Co dělat pro vytvoření kultury neustálého zlepšování?

Kultura v podniku má být výsledkem, nikoli vaším cílem. David Heinemeier Hansson řekl, že kultura je to, co dělá kulturu kulturou. Kultura není něco, co chcete mít, ani v co doufáte nebo o co usilujete, aby se stalo. Je to to, co děláte. Číst dále Co dělat pro vytvoření kultury neustálého zlepšování?

Tipy pro předcházení chybám v IT

Poka-yoke neboli prevence vad spočívá v takovém návrhu čehokoli, aby to nemohlo být vyráběno či používáno špatným způsobem. Často existuje pouze jediný možný správný způsob, jak k výrobě či používání přistoupit. Co můžete udělat, abyste dosáhli takovému předcházení chyb v oblasti IT procesů a uživatelského prostředí? Číst dále Tipy pro předcházení chybám v IT