Internet věcí se přesouvá z oblasti pouze teoretické do aplikací reálného světa. V některých ohledech tím pádem dochází k rozšíření monitorovacích systémů, které mnoho průmyslových inženýrů využívá, napříč celým světem. Dochází však i k rozšíření síťování na všechno napříč celým podnikem, od spotřeby energií při zpracování objednávek až po neustálé zasílání dat výrobkem i po dokončení výrobního procesu a odeslání zákazníkovi.

Zde je několik způsobů, jak může Internet věcí ovlivnit průmyslové inženýrství:

  • Průmysloví inženýři pracující v oblastech průmyslové automatizace budou potřebovat lepší trénink. A to zejména v oblasti dolování dat a analyzování dat získaných z Internetu věcí.
  • Potenciální poruchy změní systémy řízení výroby na mnohem aktivnější.
  • Pokud bude již distribuovaný výrobek schopen odeslat data zpět výrobci kvůli diagnostice poruch, analýza poruch se stane zásadní dovedností prováděnou v reálném čase a bude vyžadovat mnohem lepší dovednosti v oblasti poprodejních služeb.
  • Pokud budou výrobky schopné hlásit selhání výrobcům stejným způsobem, jako mohou počítače zasílat hlášení o závadách společnosti Microsoft nebo společnosti Apple, bude daleko více dat k dolování, aby se zjistily hlavní příčiny jakéhokoli druhu selhání.
  • Zkušenosti uživatelů prochází revolucí vzhledem k množství informací, které průmysloví inženýři v této oblasti získávají o tom, jak se systémy skutečně používají.
  • Stejně jako se manažeři potřebují naučit používat software typu business intelligence, průmysloví inženýři se budou muset naučit používat software vyvinutý pro zpracování dat z Internetu věcí a pro řízení stále více soběstačnějších továren.
  • Systém celkové prediktivní údržby se stane standardním a bude zahrnovat mnohem více dat a zařízení. Například budete muset naplánovat výměnu snímačů, stejně jako zařízení samotné.
  • Programování a zabezpečení informací budou pro průmyslového inženýra mnohem důležitější.
  • Inteligentní automatizace se rozšíří z největších nebo nejnovějších továren na mnoho jiných.

Přeloženo z příspěvku: How the IoT Could Affect Industrial Engineering

Autor: Tamara Wilhite

 

Přeložil: Pavel Ondra

Leave a Reply