fbpx

Přístupy k vytvoření tažného systému (1)

Tažný systém ve výrobě je jedním z nejdůležitějších aspektů štíhlé výroby. Důležité je mít stanovenu horní hranici úrovně zásob, která nesmí být překročena. Asi neznámějším přístupem k dosažení tažného systému je využití Kanban karet. Existuje však i řada jiných přístupů. V rámci dvou příspěvků mám pro vás připraven jistý přehled různých přístupů k vytvoření tažného systému, včetně shrnutí jejich výhod a nevýhod.

Důležité je omezení zásob!

Často dochází k nejasnostem v tom, co dělá tažný systém tažným systémem. Řada lidí si myslí, že je to dáno podnětem k výrobě, který jde přímo od zákazníka, ale to je dosti nejasná a také chybná definice. Místo toho je hlavním rysem tažného systému horní hranice zásob! A tento hlavní rys je současně i výhodou tohoto systému. Za předpokladu, že je limit stanoven správně, tažný systém udržuje výrobní systém v rovnováze s ohledem na zásoby. Ty by neměly překročit úroveň horního limitu a současně by neměly klesnout moc nízko a způsobit tak nedostatek materiálu. Navíc do toho nepotřebujete nijak manuálně zasahovat, jelikož by to všechno mělo být automaticky založeno na pravidlech tažného systému.

Znázornění tlačného a tažného systému je však trošku zavádějící (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Limit zásob můžete stanovit jak individuálně pro každý díl, tak i v kombinacích pro všechny díly. Pokud se rozhodnete pro individuální stanovení, systém vám bude také automaticky řídit výrobní plán. Příkladem toho mohou být Kanbany, trojúhelníkové Kanbany, dvou-boxový systém, systém doplnění dle zásoby nebo systém doplnění dle intervalu. Pokud se rozhodnete pro stanovení limitu pro všechny díly, musíte mít stanovený systém, který vám řekne, jaké díly vyrábět jako další. Příkladem toho mohou být systémy jako CONWIP, DBR (Drum-Buffer-Rope) nebo FIFO. Tento kombinovaný horní limit má výhodu v nižších fluktuacích celkového objemu práce, kdežto v případě limitování každého dílu s sebou nese větší fluktuace.

Kde tahat a kde nikoli?

Tažný systém je celkově vzato robustní a stabilní a vhodný v podstatě pro jakýkoli výrobní systém. A dokonce jej můžete využívat i mimo výrobní oblasti, např. ve zdravotnictví, vojenství nebo zpracování dat. Přesto je však potřeba si pohlídat jeden z požadavků na funkčnost tohoto systému – musíte být schopni řídit objem nových položek nebo požadavků, které do systému vstupují. Tohle se nejčastěji týká právě výroby. Díly přicházejí pouze tehdy, když je objednáte nebo vyrábíte. Bez požadavku na nákup dílů nebo objednávky zákazníka, byste neměli dostávat žádné další díly. Tím pádem můžete maximální úroveň zásob jednoduše omezit jen tím, že nebudete objednávat ani vyrábět další kusy, jakmile dosáhnete stanoveného limitu. Ne všechny systémy však vykazují tuto schopnost. Pokud například pracujete v obchodě, tak zákazník si přijde kdykoli, kdy se mu to hodí. Není úplně vhodné odhánět zákazníky během některý konkrétních období, jako jsou např. Vánoce, jenom proto, abyste omezili počet zákazníků, jak potřebujete. Samozřejmě je odhánět můžete, ale pro vaše podnikání to nebude úplně ta nejlepší strategie. A pokud prostě nemůžete řídit vstupy, musíte mít mnohem více flexibilní kapacity při přejímání těchto vstupů. Každopádně pokud zvládnete řídit vstupující díly nebo požadavky, můžete začít využívat tažný systém a k tomu využít některý s následujících přístupů.

