fbpx

Karakuri Kaizen (1) – Úvod do Karakuri Kaizen

Není tomu tak dávno, co jsem navštívil Karakuri Kaizen Exhibition 2017 ve městě Nagoya (Japonsko). Byl to velmi zajímavý výstavní veletrh a naučil jsem se hodně nového o Karakuri ze všech možných ukázek od více jak stovky vystavovatelů. Tato událost se koná každoročně a dle mého je to ve světě ta největší událost týkající se Karakuri. A tak se na Karakuri podíváme v této sérii příspěvků.

(Přeloženo z originálu “Introduction to Karakuri Kaizen”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Karakuri je o využívání mechanických zařízení místo elektronických, pneumatických nebo hydraulických. A rozhodně sem nezapadají počítače! Jakožto součást Leanu spočívá ve využití mechanických zařízení ke zlepšení systému. Takže se podíváme trošku blíže na to, co jsem se na veletrhu dozvěděl.

Historie Karakuri

Karakuri v japonštině znamená mechanismus, stroj, přístroj, trik nebo fígl. Podstatou je nějaký mechanický trik. Karakuri původně souvisí s mechanickými japonskými panenkami zvanými karakuri ningyo. První zmínka o těchto panenkách byla asi před 1500 lety, ale nejvíce populární se staly až před přibližně 200 lety. Tyto panenky  mohou být vnímány jako předchůdkyně robotů. Asi nejznámějším příkladem je panenka starající se o čaj, která je znázorněná na obrázku. Jakmile položíte na tácek čajovou misku, její váhou se spustí mechanismus uvnitř panenky, který ji dá do pohybu a začne se posouvat dopřed o nastavenou vzdálenost. Po odejmutí misky, vypití čaje a vrácení prázdné misky na tácek se panenka otočí a vrátí do své původní pozice. Kromě takových panenek se můžete setkat třeba s takovými, které střílejí šípy, píší nebo tancují.

Mechanismus automatu na čaj z 19. století (Tokyo National Science Museum)

Karakuri se však používalo i pro jiné účely. Mohli jste se například setkat s rozložitelnou zbraní zvanou Karakuri Jitte nebo domy s tajnými podlahami a skrytými místy, které se nazývaly karakuri yashiki. Samozřejmě v kontextu s Leanem je nejznámější Karakuri Kaizen. Než se však pustím hlouběji do této problematiky, rád bych podotkl, že i když termín Karakuri pochází z japonštiny, s jeho podstatou se nesetkáme pouze v Japonsku. I v západním světě se můžete setkat s obdobnými panenkami, které umí hrát hudbu, malovat nebo psát. V řadě evropských měst můžete vidět mechanické loutky v kombinaci se zvonkohrou, zpravidla na radničních věžích. A před elektrickými motory a počítači se podobná mechanická zařízení používala ve výrobě k automatizaci a zlepšování procesů.

Co je Karakuri Kaizen?

Karakuri Kaizen je mechanické zařízení určené ke zlepšení práce. Takové zařízení využívá pouze mechanické prvky. Není řízené počítačem. Na veletrhu Karakuri Kaizen Exhibition 2017 jsem viděl řadu příkladů, ale některé z nich využívaly i jiných prvků, především pneumatických nebo elektronických. A i když byste se měli zaměřit pouze na mechanické řešení, neexistuje nikdo, kdo by vám zabránil v něčem jiném. A koneckonců stejně musíte dojít k řešení, které vám nejvíce vyhovuje.

Začněme s jediným videem z Toyota Kaikan Museum. Na videu je vidět malý vozík, který převáží tři díly. Jakmile je vozík naložen, (elektronický) hák odpojí vozík. Zatížení nákladem způsobí pohyb platformy vozíku směrem dolů a tato energie je skrze soustavu pružin a ozubených kole přeměněna v pohyb směrem dopředu.

Karakuri v Toyota Kaikan Museum – výchozí pozice. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

V průběhu cesty se platforma vozíku dotkne kolíku v pravé části vozíku, který nahne platformu, aby se díly mohly vyložit. Během vykládky je vozík zajištěn (elektronickým) hákem proti odpojení. Hák nakonec odpojí vozík a pružinový systém využije uložené energie k navrácení vozíku do výchozí polohy.

Karakuri v Toyota Kaikan Museum – cílová pozice. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

A teď se můžete podívat na celé video.

Proč používat Karakuri místo počítačů?

Industry 4.0 je všude kolem. A Karakuri Kaizen je svým zaměřením na mechanická řešení úplným opakem. Tato zařízení nejsou bezdrátově propojena, nejsou součástí Internetu věcí nebo kybernetických systémů. Vždyť ani nemají mikročip. Tak proč je tedy používat? Řadu z takových úprav a změn je možné zajistit s využitím senzorů, pohonů a procesorů. A přesto je Karakuri často lepší.

Je levnější

Mechanické systémy bývají mnohem levnější než ty počítačové. Vím alespoň o jednom případu, kdy se místo řešení za 10.000 dolarů využilo mechanického zařízení za 500 dolarů, což je 95% úspora nákladů. A i když ne vždy tomu tak bude, často jsou mechanická řešení levnější. Většina z nich využívá ke konstrukci hliníkové profily. A i když tyto profily nejsou zrovna dvakrát levné, jsou pořád levnější než počítače. Alternativně je možné využít i levnější hliníkové trubky. A také jsem již viděl jen svařené ocelové profily, ale jde o celkem trvalé spojení a jakékoli změny jsou posléze složité, takže je vhodné používat ocel až pro finální verze.

Je snadněji udržovatelné

I údržba Karakuri je často jednodušší. Když se vám pokazí počítač, dá celkem práci najít, kde je problém. Na jeho opravu budete nejspíše potřebovat specialistu. V případě mechanického zařízení obvykle celkem snadno a zřetelně vidíte, kde je problém. A tím pádem je hledání a následné řešení problému značně jednodušší. A dokonce takový problém mohou vyřešit i pracovníci přímo ve výrobě. Málokterý takový pracovník si však troufne opravovat počítač, jelikož je to poněkud složitější.

Zlepšování je s ním snadné

Tu nejdůležitější věc jsem si nechal na konec. Karakuri je často také označováno jako Karakuri Kaizen. A Kaizen je neustálé zlepšování. A takové zlepšování občas vyžaduje přístup „pokus-omyl“ a běžně je k tomu potřeba zapojení pracovníků. Výrobní pracovníci si mohou Karakuri vyrobit a zlepšovat sami, pokud se tedy nebudou pouštět do instalace nebo změn počítačových prvků a senzorů. Karakuri umožňuje neustálé zlepšování v řadě mnoha malých kroků. Počítačové systémy jsou v tomto smyslu dosti velké kroky. A často jsou iniciované managementem, když si všimnou problémů (často příliš pozdě a ještě těch největších), a zaváděné inženýry a programátory, když si udělají čas (málokdy). Zjednodušeně řečeno: když budete využívat Karakuri, tak vám Kaizen půjde snadno a od ruky.

Tím bychom měli uzavřený úvod do Karakuri. Dále se na základy Karakuri. A jelikož v jednom příspěvku nemůžu projít všechno o kinematice, rád bych se zaměřil na řízení energie a její spotřeby v Karakuri zařízeních – odkud se ta energie bere, kde se uchovává a kam odchází. A nakonec se podíváme na spoustu příkladů Karakuri. A teď již můžete jít, navrhněte nějaký mechanický systém a zlepšujte vaše procesy!“

Přeloženo z příspěvku: Introduction to Karakuri Kaizen
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra