fbpx

PDCA neboli Plan-Do-Check-Act cyklus je jedním z klíčových elementů štíhlé výroby. Je úplně tím nejzákladnějším rámcem pro provádění jakýchkoliv změn a zlepšení. A navazují na něj všechny ostatní nástroje využívané v LEANu.

(Přeloženo z originálu “The Key to Lean – Plan, Do, Check, Act!”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Ze zkušeností vyplývá, že většina zlepšovacích projektů v západních zemích neselže proto, že by nebyly k dispozici potřebné nástroje, ale především z důvodu zanedbání či opomíjení PDCA cyklu. Samozřejmě skoro všichni ví, co PDCA je, ale je zde obrovský problém mezi teoretickou znalostí a správnou praktickou aplikací. Tento článek se tedy bude detailněji zabývat tím, jak by PDCA cyklus měl fungovat a být vyžíván. A v dalších článcích se dozvíte o běžných chybách a záludnostech při využívání PDCA cyklu, historických základech tohoto nástroje a jeho mnoha variantách.

PDCA cyklus (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Plan (Naplánuj)

První fází PDCA cyklu je naplánování toho, co budeme dělat, co budeme řešit, čím se zabývat a co všechno musíme provést. V závislosti na průběhu projektu se může stát, že některé činnosti budou prováděny opakovaně, dokud se nedosáhne požadovaných výstupů. V souvislosti s tím a v závislosti na projektu jako takovém se může jednat o nejrozsáhlejší fázi celého cyklu.

Definujte problémovou oblast: Jakým problémem se budete zabývat?

Definujte cíl: Čeho chcete dosáhnout?

Analyzujte situaci: Zkuste pochopit současnou situaci. Mluvte s lidmi, kterých se problém týká. Navštěvujte dané pracoviště a všímejte se věcí kolem sebe (Genchi Genbutsu). Sbírejte související data a informace.

Navrhněte řešení: Co by pomohlo vyřešit daný problém?

Vyberte nejlepší řešení: Ze všech možných návrhů vyberte jeden, který je nejslibnější a měl by mít největší efekt.

Do (Proveď)

Druhou fází PDCA cyklu je provedení vybraného řešení, tedy implementace zlepšujícího návrhu. Musíte prostě zrealizovat to řešení, které by mělo problém odstranit. S velkou pravděpodobností se ale během toho setkáte s dodatečnými problémy, se kterými jste předem nepočítali. Není to nic neobvyklého. Jak se budou objevovat, tak je musíte řešit.

Za každých okolností se musíte pokusit zavedenou změnu udržet. Pokud budete například měnit způsob práce pracovníků, je snadnější, aby práci provedli pouze jednou dle nového způsobu, než aby práci tímto způsobem prováděli pořád. Řešení se musí nejprve odladit a hlavně standardizovat. Vytvořte standard, trénujte pracovníky a utvrzujte je ve využívání standardu.

Check (Ověř)

Fáze ověřování je nejvíce přehlíženou částí PDCA cyklu. Skutečně implementované řešení funguje? Dosáhli jste svých cílů? Jedná se o velmi vážné otázky, u kterých jsou ve většině případů odpovědi dosti neuspokojivé.

Až příliš často se totiž management spokojí s pěkně vypadající prezentací a ignoruje realitu. Navíc management často nezná pojem Hawthornský efekt, který byl objeven v roce 1930 a pojmenován v roce 1950. Tento efekt říká, že jakákoliv změna na pracovišti povede ke zlepšení systému a to bez ohledu na charakter změny. Ovšem pouze krátkodobě. Když bude totiž management dané pracoviště sledovat a kontrolovat, bude docházet k růstu produktivity a kvality, bez ohledu na skutečnou implementaci návrhu. Jakmile se ale pozornost managementu odvrátí jinam, všechno se vrátí do starých kolejí. Je to běžná past zlepšování, kdy se během realizace projektu zlepšují klíčové indikátory výkonnosti (KPI) a po projektu se vrátí zpět. Aby byl zlepšovací projekt opravdu funkční, musí být kromě fungujícího zlepšení toto zlepšení i stále využíváno. To je podstatou třetí fáze PDCA cyklu.

Act (Jednej)

Čtvrtá fáze spočívá v rozhodnutí o tom, co se bude dělat dále v závislosti na výsledcích z ověřovací fáze. Pokud implementované řešení selže při dosažení cílů, je nutné nalézt příčinu. Proč vybrané řešení selhalo při dosažení cíle? V důsledku toho se opět zahajuje nový cyklus fází plánování za účelem nalezení nového nebo lepšího řešení, kterým lze dosáhnout požadovaných cílů.

Když se vám povede dosáhnout stanovených cílů, měli byste pogratulovat svému týmu a ukázat vděčnost. 1,5 kilogramu gumových medvídků nebo něčeho podobného by mohlo splnit svůj účel.

Tím ale práce nekončí. Po vyřešení jednoho problému přichází na řadu řešení dalšího problému. S využitím priorit určitě a vyberte další problém, pravděpodobně některý s největším přínosem při jeho vyřešení, a začněte s novým PDCA cyklem.

PDCA smyčka (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Shrnutí

PDCA cyklus je základem pro veškeré zlepšovací aktivity. Nutno uznat, že není snadný. Často při jeho zpracování dochází k přeskakování jednotlivých kroků nebo celkově k lajdáckému provádění. Aby byl proveden dobře, je potřeba se při něm hodně soustředit. Zatímco fáze „Plan“ a „Do“ jsou manažery běžně přijímány, u fází „Check“ a „Act“ k takovému přijetí dochází jen zřídka. Jakoby tyto dvě fáze nebyly ani chtěné. Nikdo totiž nechce slyšet, že nově instalované vybavení nefunguje nebo že není využíváno.

Doufám, že vaši šéfové jsou otevřeni k novým věcem a změnám, tak jděte a zlepšujte vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: The Key to Lean – Plan, Do, Check, Act!
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Leave a Reply