fbpx

Práce, kterou nám vezmou stroje

Neustále se snažíme hledat nové možnosti a technologická řešení, abychom si ulehčili jak fyzickou, tak i psychickou práci. Je v tom jistá lenost či pohodlnost, která je člověku do určité míry přirozená. Naše osobní zájmy se sice do jisté míry potkávají se zájmy firem, jelikož obě strany chtějí odlehčit fyzické práci, ale v tom nejzásadnějším ohledu je zájem firem výrazně odlišný.

Zájem firem je jasný, jelikož lidská práce je finančně nákladná. A proto stroje a programy nahrazují lidskou práci na různých pracovních pozicích. Nejčastěji si toho můžete všimnout u „automatizované“ práce, při které není potřebná žádná invence či změna. Tu tuto dokáží provádět i stroje, a navíc jsou při tom rychlejší, levnější a svým „zaměstnavatelům“ neodmlouvají. Nakládání s lidskou pracovní sílou je totiž po všech stránkách náročnější, než se by se mohlo na první pohled zdát.

Stroje a programy dnes zvládnout mnohem více než jen jednoduché úkoly, jako je posuzování rizika úvěrů nebo třídění pošty. Jsou schopné mnohem složitějších aplikací, jako je např. hodnocení ručně psaných esejí či diagnostikování onemocnění. S těmito pokroky přichází neklidná otázka: Bude za Vás v budoucnu dělat Vaši práci stroj?