fbpx

Milníky projektu

Listopad 2015

Zrodila se myšlenka o vytvoření místa, kde bychom se mohli potkávat s podobně smýšlejícími lidmi. Tohle místo o nejen průmyslovém inženýrství by dokázalo nabídnout sdílení zkušeností a praktických rad od odborníků, praktiků i návštěvníků.


Srpen 2016

Bylo to už docela dlouho, co jsme se bavili o koncepci webu. Připojil se k nám leader projektového týmu Pavel a začali jsme se aktivně zajímat o to, co by webová platforma Průmyslové Inženýrství.cz měla nabídnout. A pro podporu platformy byla založena Facebook stránka.


Říjen 2016

Začali jsme projektovat web a myšlenku projektu. Nejprve na papír a potom online. Taky jsme nadchli pro naši myšlenku první členy projektového týmu a začali překládat a tvořit obsah.


Listopad 2016

Navázali jsme spolupráci s Ústavem průmyslového inženýrství a informačních systémů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Katedrou průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a Katedrou výrobních systémů a automatizace Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.


Prosinec 2016

Navázali jsme další spolupráce, především zahraniční. Našimi novými partnery a tvůrci obsahu se stali prof. Christoph Roser (All About Lean), Mark Graban (Lean Blog), Christopher Sciacca (Supply chain management), Dr. Bob Emiliani (Innovative Lean Leadership) a Michel Baudin (Michel Baudin’s Blog). Dalšími partnery se staly organizace jako Institute of Industrial and Systems EngineersLifetime Reliability Solutions a Process Improvement Group.


Březen 2017

Dost již bylo testování, takže jsme 1. března 2017 po mnoha měsících příprav oficiálně spustili naši platformu Průmyslové Inženýrství.cz! A i když se nám nedařilo všechno podle plánu a občas jsme si užili své a chvíli to vypadalo, že se po nás slehla zem, tak se konečně po více jak roce od zrození myšlenky náš sen stává realitou.


Listopad 2017

Naše platforma získala prvních 200 podporovatelů na Facebooku. Ač se to zdá jako malý krok, je dobrým základem pro šíření povědomí o tomto projektu mezi širší veřejnost.


Prosinec 2017

Navázali jsme spolupráci s Ústavem managementu Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, Katedrou managementu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Katedrou řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústavem managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Katedrou ekonomiky a managementu v metalurgii Fakulty materiálově-technologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Katedrou hodnocení textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.


Únor 2018

Ve Zlíně jsme pomohli uspořádat workshop Industry 4.0: Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management, který byl zaměřen na sdílení znalostí a best practice v oblasti Industry 4.0 a digitálních továren.


Květen 2018

Ve spolupráci se společností ORCAVE a platformou AnyFactory jsme začali pořádat AnyFactory Workshops, sérii workshopů zaměřených na seznámení se s moderními technologiemi a aplikacemi, ručním i automatizovaným získáváním výrobních dat, jejich zpracováním a využitím výsledků k dosažení požadovaných cílů, a to formou interaktivní hry. První workshop se uskutečnil v Liberci a další workshopy následovaly v dalších koutech ČR.


Říjen 2018

Naše platforma se stala partnerem 4. ročníku mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století, která se koná 28. – 29. listopadu 2018 v Ostravě. Konferenci pořádá Katedra managementu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.