Nedávno jsem si uvědomil, že svazovat podnik pevně daným ručně zpracovaným schématem procesu je docela zásadní problém. A přitom jako by to bylo včera, kdy celý technologický průmysl odhalil svatý grál modelování, a to v jakékoli podobě: modelování dat, softwarové modelování a modelování podnikových procesů. Teď je však pro podporu podnikových procesů zapotřebí zcela nový přístup. Historicky takové modely svou funkci plnily, ale nyní vidíme nový trend, který vyplývá na povrch, když zjišťujeme, co procesní modely mohou nebo spíš nemohou nabídnout. Zjišťujeme totiž, že modely podnikových procesů drží podniky na uzdě. Podniky nejsou schopné jít vpřed s pevně zakódovanými modely podnikových procesů. A podnikům, které postupují vpřed, vznikají příliš vysoké náklady na údržbu modelů. Je čas přejít až za procesní modelování.

 

Co je a není modelování?

Přitažlivost modelování byla v tom, že model není programem. Programování je obtížné. Programování vyžaduje vysoce proškolené lidi. Programy se musí časem vyladit. A každý by chtěl uniknout nutnosti cokoli programovat. Ironií je, že model je stále program. Je sice mnohem pochopitelnější, ale stále je to program.

  • Model stále definuje sadu kroků, které je třeba provést, aby bylo dosaženo cíle.
  • Pokud jsou kroky uvedeny v nesprávném pořadí, pak je model špatný a nebude dosaženo chtěných výsledků.
  • Model musí zahrnovat definici procesně relevantních dat, která jsou přenášena procesem. Když definujete tato data, musí být definována pomocí proměnných, které jsou přijatelné pro procesní model.
  • Pokud nedefinujete procesní proměnné správně nebo nedefinujete vzorce, které tyto procesní proměnné aktualizují, pak je model špatný a nepřinese správné výsledky.

Snažím se tímto říct, že procesní modelování vás nezbaví úkolů, které obvykle dělají programátoři. Modelování je stále něco jako programování a stejně jako jakékoli programování, i v tomto případě se musí výsledek pečlivě testovat, musí být vyladěn, pečlivě používán a udržován. Současně je ale také pravda, že mít vykreslený sled kroků podnikového procesu je mnohem lepší formou reprezentace než program v nějakém programovacím jazyce. Pro průměrného podnikatele je snazší se podívat na vizuální model procesu a pochopit sled činností. Z tohoto důvodu je model podnikového procesu jistě užitečnější než textově orientovaný zdrojový kód, který by byl využit v případě tradičního programování. Je zřejmé, že reprezentace procesu ve formě diagramu je výhodou oproti zdrojovému kódu. Nemyslete si však, že to znamená, že se nejedná o žádné programování. I v samotném modelu je hodně práce, která s programováním souvisí, abyste opravdu podchytili všechno, co má model mít, aby akce byly ve správném pořadí, aby se akce vzájemně doplňovaly, aby se v každém kroku použily správné datové proměnné, aby byl model správný a vyladěný.

 

Musíte si to osvojit

Graficky zpracovaný model však můžete využití jen do určité omezené úrovně složitosti.

  • Procesní model s 5 až 10 kroky se snadno vejde na jednu stránku. Jednostránkový procesní model je diagram, který lze snadno zkontrolovat a pochopit.
  • Pokud váš procesní model obsahuje 40 až 60 různých činností se všemi různými podmínkami, které řídí tok mezi nimi, musí se model rozšířit na více stránek. Když tak se tak učiní, již není snadno čitelný a pochopitelný.
  • Velký a složitý model, jaký je běžně potřebný pro takový typický podnik dnešní doby, se rozkládá až na příliš mnoho stránkách.
  • Abyste pochopili to, co je na jedné stránce, musíte vidět, pochopit a naučit se to, co je na ostatních stránkách. Už tedy neplatí, že stačí ukázat jednostránkový diagram, ze kterého je všechno jasné.
  • Musíte projít všechny diagramy a osvojit si klíčové aspekty celkového toku. Teprve až s tím skončíte, můžete se podívat na danou stránku a opravdu pochopit, o co tam vlastně jde.

Stále platí, že nakreslení diagramu je pro průměrného člověka snazší k pochopení než mít k dispozici textově orientovaný zdrojový kód.

 

Akorát v situaci, kdy se váš model příliš roztáhne, může být stejně velkým problémem mu porozumět, tak jako v případě porozumění zdrojovému kódu. To však neznamená, že textově orientované programování je jednodušší, když se model zvětšuje, spíše to znamená, že velký vícestránkový model může být pro někoho stejně obtížně čitelný a pochopitelný jako velký program. Ať už je to tak či onak, modelování podnikových procesů je ve své podstatě programování, které je však pro neprogramátory trochu snazší ke čtení a pochopení, ale i tak vyžaduje dovednosti programátora.

 

Přeloženo z příspěvku: Time to Stop Using Business Process Models

Autor: Keith Swenson

 

Přeložil: Pavel Ondra

Leave a Reply