fbpx

Jak rozpoznat potenciální projekty neustálého zlepšování?

Jeden starý axiom říká, že pokud chcete najít myšlenku pro dobrý business, měli byste opravdu dobře naslouchat stížnostem ostatních, protože řešení jejich problému pravděpodobně najde uplatnění na trhu. A něco podobného lze říci i o projektech neustálého zlepšování. I když byste si měli položit několik otázek, než budete investovat jakékoli prostředky společnosti. Abych citovala Dr. Jordana Petersona, než se rozhodnete, jaký problém řešit, zaměřte se na to, co vás trápí.

Zaprvé, zaměřte se na to, co vás trápí. Pokud nedokážete problém označit a pojmenovat, nedokážete ho ani vyřešit.

Zadruhé, buďte opatrní při identifikaci toho, kdo nebo co je ten problém. Může se stát, že všechno svedete na ten nejjednodušší cíl namísto toho skutečného, a stejně tak se může stát, že to svedete na jakýsi pomyslný „oficiální“ cíl, na kterém se většina shodne, namísto skutečné klíčové příčiny. Pokud problém identifikujete moc široce a obecně, opět jej nedokážete vyřešit. Pokud problém svedete na management nebo ekonomiku, stal se problém příliš velkým na to, aby byl vyřešen. Navíc se nechcete zaměřit na všechno, včetně toho, co funguje, abyste se zbavili skutečného a pouze malého problému. Můžete řešit problémy, jako například, že váš produkt už neodpovídá očekávání zákazníků, nebo objevovat nové trhy, na kterých je váš produkt uplatnitelný.

Zatřetí, ptejte se „Můžeme to opravit?“. Pokud je odpověď ne, zjistěte, kdo by to mohl vyřešit. Občas je potřeba si k vyřešení problému přizvat pomoc, ať už potřebujete přepracovat design výrobku, nebo vyřešit problém s dodavatelem. Pokud vám není nikdo schopen pomoci problém vyřešit, zaměřte se na něco jiného, dokud nenajdete něco, co můžete vyřešit sami.

Začtvrté, vždy zvažte návratnost investice pro řešení problému. Nemá smysl utratit statisíce za něco, co vám vyřeší problém, u kterého dochází k plýtvání materiálem v řádu stovek. Stejně tak byste neměli investovat stovky hodin času do řešení problému, který způsobuje minimální komplikace, pokud tedy opravdu nepříznivě neovlivňuje podstatu výrobku.

Přeloženo z příspěvku: How to Identify Potential Continuous Improvement Projects

Autor: Tamara Wilhite

Přeložil: Pavel Ondra