fbpx

Jak priorizovat zakázky, 1. část: Základy

Výrobní systémy zahrnují výrobní zakázky, přičemž některé jsou důležitější či urgentní a jiné naopak nejsou. Tím pádem budete možná nuceni priorizovat některé zakázky před ostatními. Existuje několik různých způsobů, jak k tomuto přistupovat. Nestačí pouze říct vašim pracovníkům, aby zrychlili svou práci, protože tím dochází spíš k problémům způsobeným vzniklým chaosem než k užitku. Naštěstí existuje způsob priorizace výrobních zakázek, který když je proveden správně, umožní výrobnímu systému dosáhnout hladšího a efektivnějšího chodu. V prvním článku této série si probereme základy priorizace, tedy proč a kde priorizovat a jak raději nepriorizovat.

(Přeloženo z originálu “How to Prioritize Your Work Orders – Basics”, autorem je Christoph Roser na blogu www.allaboutlean.com)

Proč potřebujeme priorizovat?

V perfektním světě bychom se nesetkali s fluktuací, s žádným kolísáním objednávek. Zákazník by objednával s přesností švýcarských hodinek, výroba by na to se stejnou přesností reagovala a vždy by existoval produkt k prodeji konkrétnímu zákazníkovi.

V reálném světě se s takovou situací ale nesetkáme, protože kolísání objednávek je běžné. Někdy zákazník objedná více kusů a jindy zase méně, někdy objednávku provede dříve a jindy zase později. Stejně tak na to v reálném světě reaguje i výrobní systém. Někdy jsou produkty vyráběny přesně na čas a jindy nejsou. Většina těchto fluktuací může mít za následek tvorbu zásob. A přesto nemůžeme takto skladovat produkty vyráběné na zakázku. V takovém případě musí zákazník na požadovaný produkt počkat. V ostatních případech můžeme zvýšit či snížit kapacity.

Může se ale stát, že tato opatření nebudou postačující. Mohou nastat větší fluktuace, které nemusí být současnou rezervní zásobou pokryty, což můžeme vést k nebezpečí, že dojdou zásoby. Pokud vyrábíme na zakázku, může si v takovém případě zákazník stěžovat na zpoždění dodávky a dohodnout se s jinou firmou. A zvyšování či snižování kapacit může být navíc příliš pomalé.

V takových případech se můžete vydat cestou priorizace výrobních zakázek, abyste snížili negativní dopad fluktuací. Priorizovat můžete výrobní zakázky produktů, u kterých se zmenšují zásoby, nebo můžete priorizovat obecně veškerou výrobu na zakázku. Priorizací konkrétních produktů nebo zakázek zredukujete celkový čas zakázky (lead time). Realizace zakázky tedy proběhne rychleji a zákazník dostane objednané produkty dříve. Pomůže vám to snížit negativní dopady způsobené fluktuacemi a zjednodušit výrobu nejvíce urgentních produktů či zakázek. Musíte mít ale stále na paměti, že při každém upřednostnění jednoho výrobku či jedné zakázky automaticky oddálíte výrobu jiných produktů či zakázek! To samozřejmě způsobí prodloužení celkového času těchto neprioritních zakázek.

Jak nemáme provádět priorizaci?

Priorizace, jak je často a s oblibou prováděna vyšším managementem, spočívá pouze v ne úplně jasném informování pracoviště, že konkrétní produkt je urgentní a musí se tedy okamžitě začít vyrábět. Vyšší management je s tím svým jednáním spokojen, protože z jejich hlediska vyřešili problém. Bohužel si většinou nejsou vědomi následků toho jejich řešení. Zaprvé, jakékoliv změny výrobních zakázek v již rozjeté výrobě jiné zakázky způsobí zmatek a chaos. Musí se přivést nový materiál, ten starý se musí zase odvést, musí se změnit výrobní plán apod. Zadruhé, realizace ostatních zakázek jsou oddalovány, jelikož vyšší management má zřídka povědomí o dalších zakázkách a jejich prioritách. Tím pádem jsou zakázky se stejnou nebo dokonce i vyšší prioritou oddalovány a posouvány za „aktuálně nutnější“ jenom proto, že o nich management neví.

Můžeme tedy konstatovat, že management při své snaze priorizovat konkrétní zakázky ignoruje mnoho faktorů, které ve svém důsledku vedou k chaosu. Mnohem lepším řešením je informovat výrobu o určení priority určité zakázky a priorizaci této zakázky vzhledem k ostatním zakázkám, tedy určení či upravení výrobního plánu za nových okolností, nechat na výrobě a pracovnících v ní.

Kde máme provádět priorizaci?

Při tahem řízené výrobě (PULL) s využitím Kanban či CONWIP karet existuje pouze jedna možnost, kde můžete provádět priorizaci výroby, a to hned před prvním procesem. Je to jediné místo v celém procesu, kde je možné měnit pořadí Kanban či CONWIP karet. Jakákoliv změna v pořadí kdekoliv jinde v procesu způsobí víc problémů než užitku. Taková priorizace by měla být prováděna pouze za extrémně mimořádných situací. A pokud se u vás potřeba takovýchto změn vyskytuje na denní bázi, nemáte správně nastaven svůj současný systém.

Kde priorizovat? (By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.)

Důležité je mít také na paměti situaci, kdy Kanban karta přijde ze supermarketu a kdy je tedy možné generovat velikost výrobní dávky, v závislosti na stanovených podmínkách využívání Kanbanu a požadavcích výroby. Tato situace však nemá nic společného s klasickou priorizací výrobních zakázek. Jedná se pouze o tvorbu skupin Kanbanů.

Skutečná priorizace Kanban karet musí být prováděna před prvním procesem. A ideálně ještě předtím, než je první proces připraven a očekává novou Kanban kartu. Z praktického hlediska se tak ale může dít kdykoliv, kdy přijde Kanban karta nebo i mezi příchody karet a zpracováním.

V dalších článcích této série budeme uvažovat dávku jednoho Kanbanu, i když je to obdobné pro větší dávky. Současně se také dále podíváme na to, jak priorizovat zakázky v rámci VIP fronty, což je tím nejsnadnějším přístupem k priorizaci výrobních zakázek. A dále si do hloubky probereme různé strategie priorizací. Mezitím jděte a zlepšujte vaše procesy!

Přeloženo z příspěvku: How to Prioritize Your Work Orders – Basics
Autor: Prof. Dr. Christoph Roser

Přeložil: Pavel Ondra