Toto je druhý příspěvek zaměřený na určení počtu Kanban karet. Nejprve si prosím přečtete příspěvek tomuto předcházející, a to Kanban karty: Kolik je jich potřeba? #1. Existují dva přístupy k určení počtu Kanban karet. Tento příspěvek je zaměřen ještě na přístup výpočtu. Alternativně můžete využít přístup odhadu a na ten se podíváme příště.

Celkově vzato existuje pět faktorů, které ovlivňují počet Kanban karet v systému. První čtyři faktory jsou logické a jsou vyobrazeny na obrázku níže. Ten pátý faktor, i když je velmi nelogický, je stále potřebný k tomu, aby systém hladce fungoval. Jedná se tyto faktory:

 1. Pravidelný čas objednávek zákazníka – Kolik dílů zákazník potřebuje v určitém časovém období?
 2. Pravidelný čas doplňování – Jak dlouho trvá doplnit produkt ve výrobním nebo zásobovacím systému?
 3. Fluktuace doplňování – Jaké odchylky v systému doplňování chceme primárně pokrýt?
 4. Fluktuace zákazníka – Jaké odchylky v množství či frekvenci objednávek zákazníka chceme primárně pokrýt?
 5. Bezpečnostní rezerva – Chceme přidat navíc nějaké Kanban karty, aby byli zaměstnanci ve větším klidu a pohodlí?
Faktory ovlivňující počet Kanban karet (Image by Christoph Roser with permission on AllAboutLean.com)

3. Fluktuace doplňování

V systému, který dodává nové produkty, se přirozeně vyskytnou nějaké zádrhely. Ne všechno půjde dle plánu a občas dojde ke zpoždění. Průměrné zpoždění a ztráty jsou zahrnuty ve výpočtu času dodání. Když počítáme, jak rychle produkty opouštějí náš výrobní systém, využíváme k tomu průměrné dlouhodobé výkonnosti systému. Tím pádem zahrneme průměrné dlouhodobé ztráty.

Co jsme ale nezahrnuli, jsou krátkodobé problémy. Předpokládejme, že systém má technické problémy a dvě hodiny nefunguje. Pro tyto případy byste v systému museli mít tolik Kanban karet, abyste pokryly takový výpadek. Obdobně je tomu i v případě poruch, třeba i čtyřhodinových a v takovém případě byste měli mít tyto čtyři hodiny navíc „uloženy“ v Kanban kartách.

Ať uděláte cokoliv a pokryjete jakýkoli čas výpadků, celkem snadno si můžete představit problémovou situaci, která bude mít delší rozsah než to, co zvládnete vykrýt, i když bude takový scénář i málo pravděpodobný. V takovém případě je nutné se rozhodnout, co všechno a do jaké míry chcete pokrýt a u čeho si raději necháte vyčerpat zásoby, než abyste se za každou cenu a pořád jako blázni drželi obrovské množství zásob. Takové rozhodnutí by mělo být založeno na zkušenostech se spolehlivostí vašeho systému a rozměrech problémů, se kterými byste se museli potýkat, když by zákazník nedostal požadovaný objem dílů. Nezapomínejte, že jsme se doposud vždy přikláněli ke konzervativním odhadům ostatních faktorů, tudíž celkový čas pokrytí bude pravděpodobně vyšší než byste řekli.

4. Fluktuace zákazníka

Podobně jsou na tom fluktuace v případě zákazníka. Musíme zde zvážit dva faktory. Zaprvé, ne všem zákazníkům dodáváte díly po jednom. Je běžné využívat dávkové dodávky, např. jednou za týden či měsíc. Kalkulovaný systém však prozatím zajišťuje jednu Kanban kartu v rozsahu několika dílů pro daný časový úsek. Když zákazník chce pětkrát více dílu v jedné dodávce, musíte logicky přidat ještě čtyři Kanban karty navíc. A nezapomeňte, že Kanban karta může představovat i více než jeden díl. Dejme tomu, že odhadujete zákaznickou dodávku na 200 dílů najednou. V systému ovšem máte pouze jednu Kanban kartu představující 20 dílů. Musíte tedy přidat 9 dodatečných karet, abyste dodávku pokryly.

