TRIZ, ruská metodika řešení problémů

Někdo se mě zeptal, zda ruský TRIZ je ekvivalentem Six Sigmy, Lean nebo nějaké jiné metodiky neustálého zlepšování procesů (CPI). Má odpověď byla: „Co je to TRIZ?“ A vzhledem ke všem různým akronymům CPI, „Proč jsem o tom neslyšela?“

Co je TRIZ?

TRIZ znamená zkratku pro Теория Решения Изобретательских Задач (Teorija Rešenija Izobretatelskich Zadač) – což je ruská teorie Vynalézavého Řešení Problémů (Inventive Problem Solving). Do angličtiny se překládá také jako zkrátka TIPS. Teorie je připisována Genrichovi Altshullerovi a soudruhům – toto není narážka, pán pocházel ze Sovětského svazu. Jako mnozí jeho spoluobčané skončil v pracovním táboře s odsouzením na 25 let, a to v té době ani nebyl tak starý. O 4 roky později byl propuštěn a pracoval na vynálezech, přičemž některé z nich dokonce vypracoval ve vězení. Všeobecně mu tato temná stránka biografie Altshullera nezabránila vybudovat profesionální kariéru a vytvořit metodu známou daleko za hranice Sovětského svazu.

 

Obecný proces TRIZ je:

 1. Definujte svůj problém.
 2. Porovnejte problém s existujícími problémy světa.
 3. Vyhledejte obecná řešení pro tento typ problému.
 4. Jedno z těchto řešení využijte k vyřešení vašeho problému.

 

Je TRIZ iterativním procesem?

Ne. TRIZ je sám o sobě jednorázovým řešením pro každý vznikající problém. TRIZICS se pokouší stavět na nástroji TRIZ přidáním nadstavby nástrojů pro řešení problémů, které TRIZ neřeší a převáděním TRIZu do interaktivního procesu jako Six Sigma, Lean, LSS a další metodiky neustálého zlepšování procesů. Ideálním řešením v TRIZu je produkt, který není nikdy vadný, je jednoduchý a nevytváří žádný odpad. Jedná se o stejné ideální průmyslové inženýry, kteří doufají, že dosáhnou svých výrobků a operací.

 

Výhody TRIZ

 • Hledání existujícího řešení může být rychlejší než objevování kola.
 • Pokud najdete řešení mezi různými odvětvími, které můžete implementovat, je pravděpodobné, že s tímto řešením uspějete, když již mělo úspěch jinde, než že byste uspěli se znovuobjevením kola.
 • Pokud existuje mezioborové řešení, tak implementovat jeho fyzické nástroje, chemii nebo procesy je jednodušší, než vyvíjet vlastní.
 • Pokud lidé pravidelně těží z vaší znalostní báze, pravděpodobně uvidíte více aplikací znalostí v mnoha oborech a odděleních, stejně jako poučení, které vás naučí více než původní projektový tým.
 • Metodika rozporové matice identifikuje nejběžnější rozpor, kterému může každý inženýr čelit, aby mohl jasně definovat problém na „světové“ úrovni. Příkladem může být Váha vs. Síla.
 • 40 principů invence od tvůrce metodiky je jednoznačným výchozím bodem pro diskusi o tom „Jak bychom mohli náš produkt zlepšit?“

 

Nevýhody TRIZ

 • Pokud nemáte přístup k datům, využitelným k nalezení správného řešení (ať už kvůli požadavkům na platbu obsahu, což omezuje dostupnost informací v průmyslových publikacích nebo kvůli nedostatku toku informací mezi národy), není možné použít to nejefektivnější řešení, a dokonce mnohdy ani to méně efektivní.
 • Pokud zjistíte, že existující řešení můžete identifikovat a implementovat, může to fungovat, ale toto řešení nemusí být tím nejefektivnějším.
 • Ne každý problém na světě byl již vyřešen.
 • Cílem je vyřešit v jedné chvíli jeden problém, a i když můžete vyřešit ten nejnaléhavější problém, nemusíte vyřešit jeho kořenové příčiny.

 

Pozorování ohledně TRIZ

TRIZ nefunguje s netechnickými problémy, i když se o to pokouší. Jednou z nevýhod TRIZ je relativní nedostatek případových studií o technických problémech, na které metodika byla aplikována.

Zatímco metodika založená na výzkumu podporuje používání již zdokumentovaných řešení, nevyžaduje dokumentaci stavu před a po skončení projektu, aby tento stupeň řešení prokázala.

I přesto, že existují zdroje TRIZ v angličtině, učení metodologických podpůrných konceptů bude trvat. Jak dané učení půjde v porovnání s pravděpodobností a statistikou pro Six Sigma a nástroje analýzy dat pro jiné CPI, záleží zejména na jednotlivci.

 

Proč jsem neslyšela o TRIZu?

V době, kdy měl západ možnost více se dozvědět o TRIZu a brát ho vážně, jsme již měli řadu metod neustálého zlepšování. Většina pocházela ze Spojených států či Japonska.

Přínosy, které můžeme vidět z dnešního TRIZu, jsou aplikace při urychlení zlepšování produktů a také zvýšené a systematické uplatňování řešení napříč odvětvími.

 

Přeloženo z příspěvku: TRIZ, the Russian Problem Solving Methodology
Autor: Tamara Wilhite

 

Přeložil: Ivan Korolov

Ivan studuje navazující magisterské studium na PEF Mendelu v Brně. Při tomto studiu se v rámci IGA projektu zabývá institucionální ekonomií, konkrétně vlivem státu na zavádění inovací v průmyslových firmách v rámci post-tranzitivních ekonomik “východního bloku”. Kromě toho se však zajímá o průmysl a vše s ním spojené, díky čemuž má zkušenosti z průmyslových firem.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

7 + 16 =