fbpx

Vinařství 4.0 – 2. část

Víno inspiruje umělce k tvorbě, osobnosti k pronášení moudrých poznámek a prostý lid k veselému popíjení. Jak praví jedna z klasických vinařských moudrostí: „Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, zůstane bláznem po celý život.“

Procesy zpracování

Podniky, které si chtějí udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu, musí podstoupit první kroky směrem k digitalizaci již dnes. Digitalizace slibuje nižší náklady, vyšší kvalitu výroby, flexibilitu a efektivitu. Umožňuje rychleji reagovat na stále rostoucí a individualizované požadavky zákazníků a otevírá prostor pro nové a inovativní oblasti podnikání.

Nejen, že zaznamenávání údajů o víně zabírá cenný pracovní čas, ale může být také plné chyb. Shromážděné informace zahrnují podrobnosti o ročníku, původu, konkrétnější zeměpisný popis, jako je název vinice, druh hroznů, jakostní kategorie nebo chuť a dokonce i analytické hodnoty. Doplňují se informace o historii výrobku, jeho výrobě a řada dalších detailů pro maloobchodní účely. V mnoha případech se tyto informace zaznamenávají ručně, což vede k zbytečným chybám či pracnosti.

Pro vinaře vidím příležitost k zefektivnění pracovních procesů pomocí síťových strojů. Procesy, které probíhají během fáze alkoholového kvašení, lze řídit a sledovat. Domnívám se, že tak jako můžeme ovlivňovat jakýkoliv výsledný produkt při sledování klíčových ukazatelů ve výrobě a použitím standardizovaného procesu, tak i při výrobě vína ve vinařství můžeme pomoct standardizací, digitalizací dokumentace (Paperless) a používáním čárových kódů, QR kódů či RFID technologií. To nám umožňuje sledovat proces v každé fázi výroby vína a ovlivňovat výslednou kvalitu. Navíc systém bezpapírové dokumentace by každému zaměstnanci mohl vydávat přesné pokyny v každé fázi výrobního procesu na mobilní zařízení, nikoliv v papírové podobě, jak je dnes běžné ve velkém vinařství.

V procesech lisování, fermentace, stáčení vína, síření či filtrování lze sledovat další parametr, a to celkovou efektivnost zařízení (OEE). Ukazatel OEE se během mé dosavadní praxe pohybuje mezi 65 a 70 %, avšak v procesech výroby vína přepokládám hodnotu mezi 50 a 60 % při plné kapacitě. Výhodou sledování OEE je eliminace zdrojů chyb a prostojů s propojením autonomní údržby zařízení. Navíc provázáním se standardizací procesů v každé výrobní fázi budeme předcházet chybám a zlepšíme i řízení rizik.

Logistika a racionalizace

Stejně jako v mnoha dalších odvětvích je logistika klíčová i ve vinařském průmyslu. Logistika vína je nákladovým faktorem, obchodním problémem a vyžaduje dobře promyšlenou organizaci, využívání nejnovějších technologií, řešení vozového parku a složitých informačních systémů na všech úrovních.

Moderní, plně automatizované vysokorychlostní skladovací systémy, jakož i vysokozdvižné vozíky bez řidiče a průmyslové nákladní automobily jsou nyní součástí neodmyslitelného vybavení používaného v mnoha odvětvích. Tak proč je nepoužívat i ve vinařství? Ve vinařském průmyslu musí být také splněny požadavky na konkrétní produkty z hlediska skladování a logistiky řízené teplotou. Vzhledem k tomu, že dotyčné zboží podléhá zkáze, použije se pro všechny systémy skladování vína princip FIFO (first-in, first-out). Nepřetržitá kontrola zásob, stejně jako potřeba zajistit trvalou dodací kapacitu zvyšují složitost veškeré logistiky

Nejvíce nákladnými oblastmi vinařského podniku jsou balení a označování. Výrobní procesy, sloučení obalového materiálu a paletizace mají různé požadavky. Vinice také musí být schopny zpracovat širokou škálu velikostí obalů a materiálů, od skla a kartonu po PET, Tetra Pak a fóliové sáčky. Donedávna byly automatické manipulační linky pro balení a paletizaci velkých objemů lahví doménou velkých vinařství. Dnešní trh nám nabízí různé druhy a velikosti těchto systémů, takže si jej mohou pořídit do sklepního hospodářství také střední a malé vinařství.

Plně automatizované sklady s vysokou zástavbou nabízejí velký potenciál racionalizace. Výhodou je, že umožňují se přímo připojit k výrobním závodům. Všechny procesy probíhají v digitálně propojených sítích. Bezkontrolní dopravní systémy snižují náklady na pracovní sílu a šetří peníze, které lze vynaložit jinde, například v marketingu a prodeji. To signalizuje významný nárůst účinnosti vinařství. Úspory v pracovní době a související náklady na pracovní sílu lze nakonec realizovat ve vinných sklípcích jednoduše optimalizací skladovacích řešení. Skladová logistika je zejména oblast s velkým potenciálem pro racionalizaci. Malé a středně velké vinařství mohou také v této oblasti dosáhnout velkých úspor.

Závěr

Závěrem bych rád dodal, že dnes všichni mluví o digitalizaci. A i když se termín „digitální“ používá tak často, znamená to pro každého z nás něco jiného. Zahrnuje vše od automatizace ve výrobních oblastech až po výměnu informací mezi výrobci a maloobchodníky s potravinami a vínem, které se v mnoha případech stále provádí analogicky. V prodejních a kancelářských oblastech je mnoho věcí „děláno ručně“, přestože by se dalo skutečně dělat digitálně. Digitalizace proto nabízí velký potenciál pro zlepšení v této oblasti a může přispět k lepšímu využití omezených zdrojů.
Pro samotné vinaře průmyslové inženýrství společně s aplikací „Průmyslu 4.0 neboli Vinařství 4.0“ přinese velké přínosy díky odstraňování plýtvání, zjednodušení procesů pomocí technologických vychytávek, zlepšení organizační a dodavatelské komunikace. Vinařský průmysl čelí stejné výzvě zavést efektivní systémy stejně jako strojírenský a automobilový průmysl. Mnoho lidí očekává, že konkurenceschopnost průmyslu bude do značné míry záviset na zavedení digitálního systému. Vážení čtenáři, tak co myslíte, je pojem „Vinařství 4.0“ budoucností nebo jen výplod mé bujné fantazie?