Tipy pro předcházení chybám v IT

Poka-yoke neboli prevence vad spočívá v takovém návrhu čehokoli, aby to nemohlo být vyráběno či používáno špatným způsobem. Často existuje pouze jediný možný správný způsob, jak k výrobě či používání přistoupit. Co můžete udělat, abyste dosáhli takovému předcházení chyb v oblasti IT procesů a uživatelského prostředí?

 • Nepoužívejte režimy. A pokud je používáte, zajistěte, aby bylo zcela jasné, v jakém režimu se daná položka nachází v každém časovém okamžiku.
 • Poskytujte grafické a snadno pochopitelné reporty o stavu. Zajistěte, že uživatelé budou informováni o stávajícím stavu a upozorněni, pokud dojde k nějaké odchylce.
 • Pokud někdo narazí na pravidla omezující činnost, poskytněte jim jasný návod, s jehož pomocí si poradí při řešení takové situace nebo uveďte kontaktní údaje na osobu, která jim v tomto ohledu pomůže.
 • Pokud se někdo opakovaně potýká pořád se stejným problémem, trénujte ho, ale neshazujte před jinými. Obdobně to platí i pro skupiny, nejen pro jednotlivce.
 • Navrhujte nové procesy a zjednodušujte současné procesy tak, aby byly co nejjednodušší.
 • Když navrhujete nový proces pro něco odlišného ze současného procesu, využijte odlišný počáteční postup, aby lidé ze zvyku omylem nenásledovali onen současný proces.
 • Kdykoli to bude možné, umožněte lidem se vrátit, pokud by omylem začali se špatným procesem.
 • Zkontrolujte vaše procesy, abyste se ujistili, že odpovídají podnikovým procesům místo toho, aby pro ně byly překážkou.
 • Po uživatelích požadujte co nejméně dat je možné, ale přitom naplňujte všechno to, co je potřebné k pokračování procesu.
 • Navrhujte jedinečné ovládací prvky a rozhraní, abyste minimalizovali, že někdo náhodou provede špatný výběr.
 • Mějte přehledné a fungující uživatelské prostředí včetně reportingu, aby lidé mohli rychle najít, co potřebují.
 • Mějte jasně nastavené indikátory, že došlo k nějakému problému.
 • Pokud využíváte automatický systém pro poskytování rad, využívejte metody reportování výjimek a problémů.
 • Využívejte odborníky, kteří se dokáží vypořádat s ojedinělými výjimkami.

 

Přeloženo z příspěvku: Tips for Mistake Proofing in IT
Autor: Tamara Wilhite

Přeložil: Pavel Ondra

Pavel je člen ve vedení projektu a vedoucí projektového týmu. Má obrovské množství energie a elánu, díky čemuž si vybudoval pozici, ve které je zodpovědný za řízení lidí pomáhajících s tvorbou kvalitního obsahu. Zároveň je také tím, který aktivně překládá články, komunikuje s partnery a řídí aktivity spojené s publikací článků na webu a se sociálními sítěmi. Vystudoval obor Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a tento obor ho nadchl. To byl hlavní důvod, proč se rozhodl zapojit do tohoto projektu. Jeho vize je vytvořit místo, které bude mít přidanou hodnotu pro každého, kdo bude mít zájem o LEAN.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři × 2 =