fbpx

Štíhlé stavebnictví

Metody Leanu je možné využívat v širokém spektru odvětví, od klasických výrobních průmyslů, přes zdravotnictví a státní správu až po bankovnictví. Jedním z těchto odvětví je stavebnictví. Dnes bych vám chtěl říct něco o podobnostech a rozdílech mezi štíhlým stavebnictvím a jinými aplikacemi Leanu, a také o tom, jak je náročné nastavit metody a nástroje Leanu pro odvětví stavebnictví.

Úvod

Stavebnictví je velký business. Během cest do práce jste si určitě někdy všimli různých prací na silnicích a kolem nich, které jsou tedy bohužel spojeny s dopravními zácpami. Pokud žijete ve městě a podíváte se z okna, je pravděpodobné, že sem tam uvidíte nějaký ten jeřáb nebo jakoukoli jinou aktuálně budovanou výstavbu. Vzhledem k tomu, že všude, kde se něco děje, existuje potenciál ke zlepšení, tak i stavebnictví může také těžit ze zlepšování.

Třeba v takovém automobilovém průmyslu je každou minutu vyrobeno jedno téměř identické auto, takže se tam pracovníci musí umět ohánět a tudíž potřebují se jen otočit pro potřebné nástroje a díly, aby všechno zvládli, bez zbytečných komplikací. Taková práce je velmi standardizovaná a vysoce regulovaná. Stavebnictví však není jako automobilový průmysl a existují zde některé zásadní rozdíly.

  • Zatímco v „normálním“ průmyslu se probíhá hromadná, sériová a také zakázková výroby, ve stavebnictví se všechno točí kolem velmi unikátních projektů. A spíš než že by se díly a produkty dopravovaly ke strojům, tak se všechny stroje a díly se musí dopravit k produktu.
  • Navíc onen projekt obvykle není v místě vaší firmy, ale u zákazníka. Pokud by se jednalo o lokaci vaší firmy, kde dochází k opakování nebo časté realizaci projektů, můžete se pokusit danou lokaci optimalizovat podle vašich potřeb. Může tomu tak být například při stavbě lodí, pro které se využívá velká „projektová“ dílna. Ve stavebnictví však musíte jít k zákazníkovi nebo na místo, které určí, a to se obvykle pokaždé liší. A samozřejmě může docházet k tomu, že dokončíte jednu část ještě předtím, než dokončíte její předcházející součást (např. dokončíte dláždění cesty, ale následně budete muset dlažbu odstranit, abyste mohli nainstalovat potrubí nebo jiná vedení).
  • Velikost výrobní dávky je velmi malá. Ve stavebnictví obvykle nevytváříte tisíce stejných položek, ale především pracujete na jedinečném projektu. U větších projektů může docházet k výstavbě řady identických domů, ale ani v takovém případě není velikost dávky větší než několik desítek kusů.
  • Cyklový čas je velmi dlouhý. Stavebnictví není jako automobilový průmysl, kde dokončíte jedno auto každou minutu, ale projekty dokončujete i po době delší než je jeden týden. Stejně tak je dlouhá i celková doba dokončení zakázky. V automobilovém průmyslu jsou schopni vyrobit auto za několik týdnů, kdežto budovu často stavíte měsíce nebo dokonce i roky, než ji kompletně dokončíte.

Celkově vzato tyto aspekty, jako jsou dlouhé dodací lhůty, dlouhé cyklové časy, malé velikosti dávek a alokace u zákazníka, ztěžují jakoukoli standardizaci a optimalizaci procesu výstavby. Vzhledem k tomu, že projekty se zřídka kdy opakují a pokud už se opakují, tak s dlouhými prolukami, je obtížné jasně definovat související procesy. A aby toho nebylo málo, tak často dochází k mnoha neplánovaným zpožděním, přičemž některé jsou zapříčiněny jinými společnostmi, obvykle subdodavateli, za jiné zase může třeba počasí. A zatímco tyto rozdíly mohou způsobit, že jsou „běžné“ přístupy trochu obtížnější, nic nám ani v těchto případech nezakazuje využití principů Leanu, i když je nutno jednotlivé nástroje a metody jistým způsobem přizpůsobit podmínkám stavebnictví. Měl bych tedy několik tipů, jak na to.

Zlepšete opakované procesy

Přestože každá stavba je jedinečná, během výstavby dochází k mnoha opakujícím se činnostem. Mějte na paměti, že potřebné díly a materiály nemusí být totožné, ale práce samotná by měla obsahovat obdobné kroky. Čím častěji se něco děje, tím je snazší to optimalizovat. Najděte opakující se činnosti a zlepšete je. Odhalte plýtvání, nerovnoměrnosti a přetěžování a optimalizujte jednotlivé kroky.

