Často se říká, že přechod organizace na principy Leanu je složitý. Ale co když se jedná jen o zdánlivý problém? Vycházím vyloženě z vlastního úhlu pohledu, jakožto člověka, který propaguje Lean a snaží se pomáhat organizacím při přechodu z toho klasického řízení na řízení štíhlé. Z mého úhlu pohledu je základním problémem v tomto vnímání (a onou složitostí) nedostatek porozumění mezi manažery a jejich neochota ke změnám. Je tomu opravdu tak?

Co když je skutečným problémem to, že je přechod na Lean nepodstatný? Vedoucí pracovníci, především ve velkých korporacích, obecně vzato vidí tvorbu výrobku nebo poskytování služby jako druhotný úkol k tomu, jak vydělávat peníze. A co víc, tito stejní vedoucí pracovníci obecně vidí ve svých zaměstnancích nahraditelný zdroj, který je možné vyměnit za jiné současné nebo i budoucí zdroje, jako jsou levnější pracovníci, programy, roboti, automatizace, umělá inteligence apod.

Přesně tohle směřuje k tomu nejzákladnějšímu a nejdůležitějšímu principu štíhlého řízení, kterým je zlepšování hodnotové nabídky a respektování pracovníků (a dalších zúčastněných stran). Co se týče hodnotové nabídky, tak pokud by organizace mohly vydělávat peníze prodejem výrobků nebo poskytováním služeb s nulovou hodnotou, dělaly by to. A pomalu se tomu přibližují tím, že vynakládají velké množství peněz na reklamní kampaně výrobků nebo služeb, jejichž cena je o 30 až 50 procent (nebo více) vyšší, pouze z důvodu nákladů na reklamu. Pro ně je prodej to, co vytváří zisk, nikoli samotný výrobek nebo služba. Na druhé straně tu máme ono respektování pracovníků, u kterého to funguje tak, jak jsem napsal ve své knize, že je více upřednostňováno obviňování a dále i jiné formy neúcty, protože objasňují a posilují základ vztahu manažer-pracovník. Velká většina manažerů očekává, že jim pracovníci budou sloužit, nikoliv že tomu bude naopak.

Existuje jen málo příkladů organizací, které přešly na Lean a stály by za zmínku, protože z hlediska manažerů je přechod na Lean nepodstatný – ačkoli management obvykle vyžaduje, aby pracovníci používali určité nástroje Leanu jako součást své práce. Takže tady vidíte, že přechod na Lean nemusí být složitý. Jde pouze o to, že je to zbytečný krok při vydělávání peněz.

Přeloženo z příspěvku: Lean Transformation is Not Difficult

Autor: Bob Emiliani

Přeložil: Pavel Ondra

Post your comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nine + five =