fbpx

Využívání FIFO front a supermarketů: Pravidla, 1. část

Reckitt-Benckiser shoot for Ryder.(Davis Turner photos)

V PULL štíhlých výrobních systémech jsou pro řízení informačních a materiálových toků využívány jak FIFO fronty, tak supermarkety. V mém předchozím příspěvku jsem se zaměřil na základy FIFO front a supermarketů. Nyní se podívám víc detailněji na jednotlivé situace, či jednotlivá pravidla, kdy je lepší využívat supermarkety místo FIFO front.

(Přeloženo z originálu “Ten Rules When to Use a FIFO, When a Supermarket – The Rules”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Pro snazší rozhodnutí o tom, kterou z těchto dvou možností kdy využívat, jsem pro vás připravil několik instrukcí či pokynů, seřazených dle priorit. Obecně platí, že se FIFO fronty využívají pouze tehdy, když není důvod k využití supermarketů. Takových důvodů upřednostňujících supermarkety je hodně, některé jsou dobré, některé jsou hodně dobré. A zde máte jednotlivé důvody či situace uvedeny:

  1. Supermarket pro rozdílné velikosti výrobních dávek dle specifických procesů (jediné neměnné pravidlo)
  2. Supermarket před zákazníkem
  3. Supermarket při rozdělování materiálových toků do jiných směrů
  4. Supermarket při velmi rozdílných cyklových časech
  5. Supermarket při rozdílné směnnosti
  6. Supermarket při výrobě různých variant
  7. Supermarket při spojování materiálových toků
  8. Supermarket při velkých vzdálenostech mezi procesy
  9. Supermarket při požadavcích na vysokou flexibilitu a reakční časy
  10. Supermarket při změně odpovědnosti

FIFO fronty se však mnohem snadněji kontrolují a řídí. Pro správné využívání supermarketů je často vyžadováno mnohem více práce jak při jejich implementaci, tak i při jejich udržení v provozuschopném stavu. Pokud opravdu neexistuje důvod k využívání supermarketů, tak vám bude postačovat využívání FIFO front. Ze stejných důvodů doporučuji vytvářet Kanban okruhy co možná největší, pokud opravdu nemáte důvod pro využití supermarketu.

Pravidlo 1: Využívejte supermarkety pro rozdílné velikosti výrobních dávek

Dle mých znalostí existuje pouze jediná situace, kdy je absolutně nezbytné od sebe oddělovat materiálový tok skrze supermarket – když se velikost výrobní dávky mění z jednoho procesu na další. Jen doplním, že to platí pouze tehdy, kdy velikost výrobní dávky v předcházejícím procesu není násobkem velikosti výrobní dávky v následujícím procesu. Lépe to pochopíte na níže uvedeném obrázku.

Různé velikosti dávek (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Pokud jsou velikosti výrobních dávek obou procesů stejné (Example 1), tak v tom není problém. Pokud je velikost výrobní dávky následujícího procesu P2 frakcí velikosti výrobní dávky procesu P1 (Example 2), tak to taktéž není zase takový problém. V důsledku toho totiž bude proces P2 donucen mít velikost výrobní dávky stejnou jako proces P1. Pokud však velikost výrobní dávky procesu P2 není frakcí výrobní dávky procesu P1 (Example 3), tak už dochází k problému. V takovém případě buď bude v procesu P2 deset dílů chybět (3 dávky po 30 ks), nebo bude potřeba upravit velikost výrobní dávky procesu P2 na 20 ks. Pokud ale je oněch 30 ks potřebné minimum, tak snížení dávky bude problém. A pokud je velikost výrobní dávky procesu P2 větší než velikost výrobní dávky procesu P1 (Example 4), tak existuje riziko, že nesplníme výrobní dávku procesu P2. Celkově vzato se tedy doporučuje mít jednu jedinou velikost výrobní dávky stejnou napříč celým výrobním procesem, a tedy i celým Kanban okruhem.

Pravidlo 2: Supermarket před zákazníkem

Snad ve všech možných případech se opravdu rázně doporučuje, abyste měli supermarket umístěn před zákazníkem, tzn. po posledním procesu by měl následovat supermarket. Za takové situace si zákazník může objednat cokoliv, co potřebuje, a vy to budete mít v největší pravděpodobností k dispozici. Výjimkou jsou výrobku zakázkového charakteru vyráběné čistě na objednávku individuálních zákazníků dle jejich konkrétních požadavků.

Pravidlo 3: Supermarket při rozdělování materiálových toků do jiných směrů

Dalším zásadním důvodem pro oddělení materiálového toku skrze supermarket je už samotné rozdělení materiálového toku do různých následujících procesů. Pokud některé díly pokračují na proces P2 a jiné díly naopak na proces P3, tak vám tuto situaci velmi usnadní umístění supermarketu za proces předcházející těmto dvěma procesům. Pokud by totiž místo supermarketu byla umístěna pouze FIFO fronta v ní byl pouze materiál pro proces P2, musel by proces P3 čekat, než se pro něj ve frontě objeví položka a ještě než se dostane na řadu. Pokud vám však nevadí, že budou stroje čekat nebo budou pracovat naprázdno, pak je to v pořádku, ale osobně jsem zásadně proti.

Rozdělování materiálového toku (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Pravidlo 4: Supermarket při velmi rozdílných cyklových časech

Využití supermarketu je stejně tak hodně doporučováno v situacích, kdy mají procesy velmi rozdílné cyklové časy. Pokud je mezi procesy s velmi rozdílnými cyklovými časy umístěna FIFO fronta, povede to k výraznému čekání rychlejšího procesu. Pokud by však byl mezi takové procesy umístěn supermarket, mohl by následující rychlejší proces pokračovat ve zpracování dílů dodaných přímo ze supermarketu. Ovšem pouze za předpokladu, že by z předchozích procesů byly tyto potřebné díly dodány. Případně by mohl pracovat na jiných položkách.

Pokud je předcházející proces rychlejší, je vhodné rozdělit materiálový tok mezi více následujících procesů. Naopak pokud je rychlejší následující proces, je vhodné spojit materiálové toky několika jemu předcházejících procesů. Jestli vám nezáleží na nevyužitém čase vašich procesů, tak je potom v pořádku využívat FIFO fronty, v případech rozdílných cyklových časů.

Pravidlo 5: Supermarket při rozdílné směnnosti

Obdobně jako v případě rozdílných cyklových časů, i v případě rozdílné směnnosti mezi procesy se doporučuje využívání supermarketů. Pokud se v jednom z procesů pracuje denně v rámci jedné směny a v druhém procesu jsou dvě směny denně, tak může supermarket rozhodně pomoci. První proces totiž musí zajistit tolik potřebného materiálu a dílů, aby mohla v druhém procesu pracovat nejen první směna, ale i směna druhá, a to bez ohledu zda je využíván supermarket nebo FIFO fronta. Výhodou supermarketů je však jejich flexibilita. Pokud by totiž došlo v rámci druhé směny k problémům, má supermarket možnost této směně poskytnout alternativní materiál, což FIFO fronta neumožňuje, protože disponuje pouze tím, co je v ní, navíc v dané posloupnosti  – pokud tedy samozřejmě manuálně neobejdete princip fronty.

Směnnost (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Shrnutí

V mnoha případech je možné využívat jak supermarkety, tak i FIFO fronty. Obecně platí, že FIFO fronty jsou mnohem více jednoduché, ale existují případy, kdy vám využití supermarketu výrazně usnadní celou řadu dalších činností a zamezí možným problémům. Doufám, že vám tento průvodce bude nápomocný k rozhodnutí se, zda využívat supermarkety nebo FIFO fronty. Teď již můžete jít a zlepšovat vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: Ten Rules When to Use a FIFO, When a Supermarket – The Rules
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra