Využívání FIFO front a supermarketů: Úvod

Obecně platí, že se ve štíhlé výrobě při výrobním systému PULL využívají jak FIFO fronty, tak i supermarkety pro účely řízení materiálových a informačních toků. Existuje však pouze pár příruček, které říkají, kdy a jak správně využívat FIFO a kdy a jak využívat supermarkety.

Tento příspěvek je prvním ze dvou, ve kterých vám vysvětlím základní pravidla pro využívání supermarketů místo FIFO front. Tentokrát se podíváme na obecné zásady a příště půjdeme více do detailů v rámci jednotlivých pravidel.

(Přeloženo z originálu “Ten Rules When to Use a FIFO, When a Supermarket – Introduction”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Ve zkratce bychom měli využívat FIFO fronty tehdy, kdy není důvod pro využití supermarketů. Existuje však jedno neměnné pravidlo, kdy využívat supermarkety a dále také mnoho různých situací, ve kterých je využití supermarketů lepší. Všechny takové situace, a tedy vlastně ona pravidla, budou detailněji objasněny v příštím příspěvku této krátké série, ale můžete si je zběžně přečíst i níže:

  1. Supermarket pro rozdílné velikosti výrobních dávek dle specifických procesů (jediné neměnné pravidlo)
  2. Supermarket před zákazníkem
  3. Supermarket při rozdělování materiálových toků do jiných směrů
  4. Supermarket při velmi rozdílných cyklových časech
  5. Supermarket při rozdílné směnnosti
  6. Supermarket při výrobě různých variant
  7. Supermarket při spojování materiálových toků
  8. Supermarket při velkých vzdálenostech mezi procesy
  9. Supermarket při požadavcích na vysokou flexibilitu a reakční časy
  10. Supermarket při změně odpovědnosti

Než půjdeme do detailů, musíme si v rychlosti připomenout, co je to FIFO fronta a supermarket, a také jak se společně kombinuji pro řízení materiálových a informačních toků v rámci Kanban okruhů.

FIFO fronty

FIFO znamená „první dovnitř – první ven“ (z anglického „First in – First Out“). Jinak řečeno platí, že první položka, která vejde do procesu či skladu, odchází z toho místa jako první. V systému nesmí docházet k předcházení či předbíhání, a tedy k narušení souslednosti položek uvnitř fronty. Obvykle jsou pro každou frontu stanoveny limity maximálního počtu položek uvnitř fronty. Když je front plná, měl by se předchozí proces zastavit, aby tuto zaplněnou frontu již nezásobil dalšími položkami. Využívání FIFO front ve výrobě je velmi snadné k řízení. Pouze první proces musí mít jasnou informaci o tom, jaké položky má zpracovávat. Všechny ostatní procesy zpracovávají pouze položky, které jim přicházejí z předchozích procesů. Předchází se zde jakékoliv nadvýrobě díky již zmiňovaným kapacitním limitům jednotlivých front.

Montážní linka Ford (1913)

Supermarket

Ve výrobních procesech můžeme jako supermarket chápat sérii paralelních FIFO front, které jsou uspořádány dle konkrétních produktů. Označení pochází z běžných obchodních supermarketů, a stejným způsobem se přistupuje i k supermarketům ve výrobě. Klíčovou záležitostí při využívání supermarketů je, že odebrání jakéhokoliv produktu či dílu ze supermarketu signalizuje potřebu jeho doplnění, s využitím tzv. Kanban karet. Supermarket se tedy snaží o udržování všech dílů a produktů na skladě a zároveň o vyhnutí se jakékoliv nadvýrobě. V porovnání v FIFO frontami je při využívání supermarketů vyžadováno větší úsilí k jejich správnému nastavení a řízení.

Regály v supermarketu

Informační a materiálové toky uvnitř Kanban okruhu

FIFO fronty a supermarkety se mohou navzájem kombinovat s procesy za účelem vytváření informačních a materiálových okruhů, jak je vidět na obrázku níže.

Okruh u front a supermarketů (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Otázka – Kdy využívat FIFO a kdy naopak supermarket?

Běžnou praxí je rozdělení štíhlých výrobních systémů do několika různých informačních a materiálových okruhů se supermarkety na jejich procesním konci. Proto každý dobrý štíhlý výrobní systém využívá jak FIFO fronty, tak i supermarkety. Velkou otázkou však je, jakým způsobem využívat FIFO fronty a supermarkety. Níže máte na obrázcích znázorněny čtyři různé kombinace možností při třech procesech. Můžete vytvořit velký okruh přes všechny tři procesy, rozdělit procesy do dvou menších okruhů nebo dokonce do tří ještě menších okruhů s dílčím okruhem okolo každého procesu.

Možnosti Kanban okruhů pro tři procesy (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Po základech z oblasti FIFO fronty a supermarketů se v příštím příspěvku detailněji podíváme na to, jak FIFO fronty a supermarkety využívat. Mezitím můžete jít zlepšovat své procesy!

Přeloženo z příspěvku: Ten Rules When to Use a FIFO, When a Supermarket – Introduction
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 + 9 =