Tipy pro předcházení chybám v IT

Poka-yoke neboli prevence vad spočívá v takovém návrhu čehokoli, aby to nemohlo být vyráběno či používáno špatným způsobem. Často existuje pouze jediný možný správný způsob, jak k výrobě či používání přistoupit. Co můžete udělat, abyste dosáhli takovému předcházení chyb v oblasti IT procesů a uživatelského prostředí? Číst dále Tipy pro předcházení chybám v IT

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.

7x příprava na Industry 4.0

„Držet krok s dobou!“ Tímto heslem jsem byl vždy konfrontován v rámci školních let. A myslím si, že jsme tím byli postrkováni ke zvídavosti a soustavnému poznávání nových věcí. Dnes bych toto moudro posunul dál: „Být o krok napřed!“ Mnoho společností dnes řeší, jak se stát součástí Industry 4.0. Je to nový trend, nový pojem, další směr vývoje. Číst dále 7x příprava na Industry 4.0

Ing. Tomáš Stöhr je zakladatelem a jednatelem společnosti Escare, garantem za průmyslové inženýrství a LEAN a auditorem Komory logistických auditorů. Pracoval pro společnosti, jako jsou DURA Automotive, Linet a API a získal tam významné profesní i životní zkušenosti. „Profesně se cítím jako průmyslový inženýr a průmyslový moderátor. Realizoval jsem projekty v mnoha společnostech a institucích, což mě umožňuje objevovat stále nové pohledy na to, jak zlepšovat a inovovat. I po létech mě to stále baví. V práci mě nejvíc baví si s lidmi hrát (nejen interaktivní hry) a tím se učit, jak na to! Rád učím lidi, že změny jsou možné, jen je potřeba sundat klapky z očí a najít odvahu vůbec něco měnit. Možná už jsem vyhynulý druh, ale mám stále v zásobě dost triků a zkušeností, abych ukázal, že LEAN není mrtvý.“ Krédo – Vím, že nic nevím (neustále se přesvědčuji o tom, že to co už vím, neplatí 🙂 )

LEAN myšlení vs. Kaizen myšlení

Je LEAN myšlení stejné jako Kaizen myšlení? Číst dále LEAN myšlení vs. Kaizen myšlení

Dr. Bob Emiliani je profesorem Lean Managementu na Connecticut State University. V rámci své akademické profese se zabývá výzkumem v oblasti vedení a řízení ve vazbě ne Lean vedení a Lean učení. Kromě toho je vlastníkem společnosti The CLBM, LLC., která se zabývá výzkumem a trénováním. Před akademickou dráhou pracoval 15 let v technických oblastech a managementu. Je autorem 16 odborných knih a mnoha odborných článků z oblasti vedení. Jeho nejznámější a oceňovanou knihou je Better Thinking, Better Results.

Kreativní řešení problémů

Problémy. Nekonečné téma. Nikdo je nemá rád a možná právě proto se s nimi stále potýkáme. Jako problém můžeme označit snad všechny nečekané a nepříjemné situace, se kterými se můžeme v rámci naší praxe, ale i běžného osobního života setkat a které nám komplikují a narušují jinak poklidný režim. Tak jak se všichni s problémy potýkáme, musíme se s nimi umět i vypořádat, jinak by nás zavalily. Vypořádat se s problémem tím správným způsobem není však úplně lehká záležitost. Samozřejmě záleží na podstatě daného problému a tedy i jeho významnosti či urgentnosti jeho odstranění. za všech okolností byste však měli udělat všechno proto, aby se problém již nikdy nevyskytl, tzn. odhalit skutečnou klíčovou či kořenovou příčinu. K odhalení příčin problémů a celkově k řešení problémů existuje celá řada nástrojů, ať už komplexnějších pro všechny různé problémy nebo více specifičtějších a detailněji propracovaných. Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, jakoukoliv metodu, vždy je při řešení problému vhodné dát tzv. hlavy dohromady a tedy řešit problém ve vícero lidech, abyste pokryli více oblastí a našli tak více možných řešení. A jednou takovou týmově či skupinově orientovanou metodou k řešení problémů je CPS neboli kreativní řešení problémů, o které se více dozvíte ve videu.
Číst dále Kreativní řešení problémů
Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.

Zlepšování procesů: Předávání

Podniky si uvědomují své nedostatky, takže existuje potřeba zlepšovat procesy a tedy podniky mají zájem své procesy zlepšovat. Otázkou však zůstává samotný přístup ke zlepšování. Na co se konkrétně zaměřit? Je potřeba procesy prvně zmapovat a zjistit situaci? Pokud chcete odhalit všechny problémy, tak zajisté. Kam se ale zaměříte posléze? Na samotné činnosti nebo jejich hranice? Právě na hranicích procesů a činností dochází k předávání, a to různých druhů vstupů/výstupů od jednoho člověka k druhému. A když jsou zapojeni lidé, dochází ke komunikaci a s tou může být mnohdy problém. Stačí nechtěně nesdělit nějakou podstatnou informaci a problém je na světě. Jak se vypořádat s takovou situaci? Odpověď se dozvíte ve videu.
Číst dále Zlepšování procesů: Předávání

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.