fbpx

V minulých příspěvcích jsem se zabýval základy systému CONWIP a zodpověděl několik často kladených otázek v této oblasti. CONWIP je celkem zajímavou alternativou Kanban systému. Má několik hodnotných výhod, ale najdou se i nějaké nevýhody. Právě v tomto posledním příspěvku ze série o CONWIP systému bude řeč o těchto výhodách a nevýhodách, především ve srovnání s Kanbanem a také s DBR (Drum-Buffer-Rope).

(Přeloženo z originálu “Benefits and Flaws of CONWIP in Comparison to Kanban”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Výhody CONWIP systému

Velký rozdíl – Množství variant

Kanban dobře funguje při velkém množství kusů malého počtu typů/variant výrobků. Jelikož jsou v takovém systému kartám přiřazeny sériová čísla typů výrobků, tak dochází k jejich pravidelnému doplňování. Samozřejmě to funguje pouze za předpokladu stálé poptávky po konkrétních typech výrobků. Na druhou stranu budou v případě více zakázkové výroby s Kanbanem trochu problémy. Pokud máte každý výrobek unikátní, musíte mít pro každý takový výrobek i unikátní kartu, což může být právě problém.

CONWIP ale není založen na přiřazování sériových čísel jednotlivým kartám a je tedy možné tato čísla přiřazovat pouze dočasně, a to i pro díly, které jsou vyráběny pouze jednou a nikdy více. Je tedy vhodnější pro výrobu zakázkového charakteru. Naopak ale pro výrobu na sklad je potřebná vhodná výrobní sekvence nebo to může špatně skončit.

Možnost mít hybridní systém

Jelikož jsou cykly či okruhy Kanbanu a CONWIPu podobné, není až tak složité si představit spojení těchto dvou systémů v jeden hybridní systém. Ve skutečnosti jsou možné dokonce dva hybridní systémy, ve kterých se společně pohybují Kanban karty (s pevně danými sériovými čísly) a CONWIP karty (bez pevně daných sériových čísel).

Prvním takovým systémem je Kanban navázaný na High-Runner produkty a CONWIP naopak na „exotické produkty“. Když systémem projde Kanban karta, vyrábí se High-Runner produkt dle sériového čísla Kanban karty. Když systémem projde CONWIP karta, začne se vyrábět nejurgentnější výrobek ze seznamu „exotických“ zakázek. Oba druhy karet sice čekají v jedné společné frontě, ale i tak tento systém vykazuje dobrou kombinaci výhod z obou dílčích systémů.

Hybridní systém (Image by Christoph Roser with permission on AllAboutLean.com)

Ve druhém hybridním systému jsou jak Kanban karty, tak i CONWIP karty přiřazeny pevně každému typu výrobku. CONWIP je představován jedním velkým okruhem a Kanban několika menšími okruhy, které jsou však v rámci CONWIPu. Celkově to tedy znamená, že máte ke každému dílu přiřazeny dvě karty, což způsobuje dvakrát tolik práce a dvakrát tolik možností něco pokazit a karty pomíchat. Je to opravdová výzva, tímto způsobem propojovat Kanban a CONWIP. A moje intuice mi říká, že bych se měl takovému systému vyhnout, což doporučuji i vám, protože budete mít více práce, můžete to snadno pokazit a výhody z tohoto způsobu propojení nejsou nijak skvělé.

Hybridní systém (Image by Christoph Roser with permission on AllAboutLean.com)

Jedná se o PULL systém

CONWIP je, stejně jako Kanban a i jako DBR, výrobním systémem založeném na principu PULL. Jako všechny PULL systémy i CONWIP zabraňuje přetížení systému, produkování nadvýroby a celkově působí na výrobu tak, aby byla efektivní, hladce probíhající a štíhlá. Takový systém samozřejmě přebíjí všechny tradiční PUSH systémy.

Nevýhody CONWIP systému

Výrobní sekvence není automaticky řízena

Kanban má výhodu v tom, že dokáže automaticky řídit výrobní sekvenci. Pokud budete mít dostatečné množství Kanban karet pro každý typ výrobku, zajistí vám tento systém automatické pokračování a navazování ve výrobě dle aktuálních potřeb. Oproti tomu CONWIP potřebuje k těmto úkonům lidský faktor. Je to logické za předpokladu, že lidé zpracovávající seznam zakázek, který slouží jako základ přiřazování zakázek ke kartám, vědí, co dělají. Bohužel tomu tak není pokaždé. Lze si to představit na příkladu, kdy budete mít systém s max. množstvím 50 CONWIP karet. Když někdo, kdo má řazení v seznamu na starosti, seřadí špatně priority zakázek nebo udělá jinou chybu, bude to mít negativní dopad na celý systém. A pokud to bude zásadní chyba, tak se i špatně napravuje. Osobně si myslím, že se jedná o celkem rozumnou míru rizika a takové riziko lze zvládnout. Jen myslete na to, že lidské rozhodování s sebou nese riziko a může způsobovat problémy.

Citlivost vůči Efektu dlouhého biče

Efekt lidského rozhodování má tendenci způsobovat Efekt dlouhého biče, který v tomto kontextu znamená, že lidé při svých rozhodnutích přehání a dělají to, co v současné chvíli vůbec není potřebné. Tímto způsobem mohou lidé přehánět při stanovování priorit u jednotlivých zakázek.

Využití množství a ne času pro udržení konstantního pracovního vytížení

CONWIP i Kanban běžně využívají množství výrobků, aby zabránily přetížení systému. To však funguje pouze v případě, kdy mají jednotlivé výrobky přibližně stejné procesní časy. Pokud jsou procesní časy velmi odlišné, tak u výrobků s krátkým časem bude absolutně odlišné vytížení než u stejného množství výrobků s velkým procesním časem. Abyste tomu zabránili, měli byste se zaměřit na měření práce v průběhu času. Jednou z metod, která měří pracovní vytížení v průběhu času je DBR. I ta však má své nevýhody.

O trochu více práce

V CONWIPu je oddělen samotný seznam přiřazovaných zakázek od onoho přiřazování ke kartám. Jedná se tedy v podstatě o práci navíc, kterou Kanban systém nevykazuje. A může se jednat i o nejzásadnější příčinu problémů. Samozřejmě musíte zohlednit koncept výroby, takže pokud vyrábíte v podstatě jen zakázkově nebo „exotické“ výrobky, nemáte moc jiných možností, protože pro ně se Kanban použít nedá a CONWIP se tak projeví i jako celkem užitečný. Z toho nám tedy plyne, že Kanban bude vhodnější pro High-Runners produkty. A pokud vyrábíte nějaký mix těchto dvou skupin, vyzkoušejte zkombinovat Kanban a CONWIP.

Uváděné výhody CONWIP systému

Spearman tvrdí, že u CONWIP systému budete mít menší rozpracovanost než u Kanbanu, jelikož v systému Kanban je rozpracovaná výroba generována od úzkého místa proti proudu procesu. V systému CONWIP se rozpracovaná výroba běžně hromadí u úzkého místa. Spearmana a Hoppa opravdu respektuji, ale v tomto případě nesouhlasím s jejich tvrzením. Pokud tomu správně rozumím, mělo by k redukci rozpracované výroby docházet díky jednomu velkému okruhu v systému, v porovnání s Kanbanem. V rámci výzkumu jsem však zjistil, že neexistuje rozdíl mezi rozpracovaností v systému s jedním velkým okruhem a v systému s několika menšími okruhy. Nevěřím tedy, že by se mělo jednat o výhodu CONWIP systému. A navíc i CONWIP může těžit z několika menších okruhů, v závislosti na okolnostech. Všechno závisí na vašem výrobním systému a je těžké říct, který bude potřebovat méně karet, který bude mít menší rozpracovanost apod.

Shrnutí

Celkově vzato se mi CONWIP systém líbí. Zdá se být celkem užitečný, zvláště pro zakázkovou výrobu. Celkem si dokáži představit, že je vhodný i jako hybridní systém ve spojení s Kanbanem. Tímto bych ukončil tuto čtyřdílnou sérii o CONWIP systému. Věřím, že to pro vás bylo užitečné. Pro mne rozhodně, protože se tímto psaním stále učím nové věci a tak nějak mne to nutí se na věci dívat více do detailu. Nyní můžete jít zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Benefits and Flaws of CONWIP in Comparison to Kanban
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Leave a Reply