Vytlačí roboti zaměstnance?

Automatizace ve výrobě a službách je pro někoho symbol pokroku, pro jiné noční můra ze ztráty povolání. Jaká by ale nastala reálná situace, pokud by se roboti v masové míře podíleli na práci, kterou donedávna zastávali lidé?

Podívejme se na to bez zbytečných předsudků a strachu i bez zbytečných očekávání zkreslených sci-fi filmy. Robotizace není něco, co nás čeká v následujících letech a desetiletích. Je to proces, který již několik let probíhá a který je pevnou součástí výroby i služeb v moderní společnosti. Jisté je, že využití robotů bude stále větší. Obzvlášť v situaci, kdy nabídka pracovních míst převyšuje počet reálných uchazečů o práci, se pro podniky stává vítanou alternativou.

Automatizace výroby za použití průmyslových robotů se již dávno stala běžnou součástí výrobních procesů velkých průmyslových firem – převážně v automobilovém průmyslu a v sériové výrobě. Díky jejich vlivu se principy Průmyslu 4.0 postupně dostávají i do menších podniků a hlavně oborů, které dříve stály mimo hlavní proud digitalizace, jako například bankovnictví, administrativa, prodej nebo logistika.

Celkem běžně si dnes všímám toho, jak lidé popírají užitečnost robotů. Svá tvrzení zakládají především na příkladech z minulosti a poukazují na selhání. Domnívám se, že podmínky v současném světě se zlepšily. Existuje celá řada důvodů, proč jsou dnešní podmínky jiné, než tomu bylo v minulosti. Největší roli zde hrají softwarová vylepšení a technologický vývoj. Uplynuly přibližně čtyři dekády od doby, kdy první industriální roboti začali svými mechanickými rameny odvádět rutinní úkony manuálních pracovníků, jako jsou zvedání a přesun předmětů nebo jejich natírání a sváření.

Avšak i přes dnešní široké možnosti využití robotů je stále velké množství této práce prováděno manuálně, a to jednoduše kvůli ekonomické optimalizaci. Schopnost stroje odvádět stejnou práci jako člověk ještě neznamená, že se bude jednat o ekonomicky výhodnější výrobní proces. Nicméně, zvyšující se všestrannost a klesající cena robotů v budoucnu umožní jejich užití ve stále menších a menších provozech, kde není efektivní a ani realistický nákup velkého množství strojů, kdy jeden vykonává pouze vysoce specifický úkon. Takovou specializaci strojové práce si dnes mohou dovolit pouze velcí výrobci s dostatečně velkými kapitálovými rozpočty.

Kolaborativní roboti (Jeff Green/Rethink Robotics, Wikimedia Commons)

S příchodem tzv. kolaborativních robotů a kooperativních robotů se otevírají možnosti jejich využití jakožto pomocníků člověka. Robot je tak třetí rukou pracovníka, která z něj snímá břímě repetitivních a často neergonomických úkonů. Již se vyrábí stroje malých rozměrů s bezpečnostními prvky, které umožňují jejich využití v prostorově omezených provozech a bezprostřední blízkosti lidí, tedy v méně strukturovaných prostředích. To je v kontrastu s industriálními roboty, kteří představují riziko pro pracovníky a musejí být ohrazeni fyzickými bariérami nebo optickými závorami. Kolaborativní roboti zvládají široké spektrum úkonů:

 • balení a paletizaci,
 • šroubování,
 • obsluhu lisů a strojů,
 • leštění a pískování,
 • laboratorní analýzy,
 • lepení,
 • dávkování,
 • svařování,
 • montáž,
 • odebírání a ukládání,
 • kontrolu kvality.

Navíc programování těchto robotů v reálném provozu již není závislé na vysoce kvalifikovaných programátorech, protože některé modely lze novým úkonům naučit pouhým vedením lidskou rukou. Všestrannost a jednoduchá programovatelnost těchto strojů je činí ekonomicky výhodnými také pro výrobu o malých objemech.

Využitelnost robotů je natolik významná, že mne to opravdu nutí se sám sebe ptát, zda budeme mít ekonomické problémy kvůli obtížnosti s poskytováním dobrých pracovních míst pro lidi. Jedním z příkladů výrazného přínosu pro společnost by mohl být autonomní (samořídící) automobil. Přínosy této technologie jsou obrovské. Nejen vlivem na planetu, ale i z ekonomického hlediska, nebo také z hlediska výrazného snížení počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod, vážných zranění a také zdravotních nákladů.

Měli bychom doufat, že tomu tak v budoucnu bude. Myslím, že roboti nevytlačí zaměstnance, ale naopak jim zpříjemní a usnadní práci. Přál bych si, aby došlo k větší digitalizaci a nasazení kolaborativních robotů, vzrostla efektivita práce a přesnost výroby. Ve společnosti jakékoliv velikosti se pak mohou uvolnit zaměstnanci, které můžeme přesunout na jiné, kvalifikovanější práce s větší přidanou hodnotou. Myslím, že žádné masové propouštění nás rozhodně nečeká. Co myslíte vy?

Jaké technologie změní nebo také nezmění výrobu?

Pokud jste svůj zrak někdy zaměřili na nějakou crowdfundingovou kampaň, určitě jste narazili na pojem „revoluční“. Osobně preferuji definici tohoto slova od Petra Druckera, který říká, že skutečná revoluce je, když technologie nebo procesy z úplně jiného sektoru převrátí trh, jako je genetika, která je na vzestupu v medicíně nebo internet, který mění vše od sociálních interakcí až po vyhledávání informací. Existují čtyři technologie, o kterých se často říká, jak dramaticky změní výrobu: Internet věcí, strojové učení, umělá inteligence a 3D tisk. Číst dále Jaké technologie změní nebo také nezmění výrobu?

Vinařství 4.0 – 2. část

Víno inspiruje umělce k tvorbě, osobnosti k pronášení moudrých poznámek a prostý lid k veselému popíjení. Jak praví jedna z klasických vinařských moudrostí: „Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, zůstane bláznem po celý život.“

Číst dále Vinařství 4.0 – 2. část

Vinařství 4.0 – 1. část

Víno inspiruje umělce k tvorbě, osobnosti k pronášení moudrých poznámek a prostý lid k veselému popíjení. Jak praví jedna z klasických vinařských moudrostí: „Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, zůstane bláznem po celý život.“

Láska k vínu mne spojuje delší dobu. Po návštěvě jižní Moravy mne kultura a výroba vína natolik fascinovala, že jsem před třemi lety vyrobil víno pouze z burčáku. Rok poté jsme koupili metrák hroznů a pokusili se vyrobit víno starou metodou, jako vyráběli naši předci. Při ručním zpracování hroznů jsem si začal Číst dále Vinařství 4.0 – 1. část

7x příprava na Industry 4.0

„Držet krok s dobou!“ Tímto heslem jsem byl vždy konfrontován v rámci školních let. A myslím si, že jsme tím byli postrkováni ke zvídavosti a soustavnému poznávání nových věcí. Dnes bych toto moudro posunul dál: „Být o krok napřed!“ Mnoho společností dnes řeší, jak se stát součástí Industry 4.0. Je to nový trend, nový pojem, další směr vývoje. Číst dále 7x příprava na Industry 4.0