Úskalí dnešních velkých organizací (3): Snižování ziskovosti

Zisk je králem, který vládne ve světě podniků a podnikání. Závisí na něm práce. Orgány podniků se na jeho základě mění. Mnoho velkých organizací se se svým podílem na trhu a stejně tak i s úrovní zisků dostalo do fáze stagnace. Je to především z toho důvodu, že přilákání nových zákazníků je jak složité, tak i finančně náročné, a to především ve vysoce konkurenčním odvětví. Redukce nákladů není až takovým problémem, i když je tedy pravdou, že některé organizace si na cestě za nižšími náklady před sebe staví různé bariéry a tím si sami podráží nohy. Klíčovým problémem je, že procesy procházející napříč celou organizací nejsou správným způsobem „vidět“, nejsou známy jednotlivé role v procesu a problém je taktéž v pochopení end-to-end procesu. Současně s tím nedochází k pozorování procesů, aby především manažeři, pochopili průběh procesu. Důsledkem toho je třeba duplikace úsilí a nepotřebná manuální práce.

Organizace jsou často tak zaneprázdněny vytvářením stále stejných a starých produktů, že se zapomínají ptát, zda dělají správnou věc nebo dělají danou věc správně. Pokud by se však v organizacích někdo detailně zaměřil na podnikové procesy a prozkoumal by je, pochopil všechny dílčí procesy a činnosti a určil, kdo co v procesu dělá, mohl by identifikovat zdroje nákladů, především těch skrytých.

Proč se ale do tohoto stavu organizace vůbec dostaly? Když se zavedou procesy, úroveň jejich kvality se často výrazně odlišuje. Všechno je uspěchané a tak se stanoví dočasná opatření, se kterými se však nedá moc pracovat, natož je nějak dál měnit, jelikož se zpravidla zaryjí natrvalo do současného stavu. A i když jsou některé procesy v pořádku a dokonce i vykazují dobrou kvalitu, je možné je ovlivnit ze stran různých oddělení. Oddělení organizací totiž mají tendenci si procesy občas dle vlastní potřeby upravit nebo něco někam přidat. Když pak dojde k chybě vlivem této změny, zavedou něco dalšího, třeba kontrolní bod, aby se problémy přestaly objevovat. Když se takto chová jedno oddělení, nemusí to být nic tragického, ale pokud si každé oddělení začne dělat, co se mu zrovna hodí pro vlastní potřebu, situace se značně zkomplikuje. Možná si některé skutečnosti prostě jen neuvědomují, ale veškerá opatření a změny navíc, které nejsou nutně potřebné v rámci celého procesu, jsou plýtváním prostředků, zvláště když dochází k duplikování čehokoliv. I když všechno pramení z těch nejlepších záměrů pomoci procesu a organizaci, lidé se často zapomínají dívat na proces v celé své velikosti jako na end-to-end proces.

Čas od času se procesy mění a ve finále mohou výrazně zmutovat oproti svému původnímu konceptu. Nejčastěji dochází k přidávání činností či kroků v procesech, což zvyšuje náklady, zpomaluje daný proces a současně také zvyšuje riziko selhání, zvlášť pokud nejsou změny správně řízeny. Výsledkem takových změn je nafouknutý a velmi komplexní, zákazníka otravující a ziskovost snižující proces. Aby organizace zvýšily své zisky, měly by se zaměřit na plnění zavedených pravidel podnikání a podnikových procesů se záměrem na eliminaci činností, které nepřidávají žádnou hodnotu vytvářeným produktům.

Přeloženo z příspěvku: The Pain Points of Today’s Large Organisations: #3 Decreasing Profitability
Autor: Craig Reid

Přeložil: Pavel Ondra

Craig Reid je nezávislým konzultantem a expertem v oblastech podnikové transformace, zlepšování procesů, procesního management, efektivnosti a snižování nákladů. Je autorem publikace The Process Revolution. V rámci své praxe se zabývá zlepšováním zákaznických zkušeností, zvyšováním zákaznické spokojenosti a snižováním nákladů skrze zlepšování procesů. Mnoha lidmi a společnostmi je označován jako "procesní ninja". Za posledních 10 let vytvořil metodu transformace procesů (PTM) za účelem narovnání podnikových procesů a dosažení výrazných úspor.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 − tři =