou stranu, pokud neexistuje shop floor, ale pouze logistika, je to méně relevantní. Řidič kamionu nebude otevírat nákladový prostor, aby zkontroloval, co je naložené, ale odkazuje se na nakládací papíry. Pokud tedy nejste na shop flooru, plyne vám mnohem méně výhod z fyzické reprezentace dat.

 

Neustálé zlepšování

Lean je o neustálém zlepšování. Pokud jde o digitální a fyzické informace, schopnost neustále zlepšovat je mnohem jednodušší ve fyzických systémech. Změna manipulace s informacemi (myslím Kanban karty) je mnohem jednodušší, pokud se jedná o papírové karty, než kdyby se jednalo o digitální systém. Ověření pracovní zátěže a úrovně zásob pro úpravu obsazení nebo počtu karet je ve fyzických systémech také mnohem snazší. To samozřejmě lze provést také v digitálních systémech. Zde však potřebujete programátora nebo specialistu na digitální systém. A po těch je vždy mnohem vyšší poptávka, než kolik jich je v nabídce. Musíte mít programátora, sdělit mu, co chcete, a pak doufat, že pochopil, co jste vlastně chtěli. A i když udělal, co jste chtěli, možná nebudete moci jít cestou pokus a omyl, abyste to zkusili. Trvalé zlepšování se obvykle zastaví, pokud se jedná o počítačové systémy.

 

A co tak třeba oboje?

Možná si říkáte, že když mají fyzické i digitální systémy své výhody, bylo by možné využívat oba systémy a získat výhody obou… Ne! Vážně, takhle to nedělejte! Nejen, že budete mít dvakrát více práce s vytvořením dvou systémů, ale mnohem větší problém je, že tyto dva systémy budou rozdílné. Obsluha v dílně musí dostat jeden jasný signál, ne dvě protichůdné zprávy. Zatímco vše funguje teoreticky, realita bude mnohem chaotičtější. Udělejte svým lidem laskavost a nepoužívejte tištěné karty spolu s digitálním systémem.

Je však dobré tisknout papírové verze digitálního systému. Je také možné, ale méně běžné, skenovat karty pro aktualizaci fyzického systému. Dejte si ale pozor na to, že buď jsou karty jen hloupou kopií digitálního systému, nebo digitální svět je jen hloupý sčítač fyzických karet. Pokud existují rozdíly mezi systémy, musí jeden z nich ustoupit druhému… a fyzické informace budou pravděpodobně lepší.

 

Shrnutí

Takže je otázkou – co byste měli dělat? Doporučuji používat digitální informace na delší vzdálenosti (napříč různými závody). To vám poskytne rychlejší doplnění. A jelikož se jedná o logistický proces, vizuální management zde není tak zásadní. Pro toky informací uvnitř závodu, je vhodné zvolit fyzické informace, které mohou být mnohem snazší k pochopení a následnému zlepšování. Teď již můžete jít, získávejte informace a zlepšujte vaše procesy!

 

Přeloženo z příspěvku: Should You Use Physical or Digital Kanban Cards?

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

 

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

eighteen − six =