A zadruhé, zákazníci mohou, ale také nemusí objednávat takové množství, jaké odhadujete. Když objednají méně, zbydou vám díly. Když objednají více, budete zřejmě muset vyžít dodatečné Kanban karty. Klíčem je čas doplňování. Když zákazník objedná více, váš systém bude produkovat více, ale bude zpožděn o čas doplňování. Proto budete muset pokrýt veškeré dodatečné požadavky během času doplňování, aby to váš systém stihnul všechno dohnat. Proto je třeba odhadnout maximální možnou dodatečnou poptávku v rámci času doplňování. Tato poptávka musí být pokryta přidáním dalších Kanban karet. Odhadnete-li, že kromě průměrně 100 objednaných dílů může zákazník objednat ještě o dalších 100 dílů více, pak byste potřebovali 5 dalších Kanban karet, za předpokladu, že každá Kanban karta představuje 20 dílů.

Výpočet celkového počtu Kanban karet

Nyní máme všechno – kromě faktoru bezpečnosti – k tomu, abychom mohli určit počet Kanban karet. Všechno  si to shrňme:

 • Čas dodání (tok materiálu)
 • Čas čekání Kanban karet v supermarketu (součást času doplňování)
 • Doba trvání poruch a dalších problémů v systému, které chceme pokrýt
 • Velikost dávky
 • Čekání na další dávky
 • Zákaznické požadavky
 • Maximální dodatečnou poptávku

Když vezmeme veškerý čas, musíme jej převést na počet karet. K tomu potřebujeme zákaznický takt. Vydělením celkového času zákaznickým taktem získáme počet dílů, které musíme pokrýt. Vydělením tohoto údaje počtem dílů v Kanban kartě nám dá informaci o počtu Kanban karet. Následně se zohlední informace o dávkách a poptávce.

Například předpokládejme, že máme celkový čas 4 hodiny a 4 minuty, jinak řečeno 14 640 sekund, zákaznický takt 28 sekund a Kanban karta představuje 20 dílů. Když vydělíme celkový čas taktem, dostaneme 522,86 dílů. Počet dílů vydělíme počtem dílů na kartě a dostaneme 26,14 Kanban karet, které využijeme k pokrytí. K tomu ještě počítejme, že máme dalších 20 Kanban karet z dávek a poptávky. Celkově bychom tedy měli 46,14 Kanban karet. (Tento počet zatím není vhodné zaokrouhlovat.)

5. Bezpečnostní rezerva

Poslední věcí, kterou je třeba přidat, je bezpečnostní rezerva. Technicky to obvykle není nutné. Výše uvedené výpočty Kanban karet jsou – přes veškerou nejistotu – obvykle poměrně konzervativní a můžete si obvykle vystačit i s menším počtem karet. Nicméně v mnoha závodech mají pracovníci v dílnách nebo nižší management negativní zkušenosti s vyšším managementem, který často zkrouhne, co se dá, což zhoršuje výkonnost závodu, a tím vytváří problémy zejména lidem na dílnách. A vaše problémy mohou být větší, než si myslíte, že jsou.

Bezpečnostní faktor je způsob, jak poskytnout dodatečnou jistotu lidem, kteří se obávají, že jsou výsledné počty naprosto přesné, takže by to mělo vyjít. Z tohoto důvodu jednoduše přidáme k již zjištěnému počtu karet několik dalších buď přímým počtem, nebo procentuálně, dokud se zúčastněné osoby (možná i včetně vás) nebudou cítit klidněji a bezpečněji. Není to nutné, ale pár dalších karet navíc obvykle stojí za to, aby byl na dílně klid a mír.

V tomto okamžiku můžeme také zaokrouhlit počet karet. Vzhledem k tomu, že náš předchozí výpočet nebyl příliš přesný, nemusíme nutně zaokrouhlovat směrem nahoru. Jinak se ale držíme platných matematických pravidel pro zaokrouhlování. Obvykle ponechávám zaokrouhlování jako součást diskuze o bezpečnostní rezervě nebo se rozhodnu na základě pocitu o doposud využívaném konzervativním přístupu.

Ta a to je všechno. Ukázali jsme si, jak zjistit počet Kanban karet potřebných pro Kanban okruh. Mějte na paměti, že je to jen velmi hrubý odhad. V příštím a posledním příspěvku této krátké série představím alternativní metody k určení počtu karet, včetně toho, jak udržovat a aktualizovat počet karet v systému. Teď již můžete jít a zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: How Many Kanbans? – The Kanban Formula, Part 2
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Leave a Reply