V praxi se můžete setkat se zaváděním různých nástrojů Leanu a průmyslového inženýrství, kdy lidé dostatečně nemysleli, k čemu daný nástroj vlastně je v čem může pomoci. K takové bezmyšlenkovité implementaci může dojít v podstatě u kteréhokoli z nástrojů, např. u 5S. Pomůže vám k něčemu, když si na pracovním stole vyznačíte, kde máte mít telefon a kde klávesnici? Řekl bych, že ani moc ne.

Nástroje a pomůcky mají mít na pracovišti sice své místo, ale přesně toto je příklad toho, když při implementaci nějakého nástroje prostě všechny kroky postupu provádíte bezmyšlenkovitě a neuvažujete nad skutečnou podstatou využití daného nástroje. A samozřejmě je rozdíl zavádět 5S ve výrobním provozu nebo v kanceláři, protože to, co platí pro výrobní provoz, nemusí platit pro kancelář, a naopak. A pracovníky taková nepromyšlená implementace jenom zbytečně naštve.

Proto se podívejte na následující video, které paroduje implementaci nástroje 5S v kanceláři. A i když se jedná o video ne zrovna kvalitního zpracování, má dobrou myšlenku a můžete si z něj odnést řadu podnětů pro praxi.

Leave a Reply