5S: Jak na efektivní zavedení?

V mém minulém článku jsem přiblížil metodu 5S (a její varianty 4S, 6S a další). Nicméně znalost teorie je ta nejsnazší část. Úspěšně zavést 5S je mnohem obtížnější a průmysl je přeplněný vtipy o neúspěšných implementacích 5S. Číst dále 5S: Jak na efektivní zavedení?

Dvousekundový LEAN v praxi #2: Štítkování lepicí pásky

Podívejte se na to, jak můžete s využitím dvousekundového LEANu provést řadu jednoduchých úprav pracoviště a tím minimalizovat plýtvání, zvýšit produktivitu a zlepšit ergonomii a pracovní pohodu pracovníků. Číst dále Dvousekundový LEAN v praxi #2: Štítkování lepicí pásky

Dvousekundový LEAN v praxi #1

Podívejte se na to, jak můžete s využitím dvousekundového LEANu provést řadu jednoduchých úprav pracoviště a tím minimalizovat plýtvání, zvýšit produktivitu a zlepšit ergonomii pracovní a pohodu pracovníků. Číst dále Dvousekundový LEAN v praxi #1

Co je to dvousekundový LEAN (2 Second LEAN)?

Dvousekundový LEAN je hmatatelným ztělesněním principů LEANu. Je to velmi praktický způsob zlepšování každodenních činností, kterého se dosáhne opravdu jednoduchými a postupnými zlepšeními v rozsahu dvou sekund. Je rychlý, efektivní a přináší s sebou spoustu hodnot. Nejsou to žádné plané řeči, jako vedou někteří konzultanti, aby si získali důvěru oslovených firem. V tomto případě jde o jasnou koncepci se skvělými a doložitelnými výsledky. Dvousekundový LEAN je hlubším uchopením LEANu. V důsledku jeho využívání se vám obrátí svět vzhůru nohama.

Dvousekundovému Leanu se věnuje stejně pojmenovaná kniha (2 Second Lean) od Paula Akerse, který působí nejen jako mezinárodní řečník, ale také i jako majitel a ředitel společnosti FastCap. A samozřejmě i v této společnosti se taková zlepšení provádějí. A i když je dvousekundový Lean spíše viděn ve výrobních procesech a podnicích, stejně jako normální Lean, tak není jeho využití nijak omezeno a můžete si s ním libovolně vyhrát i doma.

Kniha není určená pouze pro ty, kteří se zajímají o výrobu, její teorii nebo toková schémata apod. Je primárně zaměřená na širokou veřejnost a všechny, kteří chtějí otevřít dveře příležitostem a každodennímu zlepšování všeho kolem sebe, i vlastního života. Ač se to nemusí jevit jako pravda, Lean není zase až tak složitý, jak někteří experti a autoři knih tvrdí. A když se naučíte zakomponovat přístupy Leanu do vlastního života, zjistíte, že čím více „štíhlého myšlení“ je ve vašem životě, tím víc si váš život užijete! Vyzkoušejte dvousekundový Lean!

U nás se s dvousekundovým Lean budete taktéž potkávat, a to nejčastěji ve formě praktických ukázek ze zlepšených výrobních i nevýrobních procesů.

A k tomu si samozřejmě můžete zdarma stáhnout celou knihu 2 Second Lean: http://paulakers.net/books/2-second-lean

5S: Jak funguje a co nám nabízí?

5S je jedna ze základních metod štíhlé výroby, která se používá k vytvoření a udržení čistého a organizovaného pracovního prostředí. Co se této štíhlé metody týče, vypadá poměrně jednoduše. Číst dále 5S: Jak funguje a co nám nabízí?