fbpx

Úskalí dnešních velkých organizací (2): Pomalost ve změnách

Dnešní organizace jsou čím dál tím více vyzývány menšími a hbitými konkurenty. Velké a komplexní organizace jsou však často konzervativní a vyhýbající se riziku, takže nejsou schopné v této oblasti dosahovat takové rychlosti změn, jak by bylo vhodné. Takové organizace však mohou své pozice zvrátit s využitím agilních metodik v kombinaci s riskováním, aby dosáhly rychlejších změn.

V praxi se můžete setkat s celou řadou specialistů a týmů, kterým jejich práce trvá dlouho a je navíc i finančně nákladnější. A pak když vedoucí dostanou skvělý nápad a chtějí jej zrealizovat, začne je tato práce frustrovat již při první příležitosti, protože i když je nápad skvělý, jeho implementace trvá moc dlouho.

Organizace se pravidelně dostávají do bodu, kdy si uvědomí, že nejenže potřebují změnu, ale dokonce potřebují radikální transformaci. Když se tímto začne organizace zabývat, je to známkou toho, že si vedoucí v organizaci uvědomili, že jim hoří pod nohami a nachází se v bodě opravdové potřeby výrazné změny, kterou musí zajistit a zabezpečit pro dosažení trvalé udržitelnosti organizace. Čas od času by mělo docházet k dílčím změnám v procesech a podnikatelském modelu. Když se tak však neděje, je to předzvěst problému. Místo toho, aby čas od času prováděly dílčí změny, zaměřily se na zákaznickou zkušenost a současně také na směr, kterým se ubírají jejich procesy, raději tyto důležité a potřebné kroky odkládají. Většina z takových organizací zmáčkne pomyslné velké červené tlačítko s nápisem „Panika!“ a začnou mít potřebu změny, a to ideálně razantní změny. Může k tomu vést například pokles podílu na trhu a naopak zvyšování tržního podílu konkurence. Tím, že se organizace rozhodnou pro radikální transformaci a vrhnou se do ní po hlavě, podstupují celkem velké riziko. Jedná se však o riziko, u kterého si uvědomují, že je potřeba jej podstoupit, jelikož zaostávají daleko za svou konkurencí a taková radikální změna je potřebná.

Přeloženo z příspěvku: The Pain Points of Today’s Large Organisations: #2 – Too Slow to Change
Autor: Craig Reid

Přeložil: Pavel Ondra