Zaveďte Kanban

Kanban, nebo obecně tahový systém řízení, je skvělý způsob, jak spravovat zásoby, které máte pravidelně ve skladě. Kdykoli je materiál spotřebován, objednejte více materiálu, abyste svůj zásobu doplnili do cílové úrovně. Kanban může využít pro cennější, větší nebo rychle se kazící položky. Kanban kartu dejte na každou paletu, balení nebo krabici. Kdykoli se taková paleta, balení nebo krabice začne spotřebovávat, odeberte kartu jako signalizaci k objednání další zásoby.

U méně často používaných položek můžete použít Kanban systém se dvěma boxy. Vždy, když je jeden box prázdný, změníte uspořádání boxů, použijete druhý box se zásobou a do prvního boxu mezitím doplníte zásobu. U levných a malých položek můžete použít trojúhelníkový Kanban (i když nemusí mít tvar trojúhelníku). V takovém případě potřebujete pouze jednu kartu na jeden typ materiálu. Používám je třeba pro kancelářský papír a u posledního balíku mám papírek s poznámkou, že mám objednat další papír s informací o tom, kolik balíků objednat. A ty objednám. V závislosti na vaší spotřebě můžete kartu umístit na kterýkoli jiný balík, nebo dokonce i na celou krabici.

Jiným příkladem může být řízení dodávek asfaltu na silnice. Dodávky asfaltu pro asfaltovací stroj byly zajištěny malým počtem kamionů. Původní myšlenka byla, že se budou pokoušet tyto vozy co nejrychleji naplnit čerstvým asfaltem a pak vrátit k asfaltovacímu stroji a zásobu doplnit. Takže využití principu tlaku (push). Výsledkem bylo čekání mnoha vozů s asfaltem a ochlazení asfaltu, což snížilo kvalitu.

Příklad dodávky asfaltu řízený dle Push (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Mnohem lepší přístup byl vytvořit systém tahu. Spíše než aby se potýkali s vozy plnými asfaltu a čekajícími na vysypání zásoby, zvolili přístup čekajících vozů u dodavatele asfaltu. Když úroveň asfaltu v zásobníku asfaltovacího stroje poklesla na nízkou hladinu, byl do asfaltovny poslán signál, aby se naplnil další vůz a novou zásobu dodal do místa potřeby. Načasování záviselo na čase naplnění vozu a na době trvání jízdy od asfaltovny do místa potřeby, a navíc bylo přidáno trochu času kvůli vyrovnání změn v silničním provozu atd. Tím bylo zajištěno, že zásobník asfaltovacího stroje byl vždy zásobován horkým asfaltem. Podobný přístup by mohl být použit i pro konkrétní dodávky jiného zboží, které podléhá rychlejší zkáze.

Příklad dodávky asfaltu řízený dle Pull (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

Layout staveniště

Dalším příkladem je vytvoření layoutu staveniště. Během výstavby musíte na místě uložit hodně materiálu, který je navíc často dost objemný. Co kam umístit? Měli byste se zaměřit na minimalizaci chůze. Věci, které nepotřebujete, jako je třeba vykopaná zemina, budou uloženy někde vzadu. Kanceláře a místa odpočinku by neměly být z bezpečnostních důvodů mimo záběr jeřábu. Zásobník s dřevem by se mohl nacházet poblíž pracoviště tesařů. Níže máte uveden příklad jednoho layoutu staveniště, který je však neúplný a není optimalizovaný.

Layoutu staveniště (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license)

První nástřel layoutu, se kterým přijdete, bude pravděpodobně ještě dost daleko od toho, jak by to opravdu mohlo vypadat. Obvykle je vhodné vytvořit několik plánů a vybrat ten nejlepší. Zvolený plán samozřejmě můžete měnit v průběhu času výstavby. Mimo to vám může pomoci spaghetti diagram. Akorát vzhledem k dočasnosti staveniště je tento nástroj vhodnější spíš jako poučení se do příště.

Vizuální management

Dalším příkladem je vizuální management. Jak a čím pomůžete vašim pracovníkům, když označíte jednotlivé položky a materiály? Jedním z možných problémů na staveništích je umístění mnoha různých materiálů na jednom místě. Pokud máte dva druhy omítkové směsi, může se vám stát, že použijete tu špatnou. Obdobně to platí i v případě cihel a dřeva, které mohou být v různých velikostech a s různými povrchovými úpravami nebo ošetřeními, a vám se podaří je zaměnit. Ujistěte se, že jsou zřetelně označené a klidně i barevně. Mohli byste je také uložit na různých místech. Existuje spousta možností, jak na to, takže si sami musíte určit, co je pro vás to pravé.

Shrnutí

Výše jsem uvedl pouze několik příkladů použití nástrojů a metod Leanu, které vám pomohou zlepšit efektivitu a kvalitu na staveništích a v oblasti stavebnictví. Existuje mnohem více možností, které nám Lean nabízí a které by mohly být přínosné pro vaši konkrétní situaci. Bohužel vám ale nepomůže, když se budete snažit využít nějaké řešení pramenící z hromadné výroby společnosti Toyota. Musíte prostě najít řešení, které bude fungovat ve vaší situaci, takže jděte nalézat štíhlá řešení a zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Lean Construction

Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra