Vytlačí roboti zaměstnance?

Automatizace ve výrobě a službách je pro někoho symbol pokroku, pro jiné noční můra ze ztráty povolání. Jaká by ale nastala reálná situace, pokud by se roboti v masové míře podíleli na práci, kterou donedávna zastávali lidé?

Podívejme se na to bez zbytečných předsudků a strachu i bez zbytečných očekávání zkreslených sci-fi filmy. Robotizace není něco, co nás čeká v následujících letech a desetiletích. Je to proces, který již několik let probíhá a který je pevnou součástí výroby i služeb v moderní společnosti. Jisté je, že využití robotů bude stále větší. Obzvlášť v situaci, kdy nabídka pracovních míst převyšuje počet reálných uchazečů o práci, se pro podniky stává vítanou alternativou.

Automatizace výroby za použití průmyslových robotů se již dávno stala běžnou součástí výrobních procesů velkých průmyslových firem – převážně v automobilovém průmyslu a v sériové výrobě. Díky jejich vlivu se principy Průmyslu 4.0 postupně dostávají i do menších podniků a hlavně oborů, které dříve stály mimo hlavní proud digitalizace, jako například bankovnictví, administrativa, prodej nebo logistika.

Celkem běžně si dnes všímám toho, jak lidé popírají užitečnost robotů. Svá tvrzení zakládají především na příkladech z minulosti a poukazují na selhání. Domnívám se, že podmínky v současném světě se zlepšily. Existuje celá řada důvodů, proč jsou dnešní podmínky jiné, než tomu bylo v minulosti. Největší roli zde hrají softwarová vylepšení a technologický vývoj. Uplynuly přibližně čtyři dekády od doby, kdy první industriální roboti začali svými mechanickými rameny odvádět rutinní úkony manuálních pracovníků, jako jsou zvedání a přesun předmětů nebo jejich natírání a sváření.

Avšak i přes dnešní široké možnosti využití robotů je stále velké množství této práce prováděno manuálně, a to jednoduše kvůli ekonomické optimalizaci. Schopnost stroje odvádět stejnou práci jako člověk ještě neznamená, že se bude jednat o ekonomicky výhodnější výrobní proces. Nicméně, zvyšující se všestrannost a klesající cena robotů v budoucnu umožní jejich užití ve stále menších a menších provozech, kde není efektivní a ani realistický nákup velkého množství strojů, kdy jeden vykonává pouze vysoce specifický úkon. Takovou specializaci strojové práce si dnes mohou dovolit pouze velcí výrobci s dostatečně velkými kapitálovými rozpočty.

Kolaborativní roboti (Jeff Green/Rethink Robotics, Wikimedia Commons)

S příchodem tzv. kolaborativních robotů a kooperativních robotů se otevírají možnosti jejich využití jakožto pomocníků člověka. Robot je tak třetí rukou pracovníka, která z něj snímá břímě repetitivních a často neergonomických úkonů. Již se vyrábí stroje malých rozměrů s bezpečnostními prvky, které umožňují jejich využití v prostorově omezených provozech a bezprostřední blízkosti lidí, tedy v méně strukturovaných prostředích. To je v kontrastu s industriálními roboty, kteří představují riziko pro pracovníky a musejí být ohrazeni fyzickými bariérami nebo optickými závorami. Kolaborativní roboti zvládají široké spektrum úkonů:

 • balení a paletizaci,
 • šroubování,
 • obsluhu lisů a strojů,
 • leštění a pískování,
 • laboratorní analýzy,
 • lepení,
 • dávkování,
 • svařování,
 • montáž,
 • odebírání a ukládání,
 • kontrolu kvality.

Navíc programování těchto robotů v reálném provozu již není závislé na vysoce kvalifikovaných programátorech, protože některé modely lze novým úkonům naučit pouhým vedením lidskou rukou. Všestrannost a jednoduchá programovatelnost těchto strojů je činí ekonomicky výhodnými také pro výrobu o malých objemech.

Využitelnost robotů je natolik významná, že mne to opravdu nutí se sám sebe ptát, zda budeme mít ekonomické problémy kvůli obtížnosti s poskytováním dobrých pracovních míst pro lidi. Jedním z příkladů výrazného přínosu pro společnost by mohl být autonomní (samořídící) automobil. Přínosy této technologie jsou obrovské. Nejen vlivem na planetu, ale i z ekonomického hlediska, nebo také z hlediska výrazného snížení počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod, vážných zranění a také zdravotních nákladů.

Měli bychom doufat, že tomu tak v budoucnu bude. Myslím, že roboti nevytlačí zaměstnance, ale naopak jim zpříjemní a usnadní práci. Přál bych si, aby došlo k větší digitalizaci a nasazení kolaborativních robotů, vzrostla efektivita práce a přesnost výroby. Ve společnosti jakékoliv velikosti se pak mohou uvolnit zaměstnanci, které můžeme přesunout na jiné, kvalifikovanější práce s větší přidanou hodnotou. Myslím, že žádné masové propouštění nás rozhodně nečeká. Co myslíte vy?

Nová éra robotů a lidské práce

Věřím, že jsme dospěli k bodu zvratu, co se týče užitečnosti a efektivnosti průmyslových robotů. Stále pevně věřím v přístup společnosti Toyota, že uvážené použití robotů k vylepšení lidské práce je tou „nejlepší strategií“. V dnešní době je mnohem snazší používat roboty k dosažení úspěchu v dlouhodobém horizontu, než tomu bylo před 10 lety. Strategie „robotů na prvním místě“ bude mít v budoucnu docela úspěch. Tato snaha však nebude dostatečně dobrá v porovnání s organizacemi, které budou vhodně využívat tu „nejlepší strategii“, což ale bude celkem výjimečné.

Celkem běžně si dnes všímám toho, jak lidé popírají užitečnost robotů. Zakládají to především na příkladech z minulosti a poukazují na selhání. A i přesto, že můžeme tuto argumentaci zjednodušit natolik, že robotům přikládáme velký důraz a že roboti pomáhají lidem, není to stále tak snadné. Nejde o to, zda je „robot na prvním místě“ nejlepší strategií, ale domnívám se, že se podmínky v současném světě zlepšily. Existuje celá řada důvodů, proč jsou dnešní podmínky jiné, než tomu bylo v minulosti. Největší roli zde hrají softwarová vylepšení a technologický vývoj.

Je však potřeba zvážit i výhody, které s sebou přináší přístup společnosti Toyota. Společnosti v dnešní době přeci jen lépe vnímají to, že jejich pracovníci mají mozky, než tomu bylo před 30 lety, i když těchto společností není mnoho. Hodně společností bohužel nebuduje podnikové systémy, které by umožňovaly maximálně využívat myslí všech svých zaměstnanců. Máme před sebou tedy ještě dlouhou cestu, ale i tak zde došlo k jistému pokroku.

Mnoho lidí dnes určitě chápe, jaké obrovské výhody plynou z využívání průmyslových robotů. Existuje však důvod k obavám z jistých rizik u společností, které se rozhodly pro využití robotů v naději, že právě instalace průmyslových robotů vyřeší všechny jejich problémy.

Průmysloví roboti jsou dnes nejmodernější aplikací robotů, ale ještě mají stále daleko od řešení „zapoj a používej“. Aby bylo možné tyto roboty využívat a jejich práce byla efektivní, je vyžadována účast zkušených odborníků. I tak se jejich schopnosti a využitelnost během posledních 20 let výrazně zvýšily. Průmyslové roboty chápeme jako stroje vykonávající práci, kterou byli dříve zvyklí vykonávat lidé. Nejedná se o roboty v tom slova smyslu, jak si je představujeme ve své vlastní podstatě tohoto konceptu. V posledních 20 letech se tento typ robotů stal mnohem více „přemýšlivým“ a získal software, díky kterému dochází k přiblížení těm „opravdovým robotům“ v tom smyslu, že jsou to víc než jen stroje. Ale i tak pořád nevypadají jako roboti.

Autonomní (samořídící) automobily vůbec nevypadají jako dobře známá vize robotů (android, C3PO ze Star Wars), ale přesto jsou v mnoha směrech celkem hodně robotí. Interaktivní systémy virtuálních asistentů (např. Alexa) vykazují některé charakteristiky robotů, ale opět nevypadají jako naše dobře známá vize robota. Dnes už chytré mobilní telefony vykonávají řadu věcí k usnadnění našeho života, dle vize robotů z 60 let. V příštích pěti letech dojde k rozmachu využívání strojů, které mají mnohem blíže k naší vizi robotů.

Naše schopnost vytvářet technologická řešení pro splnění úkolů, které vyžadují lidi, prodělala výrazný boom v posledních 20 letech a ještě bude dál pokračovat. Myslím, že tento pokrok je tak rychlý, že si ani pořádně dokážeme uvědomit, jak to bude v dlouhodobém horizontu s různými organizacemi. Technologická řešení, která máme dnes k dispozici, jsou již natolik obrovská a jejich dostupnost se rychle zvyšuje. Rozrůstání umělé inteligence je další oblastí, která má téměř nepředstavitelný dopad na to, jak naše organizace a ekonomika budou fungovat během několika málo let. Věci, jako je automatizovaný překlad, ještě nejsou tak dokonalé, ale přesto jsou tyto snahy velmi užitečné pro čtení obsahu v cizích jazycích a dokonce i pro komunikaci s ostatními.

Využitelnost robotů je natolik významná, že mne to opravdu nutí se sám sebe ptát, zda nebudeme mít makroekonomické problémy kvůli obtížnosti s poskytováním dobrých pracovních míst pro lidi. Jedním z příkladů výrazného přínosu pro společnost by mohl být autonomní (samořídící) automobil. A i když by na jedné straně mohlo odstranit miliony pracovních míst po celém světě, a na straně druhé by poskytlo desítky tisíc nebo více kvalitních pracovních míst, přesto by mělo za následek mnohem méně pracovních míst, řekl bych. Přínosy této technologie jsou obrovské (nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska výrazného snížení počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod, vážných zranění a také nákladů) a měli bychom doufat, že tomu tak v budoucnu bude. Makroekonomické narušení však představuje vážné riziko pro základní strukturu ekonomiky a společnosti.

V současné době vykonáváme řadu úkolů, které roboti (nebo software) dokáží dělat za nás, a to za přijatelnou cenu a stejně spolehlivě jako my. Rychle se blíží čas, kdy tomu tak opravdu bude. Myslím, že budeme šokováni, až zjistíme, k jak velkým změnám v našem životě a ekonomice dojde v příštích 20 až 30 letech.

Přeloženo z příspěvku: The New Age of Robots and What it Means for Jobs
Autor: John Hunter

Přeložil: Pavel Ondra