Dalším aktuálním tématem v LEANu je vizualizace a vizuální management. Je velkým pomocníkem na shop flooru, ale pokud jej uchopíte a zrealizujete špatně, budete se tím zabývat úplně zbytečně. Rád bych vám tedy představil několik základních principů vizuálního managementu, a to včetně několika příkladů. Vizualizaci je totiž možné využívat i v jiných oblastech než jen na shop flooru.
(Přeloženo z originálu „Visual Management“, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Základní myšlenka

Podstatou vizualizace je, abyste všechno hned snadno pochopili jenom tím, že se na to podíváte. Cílem je získat co možná nejvíce informací při co nejmenším pozorování nebo během co nejkratšího časového úseku. Vizuální management jde ruku v ruce s principem Genchi Genbutsu (chození na shopfloor), stejně jako i s metodou 5S.
Stejně jako u většiny názvů v LEANu, i v tomto případě je možné používat původní japonské označení Mieruka, které je složené z „meiru“, což znamená schopnost vidět, a dále z „ka“, což znamená akci či schopnost něco udělat.

Čtyři přístupy k vizuálnímu managementu

Z mého úhlu pohledu existuje několik různých směrů, ve kterých můžete vizuální management využít. Níže vám přiblížím jednotlivé přístupy seřazené dle mých preferencí, kdy ten nejlepší přístup je jako poslední.

Vizuální management a informační displeje

Jednou z možností vizualizace je zviditelnění dat a informací skrze displeje a obrazovky přímo na shop flooru. Tuto variantu příliš nepreferuji, ale uznávám, že se některými typy dat a informací to jinak udělat nejde. Asi nejběžnějším příkladem takového zobrazování dat a informací jsou informační displeje, často označované jako Andony. Na těchto displejích získáte často informaci o produkčním výkonu, zmetkovitosti a stavu stroje.

Vizualizační displej (Christoph Roser, allaboutlean.com)

Samozřejmě je možné tyto informace a data mít i na papíře. Často v tištěné formě, i když já preferuji raději ručně psané informace, jelikož do jejich prezentace zapojíte i samotné pracovníky na shop flooru. Je velmi vhodné využívat různé grafické prostředky, které jsou snadno pochopitelné, jako grafy, tabulky a diagramy; samozřejmě s využitím barev. Prezentace dat a informací na shop floor prostě patří.

Vizuální management a značení

Dalším přístupem je značení a štítkování na shop flooru. S využitím různých barev můžete odlišit, co se kde provádí, co kam patří a které nástroje mají kde své správné místo. Některá značení pracovišť jsou do jisté míry ovlivněna zákony, nařízeními a vyhláškami jednotlivých států. Na pracovištích tak určitě najdete značení pro případy požáru či jiné nouze či nebezpečí, které patří mezi prvky vizuálního managementu.

Značení v rámci vizuálního managementu (Christoph Roser, allaboutlean.com)

Vizuální management a nástroje či komponenty

Nejlepší vizuální management je takový, díky kterému je možné data a informace o systému získávat přímo a automaticky. Pokud vytvoříte graf a vytisknete jej, je celkem pravděpodobné, že se po nějaké době stane neaktuálním, nebo může být dokonce zpracován špatně. Zatímco pokud přímo na shop flooru vidíte úroveň zásob nebo nářadí v šuplíku, můžete si bát jisti, že je tato informace pro vás v danou chvíli aktuální a chybná pouze s malou pravděpodobností. Běžným příkladem takové vizualizace jsou nástroje v šuplících, kde každý nástroj má své místo. A jakmile nějaký nástroj není na svém místě, ihned víte, o jaký se jedná.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5S_Tools_drawer.jpg
Šuplík s nářadím (Tasma3197, CC-BY-SA-3.0)

Obdobný přístup platí i pro šedé boxy, ve kterých má opět každý nástroj své místo. Tyto šedé boxy jsou využívány v kuchyni ve věznici Alcatraz v San Franciscu. Na konci směny má tak ostraha jasnou představu o tom, zda jsou všechny nože vráceny zpět do boxu, nebo se některý s vězňů pohybuje po zařízení s potenciální zbraní. A podobné boxy jsem viděl i v potravinářském průmyslu. Nejen že se pak manažeři nemusí tolik strachovat, zda bude některý z nožů použit při nějakém trestném činu, ale současně mají i představu o tom, že žádný nůž neskončil v žádném z jejich produktů.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcatraz,_Wikiexp_67.jpg
Box s noži (Adam Kliczek, CC-BY-SA-3.0)

Vizuální management a layout

Vizualizace toků (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Stejně tak je možné mít představu o procesech a materiálech v nich. Taková správná FIFO fronta nejenže řídí zásoby, ale také dává jasnou představu o tom, kde se nachází jaký materiál, kolik práce je a má být provedeno a mnoho dalšího. Dokonce i celý materiálový tok je možné vizualizovat. Procesní/produktový tok výroby (flow shop) je snadněji pochopitelný než technologický tok výroby (job shop), jelikož stroje jsou seřazeny dle procesu výroby daného produktu.

Už jsem samozřejmě viděl i takové výroby, které byly jako bludiště a i dlouholetí pracovníci měli problémy s pochopením materiálového toku. Přehlednost, jasnost a struktura nejsou pouze pozlátkem pedantního německého přístupu, protože v tomto s sebou nesou zřejmé výhody a schopnost pochopen systému.
A stejně je vizualizace vedena i ve výrobních supermarketech, jelikož každý produkt či materiál má jasně určený prostor v regálu a vy tak ihned vidíte, kolik ho zbývá. Navíc máte možnost skladovací plochy zásob odlišit např. zelenou a červenou barvou pro různé úrovně zásob, především pro kriticky nízkou úroveň. Je to mnohem lepší než mít nepřehledný sklad.

Organizovaný shop floor (Trumpf Group)

A dalšími příklady vizualizace jsou…

…ne úplně vhodný příklad.

Tak jako všechno ostatní, i vizuální management je možné uchopit špatně. Můžete to třeba přehnat se značením. Můžete se setkat s něčím podobným, jako je na obrázku. Někdo to hodně přehnal. Vizualizovat místo pro jednotlivé nástroje (tužky, nůžky apod.) na pracovním stole s sebou nenese žádné výhody. Možná by to mělo něco do sebe, kdyby se jednalo o sdílený stůl, ale i tak by to bylo až příliš.

5S v kanceláři (Christoph Roser, allaboutlean.com)

…nebo příklad mimo výrobu.

Příklady vizualizace najdete i v řadě jiných odvětví. Například chirurgové používají při zákrocích gázu, která může být uložena v různých třídících/úložných boxech či sáčcích apod., aby bylo ihned patrné, že se všechny použité gázy navrátily zpět. Jejich počet po zákroku musí být stejný jako počet připravených před zákrokem. V opačném případě musí chirurg najít všechny chybějící gázy. Koneckonců nikdo by nebyl rád, kdyby si pacient s sebou odnesl něco navíc.

Gázy po chirurgickém zákroku (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Jak už bylo zmíněno, cílem vizuálního managementu je co nejrychlejší pochopení dané situace jenom tím, že se na něco podíváte. Takže teď můžete jít zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Visual Management
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra

Leave a Reply