fbpx

Jak vytvořit CONWIP smyčky

CONWIP (Constant Work in Progress) je celkem snadný přístup, který můžete využít pro zavedení tahového systému u výroby na zakázku. Standardně existuje pouze jedna velká CONWIP smyčka. Mohou však nastat i situace, kdy je rozumné rozdělit takovou CONWIP smyčku na menší segmenty. Rozebereme se to detailněji. Nejznámějším tahovým systémem je Kanban. Ale protože informace o zpracovávaném dílu jsou neustále připojeny ke Kanban kartě, není Kanban vhodný pro malá množství, speciální zakázky, výrobky zpracovávané na zakázku nebo obecně pro jakékoli výrobky, které nechcete mít na skladě (Make to Stock nebo MTS). CONWIP se používá k vytvoření tahového systému u výrobků při výrobě na objednávku. CONWIP karta jde podobná jako Kanban karta, ale informace o produktu jsou z karty odstraněny po dokončení výrobního procesu, takže se do okruhu vrací prázdná karta a další produkt, který má být vyroben, je kartě přiřazen ze seznamu nevyřízených otevřených objednávek (zásobníku objednávek).

CONWIP systém (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Jediná komplexní smyčka

Jednou z možností je vytvořit jednu komplexní a všezahrnující smyčku, což je sice nejjednodušší pro výrobní proces s přímým a jednoduchým tokem, ale současně se to v takovém případě využívá jen zřídka. Pokud ale v toku výrobního procesu dochází k dělení či spojování dílčích procesů, například z důvodu vstupování dílčích podsestav, musela by CONWIP karta zahájit výrobu nebo nákup těchto dílčích součástí. Volné CONWIP kartě se přiřadí zakázka ze zásobníku objednávek a tím dojde automaticky k uvolnění dalšího příkazu pro dílčí komponenty, přičemž jsou všechny spojeny s jedinou CONWIP kartou finálního produktu. Pro dílčí komponenty nejsou zavedeny žádné nové CONWIP karty. Zpracování dílčích součástí může být zahájeno ve stejnou dobu, dříve nebo i později oproti hlavní součásti, ale každopádně musí být zajištěno, že se obě součásti setkají, když to bude potřeba. A obdobně je možné tento princip využít i v případě výrobní dílny, resp. výrobního procesu s nepřímým tokem, samozřejmě s tím rozdílem, že výrobek se bude společně s CONWIP kartou po dílně pohybovat různými způsoby podle typu výrobku, ale současně přesně tak, jak je dáno výrobním procesem. Ve finále se to ale projevilo jako dost nepraktické. Navíc se mohou vyskytnout situace, kdy byste raději měli několik menších smyček.

Jediná komplexní smyčka (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Smyčky pro různé segmenty

Je také možné vytvořit smyčky pro různé segmenty nebo skupiny strojů. Výzvou je však řízení přechodu z jedné smyčky do další smyčky. Výstup z předchozí smyčky je současně novou položkou v zásobníku objednávek, zakázek pro další smyčku. Je to v podstatě práce navíc. Proto byste se neměli vydat touto cestou jen proto, že tu ta možnost existuje, ale pouze v případě, že k tomu existuje oprávněný důvod.

  • Supermarket před zákazníkem: Jedná se o místo pro ukončení CONWIP smyčky. Zákazníkovy smyčky týkající se hotového výrobku pro vás už nemusí být relevantní. Velké vzdálenosti mezi procesy: Můžete snížit fluktuace vytvořením samostatných bufferů v samostatných CONWIP smyčkách.
  • Změna odpovědnosti: Snadněji se vypořádáte s obviňováním ostatních lidí, že někdo něco neudělal, když budou zařazeni v samostatných CONWIP smyčkách a každý bude mít svou jasnou odpovědnost. Takže pokud nemáte rádi vzájemné roztržky tohoto druhu mezi pracovníky, může je rozdělit do samostatných smyček, i když to nevyřeší úplně všechno.
  • Vysoké požadavky na flexibilitu a reakční dobu: Díky vícero kratším smyčkám budete více agilní a budete mít možnost upravovat, respektive stanovovat priority různým zakázkám v zásobníku. Uvědomte si však, že to znamená i víc práce pro vás.
  • Rozdílné velikosti dávek pro specifické procesy: Je to mimořádně vzácná a nepravděpodobná situace. Muselo by jít o zakázku, kterou byste rozdělili do různých dávek pomocí samostatných CONWIP karet a následně byste měli stroj s jiným dávkovým zpracováním. Pokud je to váš případ, zvažte raději revizi stanovení dávek a pravidel pro CONWIP namísto rozdělení jedné smyčky na vícero.
Smyčky pro různé segmenty (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Smyčky pro jednotlivé stroje

Nakonec můžete každému stroji přiřadit vlastní CONWIP smyčku. Jedná se samozřejmě o nejsložitější řešení. Umožní vám to však to nejlepší možné individuální vyrovnání pracovní zátěže strojů a časté měnění priorit. Ve skutečnosti se to velmi podobá principu POLCA.

Smyčky pro jednotlivé stroje (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Který je pro vás ten pravý?

To je těžká otázka. Odpověď zní samozřejmě: „To závisí na mnoha věcech…“. Pokuste se najít kompromis mezi úsilím o vytvoření a udržování samostatných smyček a přínosem, který vám tyto smyčky přinášejí. Nepodceňujte udržování smyček! Je velmi snadné něco vytvořit na papíře, ale udržení smyček v dobrém stavu vyžaduje stálou práci a ostražitost. Zejména náročné může být opětovné stanovení priorit pro zakázky. U nepřímých výrobních toků zase máte problém se správným směrováním rozpracovaných zakázek na následující stroje a dodržení výrobního procesu. To sice musíte mít na paměti a kontrolovat to tak jako tak, ale více smyček k tomuto problému jen přidává další komplikace navíc.

Předávka výrobků

Pokud jde o předání, existují dvě možnosti. Buď můžete mít výrobky mimo předchozí smyčku (takže se CONWIP karta pošle zpět, jakmile je výrobek dokončen poslední operací ve smyčce), nebo můžete nechat výrobky součástí smyčky (takže CONWIP karta zůstává připojena na výrobku, dokud si jej zákazník, interní či externí, nepřevezme. Osobně preferuji a doporučuji ponechat výrobky v smyčce i s kartami, protože v nejhorším případě se výrobky sešrotují nebo rozeberou, pokud byla objednávka zrušena. V opačném případě totiž riskujete nadprodukci a váš výrobní systém již nebude odpovídat tahovému systému a přijde o všechny výhody.

Předávka výrobků (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Doufám tedy, že to bylo dostatečně zajímavé. V každém případě již můžete jít, ujistěte se, že vám materiál proudí ve výrobě dle principu tahu a zlepšujte vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: How to Make CONWIP Loops
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra