Co je to dvousekundový LEAN (2 Second LEAN)?

Dvousekundový LEAN je hmatatelným ztělesněním principů LEANu. Je to velmi praktický způsob zlepšování každodenních činností, kterého se dosáhne opravdu jednoduchými a postupnými zlepšeními v rozsahu dvou sekund. Je rychlý, efektivní a přináší s sebou spoustu hodnot. Nejsou to žádné plané řeči, jako vedou někteří konzultanti, aby si získali důvěru oslovených firem. V tomto případě jde o jasnou koncepci se skvělými a doložitelnými výsledky. Dvousekundový LEAN je hlubším uchopením LEANu. V důsledku jeho využívání se vám obrátí svět vzhůru nohama.

Dvousekundovému Leanu se věnuje stejně pojmenovaná kniha (2 Second Lean) od Paula Akerse, který působí nejen jako mezinárodní řečník, ale také i jako majitel a ředitel společnosti FastCap. A samozřejmě i v této společnosti se taková zlepšení provádějí. A i když je dvousekundový Lean spíše viděn ve výrobních procesech a podnicích, stejně jako normální Lean, tak není jeho využití nijak omezeno a můžete si s ním libovolně vyhrát i doma.

Kniha není určená pouze pro ty, kteří se zajímají o výrobu, její teorii nebo toková schémata apod. Je primárně zaměřená na širokou veřejnost a všechny, kteří chtějí otevřít dveře příležitostem a každodennímu zlepšování všeho kolem sebe, i vlastního života. Ač se to nemusí jevit jako pravda, Lean není zase až tak složitý, jak někteří experti a autoři knih tvrdí. A když se naučíte zakomponovat přístupy Leanu do vlastního života, zjistíte, že čím více „štíhlého myšlení“ je ve vašem životě, tím víc si váš život užijete! Vyzkoušejte dvousekundový Lean!

U nás se s dvousekundovým Lean budete taktéž potkávat, a to nejčastěji ve formě praktických ukázek ze zlepšených výrobních i nevýrobních procesů.

A k tomu si samozřejmě můžete zdarma stáhnout celou knihu 2 Second Lean: http://paulakers.net/books/2-second-lean

 

Paul Akers je zakladatelem a ředitelem společnosti FastCap, která vyrábí nástroje pro stavaře. Původně společnost začínala v Paulově garáži v roce 1997. Nyní má FastCap tisíce distributorů ve 40 zemích po celém světě. Paulův zájem o to, jak je možné zlepšovat různé věci ho dovedl až k tomu, že se stal prosperujícím inovátorem a dnes má díky tomu ve vlastnictví hned několik patentů. Paul je také autorem několika knih. Mezi ně patří "2 Second Lean, about creating a fun, Lean culture", která je dostupná v 11 jazycích a dále také "Lean Health" nebo třeba "Lean Travel". Za knihu o dvousekundovém Leanu získal významné ocenění od Shingo Institute.

FIFO: Teorie a praxe – Jak funguje FIFO ve štíhlé výrobě?

FIFO fronty jsou důležitou součástí každého materiálového toku v LEANu. Jsou jednoduchým nástrojem k definování materiálových a informačních toků. V tomto příspěvku se zaměřím na to, proč používat FIFO, jak ho používat, jaké jsou jeho výhody a jak FIFO fronty vypadají. Číst dále FIFO: Teorie a praxe – Jak funguje FIFO ve štíhlé výrobě?

Christoph Roser je profesor výrobního managementu na Karlsruhe University of Applied Sciences. Jako autor zakládá na mnohaletých zkušenostech implementace, výzkumu a výuky štíhlé výroby. Věnoval se 5 let výzkumu a práci pro Toyotu v Japonsku.
Jednoduchý Kanban

Co je to Kanban?

Již jsme se zde zabývali zásobami a tím, kolik jich mít, zda málo, abychom v nich nedrželi finanční prostředky, nebo hodně, abychom předešli problémům z nedostatku zásob. Rozhodnutí o velikosti zásob je součástí řízení zásob ve firmě. Jednou z možností, kterou se můžeme v oblasti řízení zásob a výroby zabývat, je metoda Kanban. Číst dále Co je to Kanban?

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.

Mapování hodnotových toků, 4. část: Praktické tipy pro VSM

Po specifikaci toho, kdy je vhodné vytvářet mapy toků hodnot, symbolů a základů VSM bych vám rád dal pár praktických tipů. Jaké nástroje byste měli použít? Použijete počítač nebo papír a tužku? Shrnu zde také všeobecně užitečné rady při tvorbě toku hodnot. Číst dále Mapování hodnotových toků, 4. část: Praktické tipy pro VSM

Christoph Roser je profesor výrobního managementu na Karlsruhe University of Applied Sciences. Jako autor zakládá na mnohaletých zkušenostech implementace, výzkumu a výuky štíhlé výroby. Věnoval se 5 let výzkumu a práci pro Toyotu v Japonsku.

Mapování hodnotových toků, 3. část: Základy mapování

Znalost symbolů pro mapování toku hodnot představuje pouze první krok. V podstatě je to jako rozdíl mezi znalostí abecedy a napsáním dobrého příběhu. Pro zpracování dobré mapy toku hodnot je třeba zvážit spoustu dalších faktorů. Číst dále Mapování hodnotových toků, 3. část: Základy mapování

Christoph Roser je profesor výrobního managementu na Karlsruhe University of Applied Sciences. Jako autor zakládá na mnohaletých zkušenostech implementace, výzkumu a výuky štíhlé výroby. Věnoval se 5 let výzkumu a práci pro Toyotu v Japonsku.