fbpx

Podniky si uvědomují své nedostatky, takže existuje potřeba zlepšovat procesy a tedy podniky mají zájem své procesy zlepšovat. Otázkou však zůstává samotný přístup ke zlepšování. Na co se konkrétně zaměřit? Je potřeba procesy prvně zmapovat a zjistit situaci? Pokud chcete odhalit všechny problémy, tak zajisté. Kam se ale zaměříte posléze? Na samotné činnosti nebo jejich hranice? Právě na hranicích procesů a činností dochází k předávání, a to různých druhů vstupů/výstupů od jednoho člověka k druhému. A když jsou zapojeni lidé, dochází ke komunikaci a s tou může být mnohdy problém. Stačí nechtěně nesdělit nějakou podstatnou informaci a problém je na světě. Jak se vypořádat s takovou situaci? Odpověď se dozvíte ve videu.

Leave a Reply