fbpx

Anatomie Kanbanů Toyoty

Jednoduchý Kanban

I přesto, že Toyota nevynalezla tahový systém, vynalezla Kanban – geniální myšlenku na použití papírových kartiček (a později i jiných forem informací), přičemž cílem bylo vytvořit systém tahu pro hromadně vyráběné zboží. V následujících odstavcích uvádíme fotky Kanbanů z Toyoty doplněné komentáři.

Úvod

Slovo kanban (看板) dnes obvykle překládáme jako „karta“, ovšem původně to znamenalo vývěsní štít se jménem místa (např. název obchodu). Na obrázku lze vidět vývěsní štít (kanban) v jeho originálním pojetí na módním obchodě v Ginze v Tokiu. Ve štíhlé výrobě se však nyní kanbanem rozumí bit informací přiložených k součástce nebo celému produktu, který zahájí po použití dané součástky její doplnění.

PGinza, Tokyo, Japan (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Moderní Kanban Toyoty

Dostal jsem povolení, abych pořídil fotografii kanbanu během jedné z prohlídek po výrobních prostorech společnosti Toyota. Kartička má šířku cca 210 mm a délku asi 100 mm, jako papír A4 rozřezaný na tři části. Papír je zde laminovaný, ale ve výrobním závodě jsou k dispozici většinou jednoduché výtisky připojené k přihrádkám pomocí klipů nebo přidané do složek připojených k materiálu, který půjde do výroby. Zejména pro dodávky dodavatelů jsou tyto karty vytištěny znovu při každém novém použití. Nyní se podíváme přímo na kartičku.

Kanban karta (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Kartička obsahuje řadu prvků. Přeložil jsem jednotlivé oblasti karty a vysvětlil je (ačkoli některé interní kódy jsou pro mne stále záhadou). Níže uvedený obrázek ukazuje obecné oblasti s podrobným vysvětlením.

Kanban karta

Informace související s produktem

Číslo dílu (hinban): Číslo dílu výrobku 42450-12200-0, odpovídá náboji zadního kola Toyota.

Název produktu (hinmei akusuruhabu&bearin): Jde o náboj nápravy a ložisko.

Symbol jednotky (unitto kigo): Místo vyhrazené pro přidání jednotky (např. litru nebo kilogramu). U kanbanu je tato položka prázdná, jelikož množství produktu je uvedené v kusech.

Referenční informace (sankō jōhō): Dodatečné informace o produktu-142L. Zdá se, že jde o interní kód ZR motoru pro Toyota Auris, Yaris, Corolla a další.

Modelové číslo (kataban): Číslo modelu je 3DACF027F-11NS, což odpovídá kuličkovým ložiskům s kosoúhlým kontaktem.

Zdrojové informace

Přeprava z JTEKT Kokubu Nabari: Zboží je dodáváno z továrny Kokubu automobilového výrobce JTEKT, který je součástí konglomerátu Toyota Keiretsu a poskytuje systémy řízení a pohonné součástky. Závod Kokubu se nachází v blízkosti Osaky vzdálené od továrny Takaoka nejméně tři hodiny jízdy, což je dle standardů společnosti Toyota poměrně daleko. Kód pod zásilkou – 7372-0423-04 18:34 je datován na 23. dubna a odpovídá datu na pravé straně karty.

Číslo pobočky (edaban): 8314, pravděpodobně interní kód pro umístění v závodě JTEKT.

Informace o cíli

Příjemce (ukei): Dodávka směřuje do závodu Takaoka společnosti Toyota Motor Corporation, lokace 1000-K 07.

Přeprava po trase (Han’nyū kōsu): G-09 – kód interní trasy společnosti Toyota.

Příjemce (ukeire): Přijímací kód je 07, opět interní kód Toyoty.

Kód umístění (tokoro banchi): V tomto případě 7SN-27-4.

Informace související s kanbanem

Množství (Shūyō-sū): Osm kontejnerů, z nichž každý obsahuje čtyři části.

Sériové číslo (Sai hakkō renban): Pravděpodobně sériové číslo kanbanu, 1-96578.

Číslo objednávky (Order No.): Číslo objednávky je 2013/04/23-15, tzn. zboží bylo objednáno 23. dubna 2013 a byla to již patnáctá objednávka pro dodavatele JTEKT.

Datum a čas (4 gatsu 23 nichi 04 ben, 7372, 00:25): Datum a čas pro kartu, s uvedením 23. dubna, 00:25. Existují další servisní čísla 04 a 7372, jejichž význam nemohu popsat s jistotou.

Dodatečné informace

QR kód: Interní kód skenování v rámci společnosti Toyota. Kód zde obsahuje 152 bytů. QR kód byl vyvinut v roce 1994 firmou Denso – společností skupiny Toyota. Štítek je odolný proti špíně. QR kód také pomohl společnosti Toyota ukládat veškeré informace o kanbanu ve strojově čitelné podobě, protože dříve bylo potřeba mít devět různých čárových kódů na jednom kanbanu, než se přešlo na QR kód.

Čárový kód: Může to vypadat, že tento čárový kód neobsahuje žádné informace. Možná je to jakýsi historický „zbytek“.

Název zóny (Zōn-mei): Nevím, k čemu to je dobré a o co přesně jde, ale stejně se to nepoužívá.

Interní číslo (Shanai sebangō): Další informace, které mají být použity v rámci společnosti Toyota. Interní číslo je 65.

Doplňkový kód (Hojo kōdo): Opět si nejsem jistý, co uvádí nadpis FGPO/OORQK 010/010.

Starý Toyota Triangle Kanban

Na fotce můžete vidět trojúhelný kanban Toyoty na lisovacím přístroji. Jedná se o starší model bez čárového kódu, který je vystaven v Pamětním muzeu průmyslu a techniky Toyota. Obsahuje méně informací, nicméně stále funguje jako kanban. Shrneme si to:

Toyota Triangle Kanban (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Číslo dílu (hinban): Číslo dílu výrobku 13261-74040. První znak textu není na obrázku viditelný, jelikož kanban visí za trubkou, ale je to stejné jako u moderního kanbanu výše.

Množství (Shūyō-sū): Je třeba vyrobit 500 kusů.

Referenční číslo (Kijun-sū): Referenční číslo 2.

Lot (Rotto): Lot číslo 4000 (nikoli množství!).

Linka (rain): Kanban je určen pro zařízení ER2500.

Na následujícím obrázku je kanban opět vidět vlevo dole. Oba zásobníky materiálu jsou na zadní straně pro dva různé typy dílů výrobku (13261-74040 pro 500 spojovacích tyčí a 41314-20020 pro 60 přírub), které mají být zpracované v zařízení ER2500.

Toyota Triangle Kanban (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Už však bylo hodně řečeno o detailech kanban kartiček Toyoty. Takže teď můžete jít, udělejte váš dodavatelský řetězec štíhlým a zlepšujte vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Anatomy of the Toyota Kanban

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Ivan Korolov