Předávání štíhlé štafety

Lean management je něco jako štafetový závod. A jeho první kolo se pomalu blíží ke konci. Štafetový kolík byl doposud v rukou těch, kteří přivedli na světlo světa Lean a výrobní systém společnosti Toyota a upoutali na ně pozornost veřejnosti v období od 70. do 90. let. V prvním kole se vedli velmi dobře, ale tato první generace vůdců Leanu je nyní už na cestě k důchodu. A bohužel různé metody a myšlení, kterými se v rámci Leanu zabývali, stagnují. Dokonce i metody, které používá slavná Toyota k prosazování svého výrobního systému do jiných podniků, potřebují významné zlepšení.

Štafetový kolík nyní přechází do druhé etapy závodu s nadějí, že se jej chopí mladší generace (20 až 40 let) a obratně s ním bude utíkat kupředu. Úsilí mladší generace o zdokonalení Lean managementu však bude zbytečné, pokud přijmou myšlení a metody starší generace. Časy se změnily a v mnoha věcech se můžeme od starší generace poučit; myšlení a metody, které použili pro rozvoj Lean managementu, již nejsou účinné.

Úsilí mladší generace nemůže pocházet ze stejné znalostní základny, jako tomu bylo u starší generace. Myšlení a metody se musí vyvíjet. K pokroku při řešení největšího problému, kterému dnes Lean čelí – nezájem o nahrazení klasického řízení podniku Leanem – jsou zapotřebí nové informace. Jedná se o zjevný a obtížný problém, který lidé raději ignorují, ale který už nelze ignorovat.

Přeloženo z příspěvku: Passing the Lean Baton

Autor: Bob Emiliani

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *