fbpx

Just in Sequence (3) – Co se může pokazit?

V tomto třetím a současně také i posledním příspěvku o Just in Sequence se zaměřením na to, co všechno se může pokazit. Největším problémem je, když sekvence dílčích komponentů neodpovídají hlavní sekvenci. K tomu dochází především vlivem chyb a oprav. Kromě toho se podívám také na to, jak se s těmi problémy vypořádat a jak je vyřešit. Ale počítejte s tím, že všechna ta řešení nestojí za nic. V Leanu prostě platí, že nejlepším řešením problémů je nemít problémy, tedy předcházet jim, a pak je prostě nemusíte řešit.

Nepřerušujte sekvenci

Jedna z věcí, kterou si musíte pohlídat při JIS je udržování stanovené sekvence, od místa vzniku až po místo spotřeby. Pokud někde v průběhu sekvenci narušíte, tak veškerá vaše snaha přijde vniveč a budete muset sekvenci vytvářet znovu. Znamená to, že celý materiálový tok, od místa vzniku sekvence až po místo spotřeby, musí být jednou velkou FIFO frontou materiálu. FIFO je opravdu jediným dobrým způsobem při ukládání materiálu v rámci JIS. Nepoužívejte supermarkety nebo náhodné způsoby distribuce, jelikož vám naruší sekvenci.

Nepřerušená a přerušená sekvence. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Příčiny odchylek v sekvencích

Stejně jako všude jinde, i v případě JIS dochází k chybám. Můžete tedy zjistit, že sekvence nějakého dílu neodpovídá sekvenci hlavního produktu. Tohle může být způsobeno několika hlavními příčinami.

Špatný díl v sekvenci

Občas se může stát, že při vytváření sekvence uděláte chybu. Může to dopadnout tak, jak je uvedeno na obrázku, kdy jsou červené dveře přiřazeny žlutému autu. Při vytváření sekvence tedy byly vybrány, vyrobeny nebo dodány špatné dveře.

Špatný díl v sekvenci. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Díl odebrán ze sekvence

Častěji se můžete setkat se situací, kdy bude díl odebrán ze sekvence z důvodu nesouladu s požadavky na kvalitu a případně z důvodu nutné opravy. Může k tomu dojít jak v případě dílů, tak i hlavního výrobku. Na uvedeném obrázku vycházíme ze situace, že žluté auto vykazovalo problém s kvalitou zpracování a muselo být odebráno z linky. V důsledku toho neodpovídá sekvence dveří (a případně dalších komponentů) hlavní sekvenci. Žluté dveře tím pádem nemají vhodný hlavní výrobek. Kdybyste dál pokračovali klasickým způsobem, vyrobili byste šedé auto se žlutými dveřmi.

Díl odebrán ze sekvence. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Chybějící díl v sekvenci

Dalším případem může být chybějící díl v sekvenci. Je to potenciálně velmi nebezpečné, protože pokud na to nepřijdete včas, může se stát, že všechny nadřazené výrobky budou mít v sobě zakomponován špatný díl. Na obrázku je znázorněna situace, kdy v sekvenci chybí jedny zelené dveře a pokud by tento problém nebyl včas odhalen, bylo by vyrobeno zelené auto s jedněmi zelenými a jedněmi žlutými dveřmi, jelikož žluté dveře jsou hned další dveře v sekvenci. Jedná se o podobnou situaci jako v předchozím případu, přičemž předtím bylo dáno, že díl byl odebrán k opravě, ale v tomto případě není jasné, zda dveře nebyly dodány nebo byly odebrány z sekvence.

Chybějící díl v sekvenci. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Co dělat s rozdíly v sekvencích?

Vypořádat se s těmito problémy můžete různými způsoby.

Vyměňte špatný díl

Jednou z možností je vyměnit špatný díl v sekvenci, takže např. vyměnit červené dveře za žluté (pro žluté auto) nebo doplnit další žluté auto tam, kde chybí, mezi zelené a šedé. Kde však získáte ty správné žluté dveře nebo to správné žluté auto v krátkém časovém horizontu? Takový díl však nemusíte mít k dispozici skladem. A i když jej skladem mít budete, nemusí být úplně jednoduché jej dostat do již rozjetého procesu, např. přímo na linku před další již připravené díly. Jsou nějaké další způsoby, jak dostat auto na linku než pouze na začátku linky nebo na jejím konci? Pokud tedy díl máte k dispozici, musíte jej ještě dostat dovnitř procesu.

Výměna dílu. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Odstraňte všechny díly špatné sekvence

Další možností je odebrat všechny díly, které způsobují rozdílnost sekvence. Z linky byste tedy mohli odebrat například žluté auto se žlutými dveřmi a s nimi také špatně přiřazené červené dveře. Ve výsledku však budete muset odebrat všechny v sekvenci připojené komponenty k tomuto žlutému autu. Čím víc takových připojených dílčích sekvencí a dílů v nich máte (sedadla, palubní desky, volant apod.), tím komplikovanější to bude. A stejně jako při přidávání dílů na linku, tak i sundávání dílů z linky nemusí být úplně snadné. Abyste takové auto sundali z linky, museli byste ji na nějakou dobu zastavit a s tím přerušit i práci řady zaměstnanců. A nakonec by vás to stálo víc peněz, než stojí takové auto, což není zcela vhodné řešení.

Odstranění dílů. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Smontujte to tak či onak

Další možností je všechny příchozí díly dát dohromady tak, jak přijdou. Nezáleží na tom, co přijde, prostě to smontujte. A i když budete mít přimontovány červené dveře na žlutém autu, jde o nejmenší narušení montážního procesu – vyrábíte stále, i když ne správné výrobky. Takové však samozřejmě nemůžete prodávat zákazníkům. V důsledku tedy budete muset opravit vzniklé chyby až posléze, takže auto dáte stranou, zajistíte správné díly, odstraníte špatné a připevníte ty správné. Není to úplně vhodné řešení, ale rozhodně je přijatelnější u větších dílů, které jsou ihned viditelné a snadno vyměnitelné, než u menších dílů uvnitř auta, protože k takovým dílů se budete muset nejprve dostat, což znamená odstranit řadu překážek a jiných dílů. I přesto, že jde o složitý způsob řešení problému, řada automobilek jej využívá. Funguje to však pouze a jen v případě, kdy je v sekvenci špatný díl, nikoli když díl chybí.

Nechte díly na lince, ale nesmontujte se

Poslední možností je ponechat všechny díly na lince, ale neprovádět montáž špatně zařazených, seřazených dílů. V takovém případě by žluté auto dál pokračovalo linkou a přimontovaly by se mu správné žluté dveře, ale už nikoliv ty špatně zařazené červené dveře. Tyto červené dveře by se odložily stranou a žluté auto by prostě pokračovalo po lince s chybějícími dveřmi. A posléze by byly žluté dveře domontovány v rámci oprav výrobku. Zní to jako snadné řešení, ale i zde jsou jisté problémy, jelikož všechny další dílčí díly, které se mají nějak připojit nebo jsou vázány k dílu, který je špatný, odloží se bokem a není připojen k hlavnímu výrobku, musí zůstat taktéž nedotčeny.

Zaprvé to mate lidi na lince, jelikož pokud je vaším úkolem přimontovat kliku ke dveřím a auto na vaše pracoviště přijde bez dveří, tak v podstatě nemáte co dělat a narušuje to váš pracovní rytmus. Dále pak máte problém s tím, co dělat s díly, které měly být přimontovány např. k těm dveřím, které nepřišly. Nakonec takové díly zřejmě půjdou na pracoviště oprav, kdy by se měly potkat s dílem, ke kterému patří. Přesto však budete muset vytvářet speciální materiálový tok pro takové díly. A pokud to nebudete mít nijak standardizováno, bude vždy záležet na daném pracovníkovi, jak si s tím poradí. Pracovník bude muset najít místo, kam díl nebo díly uložit, informovat logistiku, aby díl nebo díly přepravili na pracoviště oprav, najít shodné auto a někde kolem místo, kde díl nebo díly uložit. Co by se asi tak mohlo pokazit?! A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě musíte mít evidenci o tom, co bylo smontováno a co nikoli. Pro opravy musíte zajistit všechny potřebné díly. A riskujete, že na něco zapomenete, což může vyústit v nekompletní auto, které bude dodáno zákazníkovi. Takže i toto řešení není úplně vhodné. Takže si pamatujte, že nejlepším řešením problémů v JIS, je vyhnout se jim.

Tímto bych uzavřel tuto minisérii o JIS. Jako obvykle jsem měl v plánu napsat pouze jeden příspěvek o JIS, ale vzhledem k tomu, co všechno je potřeba u této problematiky zmínit, jsem jich opět musel napsat více. A teď již můžete jít a zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Just in Sequence Part 3 – What Can Go Wrong
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra