Úskalí dnešních velkých organizací (8): Poškozené procesy

V každé organizaci se najdou problémové procesy a jejich nalezení není zase až tak složité. Zaměstnanci si o nich mezi sebou a v soukromí povídají a poukazují na tyto problémy, ale až když se ostatní nedívají. Běžně se jedná o procesy, které jsou spojovány s neproduktivními pracovními týmy, které neplní požadovaný výkon. Co však tyto procesy charakterizuje? Číst dále Úskalí dnešních velkých organizací (8): Poškozené procesy

Craig Reid je nezávislým konzultantem a expertem v oblastech podnikové transformace, zlepšování procesů, procesního management, efektivnosti a snižování nákladů. Je autorem publikace The Process Revolution. V rámci své praxe se zabývá zlepšováním zákaznických zkušeností, zvyšováním zákaznické spokojenosti a snižováním nákladů skrze zlepšování procesů. Mnoha lidmi a společnostmi je označován jako "procesní ninja". Za posledních 10 let vytvořil metodu transformace procesů (PTM) za účelem narovnání podnikových procesů a dosažení výrazných úspor.

Kreativní řešení problémů

Problémy. Nekonečné téma. Nikdo je nemá rád a možná právě proto se s nimi stále potýkáme. Jako problém můžeme označit snad všechny nečekané a nepříjemné situace, se kterými se můžeme v rámci naší praxe, ale i běžného osobního života setkat a které nám komplikují a narušují jinak poklidný režim. Tak jak se všichni s problémy potýkáme, musíme se s nimi umět i vypořádat, jinak by nás zavalily. Vypořádat se s problémem tím správným způsobem není však úplně lehká záležitost. Samozřejmě záleží na podstatě daného problému a tedy i jeho významnosti či urgentnosti jeho odstranění. za všech okolností byste však měli udělat všechno proto, aby se problém již nikdy nevyskytl, tzn. odhalit skutečnou klíčovou či kořenovou příčinu. K odhalení příčin problémů a celkově k řešení problémů existuje celá řada nástrojů, ať už komplexnějších pro všechny různé problémy nebo více specifičtějších a detailněji propracovaných. Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, jakoukoliv metodu, vždy je při řešení problému vhodné dát tzv. hlavy dohromady a tedy řešit problém ve vícero lidech, abyste pokryli více oblastí a našli tak více možných řešení. A jednou takovou týmově či skupinově orientovanou metodou k řešení problémů je CPS neboli kreativní řešení problémů, o které se více dozvíte ve videu.
Číst dále Kreativní řešení problémů
Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.

Zlepšování procesů: Předávání

Podniky si uvědomují své nedostatky, takže existuje potřeba zlepšovat procesy a tedy podniky mají zájem své procesy zlepšovat. Otázkou však zůstává samotný přístup ke zlepšování. Na co se konkrétně zaměřit? Je potřeba procesy prvně zmapovat a zjistit situaci? Pokud chcete odhalit všechny problémy, tak zajisté. Kam se ale zaměříte posléze? Na samotné činnosti nebo jejich hranice? Právě na hranicích procesů a činností dochází k předávání, a to různých druhů vstupů/výstupů od jednoho člověka k druhému. A když jsou zapojeni lidé, dochází ke komunikaci a s tou může být mnohdy problém. Stačí nechtěně nesdělit nějakou podstatnou informaci a problém je na světě. Jak se vypořádat s takovou situaci? Odpověď se dozvíte ve videu.
Číst dále Zlepšování procesů: Předávání

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.