Úskalí dnešních velkých organizací (8): Poškozené procesy

V každé organizaci se najdou problémové procesy a jejich nalezení není zase až tak složité. Zaměstnanci si o nich mezi sebou a v soukromí povídají a poukazují na tyto problémy, ale až když se ostatní nedívají. Běžně se jedná o procesy, které jsou spojovány s neproduktivními pracovními týmy, které neplní požadovaný výkon. Co však tyto procesy charakterizuje? Číst dále Úskalí dnešních velkých organizací (8): Poškozené procesy

Kreativní řešení problémů

Problémy. Nekonečné téma. Nikdo je nemá rád a možná právě proto se s nimi stále potýkáme. Jako problém můžeme označit snad všechny nečekané a nepříjemné situace, se kterými se můžeme v rámci naší praxe, ale i běžného osobního života setkat a které nám komplikují a narušují jinak poklidný režim. Tak jak se všichni s problémy potýkáme, musíme se s nimi umět i vypořádat, jinak by nás zavalily. Vypořádat se s problémem tím správným způsobem není však úplně lehká záležitost. Samozřejmě záleží na podstatě daného problému a tedy i jeho významnosti či urgentnosti jeho odstranění. za všech okolností byste však měli udělat všechno proto, aby se problém již nikdy nevyskytl, tzn. odhalit skutečnou klíčovou či kořenovou příčinu. K odhalení příčin problémů a celkově k řešení problémů existuje celá řada nástrojů, ať už komplexnějších pro všechny různé problémy nebo více specifičtějších a detailněji propracovaných. Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, jakoukoliv metodu, vždy je při řešení problému vhodné dát tzv. hlavy dohromady a tedy řešit problém ve vícero lidech, abyste pokryli více oblastí a našli tak více možných řešení. A jednou takovou týmově či skupinově orientovanou metodou k řešení problémů je CPS neboli kreativní řešení problémů, o které se více dozvíte ve videu.
Číst dále Kreativní řešení problémů

Zlepšování procesů: Předávání

Podniky si uvědomují své nedostatky, takže existuje potřeba zlepšovat procesy a tedy podniky mají zájem své procesy zlepšovat. Otázkou však zůstává samotný přístup ke zlepšování. Na co se konkrétně zaměřit? Je potřeba procesy prvně zmapovat a zjistit situaci? Pokud chcete odhalit všechny problémy, tak zajisté. Kam se ale zaměříte posléze? Na samotné činnosti nebo jejich hranice? Právě na hranicích procesů a činností dochází k předávání, a to různých druhů vstupů/výstupů od jednoho člověka k druhému. A když jsou zapojeni lidé, dochází ke komunikaci a s tou může být mnohdy problém. Stačí nechtěně nesdělit nějakou podstatnou informaci a problém je na světě. Jak se vypořádat s takovou situaci? Odpověď se dozvíte ve videu.
Číst dále Zlepšování procesů: Předávání