Kanban

Kanban je asi neznámějším přístupem tažného systému. Veškerý materiál v Kanban okruzích je navázán na Kanban karty. Taková Kanban karta je využitá pouze pro konkrétní typ výrobku (ať už samostatně nebo v dávce) a nic jiného. Může jít o jednoduchou kartu, označenou krabici nebo dokonce i bezdrátový RFID čip. Dokončené kusy jsou skladovány v supermarketech. Kdykoli je kus ze supermarketu odebrán, Kanban karta jde na začátek Kanban okruhu a tím je znovu zahájena výroba odebraného kusu. V případě, že je Kanban karta přiřazena dávce několika dílů, začíná výroba odebráním prvního kusu z dávky. Kanban karty tedy dávají podnět k výrobě nových dílů. Nikdy se vám nemůže stát, že byste měli vyrobeno více kusů, než je dáno všemi Kanban kartami. Pro funkčnost Kanban systému je nutné, aby všechny díly, které se v tomto systému vyrábí, byly dostupné skladem, takže jde o systém vhodný pro výrobu velkých objemů několika málo produktů či jejich variant. Nebude však fungovat při výrobě na zakázku a obecně není zcela vhodný pro výrobu malých objemů velkého počtu produktů či variant.

Kanban pro tři typy výrobků. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Dvou-boxový systém

Jedná se o variantu Kanban systému. V tomto systému se využívají dvě Kanban karty, často ve formě dvou úložných boxů, takže i proto nese tento systém onen název. Jakmile je box prázdný, je navrácen k doplnění. Jedná se o efektivní Kanban systém se dvěma kartami (boxy). Používá se v případech, kdy je čas na doplnění boxu mnohem kratší než čas spotřeby boxu, tzn. že systém je schopný rychleji zajistit díly, než je zákazník schopný spotřebovat. Budete tedy potřebovat alespoň dva Kanban boxy, jinak vám hrozí, že vám dojedou díly v boxu zrovna v tu chvíli, kdy budete potřebovat další díl, čemuž díky dvěma boxům předejdete.

Dvou-boxový (Kanban) systém. (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

CONWIP

CONWIP v anglickém originále představuje „Constant Work in Progress“, tzn. neustále rozpracovanou výrobu. Je něco ve smyslu Kanbanu s tím rozdílem, že CONWIP karty nepředstavují konkrétní díl ve výrobě. Když přijde Kanban karta, znamená to, že je potřeba doplnit konkrétní díl, ke kterému je Kanban karta navázána, nic jiného. Když se ale z CONWIP okruhu odebere díl a karta se vrací na začátek, je vyčištěna, tzn. jsou z ní odstraněny veškeré informace týkající se daného dílu. V podstatě s sebou nese informaci jen o tom, že se má něco vyrobit a tím CONWIP karta říká, že se má začít vyrábět cokoli, co je další v pořadí. Tím pádem CONWIP systém potřebuje pro své fungování také něco jako zásobu úkolů, které mají být dokončeny, a měly by ideálně být seřazeny dle priority. Kdykoli přijde prázdná CONWIP karta, jakýkoli další úkol ke zpracování ve výrobě se ke kartě připojí a vstoupí do systému. Výhodou tohoto systému je, že je možné jej využívat pro výrobu malých objemů velkého počtu produktů či variant. Jde o systém, který je běžně využíván při výrobě na zakázku. Současně je možné jej využívat i pro výrobu velkých objemů několika málo produktů či jejich variant, ale není to úplně doporučováno, jelikož zásoba úkolů se pak stává hodně komplexní. Naštěstí je možné CONWIP kombinovat s Kanbanem.

CONWIP systém (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Kanban-CONWIP

Vzhledem k jistým podobnostem je možné celkem jednoduše kombinovat Kanban a CONWIP. Jenom si musíte dát pozor na to, jakým způsobem dáte dohromady Kanban a CONWIP karty. Existuje několik různých možností. Tou nejjednodušší je prostě mít k dispozici společnou frontu pro oba dva typy karet. Kromě toho však můžete využít tak systém priorit. Pokud v rámci výroby budete zpracovávat méně jak 30 % požadavků skrze CONWIP, doporučuji využívat CONWIP s prioritami a pokud se zásoba úkolů v rámci CONWIP systému vyprázdní, odebírejte karty z Kanbanu. Výhodou tohoto hybridního systému je, že se dokáže vypořádat jak velkými a malými objemy výroby, tak i s velkým a malým spektrem variant a produktů, a je tedy vhodný jak pro výrobu na zakázku, tak pro výrobu na sklad.

Kanban-CONWIP hybridní systém (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

V přístím příspěvku chci rozšířit tento přehled o několik dalších přístupů, jmenovitě o trojúhelníkové Kanbany, DBR (Drum-Buffer-Rope), FIFO fronty, systém doplnění dle zásoby a systém doplnění dle intervalu. A než se tak stane, jděte zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Different Ways to Establish a Pull System – Part 1

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra